ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [161] 71 Ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayāsīse. Tatra
kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhikkhavoti .pe. bhagavā etadavoca
pubbāhaṃ  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddho  bodhisattova  samāno
obhāsaṃpi 2- kho sañjānāmi no ca rūpāni passāmi
   {161.1} tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi sace kho ahaṃ obhāsañceva
sañjāneyyaṃ rūpāni ca passeyyaṃ evamme idaṃ ñāṇadassanaṃ parisuddhataraṃ
assāti so kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena appamatto ātāpī pahitatto
viharanto obhāsañceva sañjānāmi rūpāni ca passāmi no ca kho tāhi
devatāhi saddhiṃ santiṭṭhāmi sallapāmi sākacchaṃ samāpajjāmi
   {161.2} tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi sace kho ahaṃ obhāsañceva
sañjāneyyaṃ rūpāni ca passeyyaṃ tāhi ca devatāhi saddhiṃ santiṭṭheyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. kappessasi .  2 Ma. obhāsaññeva.
Sallapeyyaṃ sākacchaṃ samāpajjeyyaṃ evamme idaṃ ñāṇadassanaṃ parisuddhataraṃ
assāti  so kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena appamatto ātāpī
pahitatto  viharanto  obhāsañceva  sañjānāmi  rūpāni  ca passāmi
tāhi  ca  devatāhi saddhiṃ santiṭṭhāmi sallapāmi sākacchaṃ samāpajjāmi
no ca kho tā devatā jānāmi imā devatā amukamhā vā amukamhā
vā devanikāyāti
   {161.3} tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi sace kho ahaṃ obhāsañceva
sañjāneyyaṃ rūpāni ca passeyyaṃ tāhi ca devatāhi saddhiṃ santiṭṭheyyaṃ
sallapeyyaṃ sākacchaṃ samāpajjeyyaṃ tā ca devatā jāneyyaṃ imā devatā
amukamhā  vā amukamhā vā devanikāyāti evamme idaṃ ñāṇadassanaṃ
parisuddhataraṃ assāti so kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto  obhāsañceva  sañjānāmi  rūpāni ca
passāmi  tāhi  ca  devatāhi  saddhiṃ  santiṭṭhāmi sallapāmi sākacchaṃ
samāpajjāmi  tā  ca devatā jānāmi imā devatā amukamhā vā
amukamhā vā devanikāyāti no ca kho tā devatā jānāmi imā
devatā  imassa  kammassa  vipākena  ito  cutā tattha upapannāti
tā  ca  devatā  jānāmi imā devatā imassa kammassa vipākena
ito  cutā  tattha  upapannāti  no ca kho tā devatā jānāmi
imā  devatā  [1]-  evamāhārā  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvediniyoti
tā ca devatā jānāmi imā devatā 1- evamāhārā evaṃsukhadukkha-
paṭisaṃvediniyoti  no  ca  kho tā devatā jānāmi imā devatā
@Footnote: 1 Ma. imassa kammassa vipākena.
Evaṃdīghāyukā  evaṃciraṭṭhitikāti  tā  ca  devatā  jānāmi  imā
devatā  evaṃdīghāyukā  evaṃciraṭṭhitikāti  no  ca kho tā devatā
jānāmi  yadi  vā  me  imāhi devatāhi saddhiṃ sannivutthapubbaṃ yadi
vā na sannivutthapubbanti
   {161.4} tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi sace kho ahaṃ obhāsañceva
sañjāneyyaṃ rūpāni ca passeyyaṃ tāhi ca devatāhi saddhiṃ santiṭṭheyyaṃ
sallapeyyaṃ sākacchaṃ samāpajjeyyaṃ tā ca devatā jāneyyaṃ imā devatā
amukamhā vā amukamhā vā devanikāyāti tā ca devatā jāneyyaṃ imā
devatā imassa kammassa vipākena ito cutā tattha upapannāti tā ca
devatā jāneyyaṃ imā devatā evamāhārā evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvediniyoti
tā ca devatā jāneyyaṃ imā devatā evaṃdīghāyukā evaṃciraṭṭhitikāti tā
ca devatā jāneyyaṃ yadi vā me imāhi devatāhi saddhiṃ sannivutthapubbaṃ
yadi  vā  na  sannivutthapubbanti  evamme  idaṃ  ñāṇadassanaṃ
parisuddhataraṃ assāti
   {161.5}  so kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto  obhāsañceva  sañjānāmi  rūpāni
ca  passāmi  tāhi ca devatāhi saddhiṃ santiṭṭhāmi sallapāmi sākacchaṃ
samāpajjāmi  tā  ca devatā jānāmi imā devatā amukamhā vā
amukamhā  vā devanikāyāti tā ca devatā jānāmi imā devatā
imassa  kammassa  vipākena  ito  cutā  tattha upapannāti tā ca
devatā jānāmi imā devatā evamāhārā evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvediniyoti
Tā ca devatā jānāmi imā devatā evaṃdīghāyukā evaṃciraṭṭhitikāti
tā ca devatā jānāmi yadi vā me tāhi devatāhi saddhiṃ sannivutthapubbaṃ
yadi vā na sannivutthapubbanti
   {161.6}  yāvakīvañca  me  bhikkhave  evaṃ  aṭṭhaparivaṭṭaṃ
adhidevañāṇadassanaṃ  na  suvisuddhaṃ  ahosi  neva  tāvāhaṃ  bhikkhave
sadevake   loke   samārake   sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  1-
paccaññāsiṃ  yato  ca  kho  me  bhikkhave  evaṃ  aṭṭhaparivaṭṭaṃ
adhidevañāṇadassanaṃ    suvisuddhaṃ   ahosi   athāhaṃ   bhikkhave
sadevake   loke   samārake   sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  1-
paccaññāsiṃ  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi  akuppā  me
cetovimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 311-314. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6622              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6622              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=161&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=137              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=161              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6066              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6066              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com