ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [166] 76 Aṭṭhimā bhikkhave parisā . Katamā aṭṭha khattiyaparisā
Brāhmaṇaparisā   gahapatiparisā   samaṇaparisā   cātummahārājikaparisā
tāvatiṃsaparisā māraparisā brahmaparisā . abhijānāmi kho panāhaṃ bhikkhave
anekasataṃ  khattiyaparisaṃ  upasaṅkamitvā  tatrapi mayā sannisinnapubbañceva
sallapitapubbañca  sākacchā  ca  samāpannapubbā  tattha  yādisako
tesaṃ  vaṇṇo  hoti  tādisako  mayhaṃ  vaṇṇo  hoti  yādisako
tesaṃ  saro  hoti  tādisako mayhaṃ saro hoti dhammiyā ca kathāya
sandassemi  samādapemi  samuttejemi  sampahaṃsemi  bhāsamānañca maṃ na
jānanti ko nu kho ayaṃ bhāsati devo vā manusso vāti dhammiyā
ca  kathāya  sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā
antaradhāyāmi antarahitañca maṃ na jānanti ko nu kho ayaṃ antarahito
devo  vā manusso vāti abhijānāmi kho panāhaṃ bhikkhave anekasataṃ
brāhmaṇaparisaṃ  .pe.  gahapatiparisaṃ  samaṇaparisaṃ  cātummahārājikaparisaṃ
tāvatiṃsaparisaṃ  māraparisaṃ  brahmaparisaṃ  upasaṅkamitvā  tatrapi  mayā
sannisinnapubbañceva  sallapitapubbañca  sākacchā  ca  samāpannapubbā
tattha  yādisako  tesaṃ  vaṇṇo  hoti tādisako mayhaṃ vaṇṇo hoti
yādisako  tesaṃ saro hoti tādisako mayhaṃ saro hoti dhammiyā ca
kathāya  sandassemi  samādapemi  samuttejemi  sampahaṃsemi bhāsamānañca
maṃ  na jānanti ko nu kho ayaṃ bhāsati devo vā manusso vāti
dhammiyā  ca  kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā  antaradhāyāmi  antarahitañca  maṃ  na  jānanti  ko
Nu kho ayaṃ antarahito devo vā manusso vāti. Imā kho bhikkhave
aṭṭha parisāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 316-318. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6738              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6738              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=166&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=142              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6158              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6158              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com