ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [171] 81 Ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike viharati giñjakāvasathe.
@Footnote: 1 Ma. yo ca khvāyaṃ .  2 Ma. tikkhaṃ.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi .pe. maraṇassati bhikkhave bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānā
kathaṃ  bhāvitā  ca  bhikkhave maraṇassati kathaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti
mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānā  idha  bhikkhave bhikkhu divase
nikkhante  rattiyā  paṭihitāya  iti  paṭisañcikkhati  bahukā  kho me
paccayā  maraṇassa  ahi  vā  maṃ ḍaṃseyya vicchikā vā maṃ ḍaṃseyya
satapadī vā maṃ ḍaṃseyya tena me assa kālakiriyā so mamassantarāyo
upakkhalitvā  vā papateyyaṃ bhattaṃ vā me bhuttaṃ byāpajjeyya pittaṃ
vā me kuppeyya semhaṃ vā me kuppeyya satthakā vā me vātā
kuppeyyuṃ manussā vā maṃ upakkameyyuṃ amanussā vā maṃ upakkameyyuṃ
tena me assa kālakiriyā so mamassantarāyoti tena bhikkhave bhikkhunā
iti  paṭisañcikkhitabbaṃ  atthi  nu  kho  me pāpakā akusalā dhammā
appahīnā ye me assu rattiṃ kālaṃ karontassa antarāyāyāti
   {171.1} sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti atthi
me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu rattiṃ kālaṃ karontassa
antarāyāyāti  tena bhikkhave bhikkhunā tesaññeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī
ca  appaṭivānī  ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ  seyyathāpi bhikkhave
ādittacelo vā ādittasīso vā tasseva celassa vā sīsassa vā
nibbāpanāya   adhimattaṃ   chandañca   vāyāmañca   ussāhañca
Ussoḷhiñca  appaṭivāniñca  satiñca  sampajaññañca  kareyya  evameva
kho  bhikkhave  tena bhikkhunā tesaññeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  adhimatto  chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī
ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ
   {171.2} sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
natthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu rattiṃ kālaṃ
karontassa antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {171.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu rattiyā nikkhantāya divase paṭihite
iti paṭisañcikkhati bahukā kho me paccayā maraṇassa ahi vā maṃ ḍaṃseyya
vicchikā vā maṃ ḍaṃseyya satapadī vā maṃ ḍaṃseyya tena me assa kālakiriyā
so  mamassantarāyo upakkhalitvā vā papateyyaṃ bhattaṃ vā me bhuttaṃ
byāpajjeyya pittaṃ vā me kuppeyya semhaṃ vā me kuppeyya satthakā
vā me vātā kuppeyyuṃ manussā vā maṃ upakkameyyuṃ amanussā vā maṃ
upakkameyyuṃ tena me assa kālakiriyā so mamassantarāyoti tena bhikkhave
bhikkhunā  iti  paṭisañcikkhitabbaṃ  atthi  nu kho me pāpakā akusalā
dhammā appahīnā ye me assu divā kālaṃ karontassa antarāyāyāti
sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti atthi me pāpakā
akusalā  dhammā  appahīnā  ye  me assu divā kālaṃ karontassa
Antarāyāyāti  tena bhikkhave bhikkhunā tesaññeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  adhimatto  chando ca vāyāmo ca ussāho ca
ussoḷhī  ca  appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ seyyathāpi
bhikkhave ādittacelo vā ādittasīso vā tasseva celassa vā sīsassa
vā  nibbāpanāya adhimattaṃ chandañca vāyāmañca ussāhañca ussoḷhiñca
appaṭivāniñca  satiñca  sampajaññañca  kareyya  evameva kho bhikkhave
tena  bhikkhunā  tesaññeva  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ pahānāya
adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca
sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ
   {171.4} sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
natthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu divā kālaṃ
karontassa antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā teneva pītipāmujjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu evaṃ bhāvitā kho bhikkhave
maraṇassati  evaṃ  bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā amatogadhā
amatapariyosānāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 330-333. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7030              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7030              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=171&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=147              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=171              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6307              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6307              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com