ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [174]  84 Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhaveti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ . āyasmā sārīputto etadavoca aṭṭhime āvuso puggalā
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. Katame aṭṭha.
   {174.1} Idhāvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirāyattavuttino
icchā  uppajjati lābhāya so uṭṭhahati ghaṭati vāyamati lābhāya tassa
uṭṭhahato ghaṭato vāyamato lābhāya lābho nuppajjati so tena alābhena
socati  kilamati  paridevati  urattāḷī  kandati sammohaṃ āpajjati ayaṃ
vuccatāvuso  bhikkhu  iccho  viharati  lābhāya uṭṭhahati ghaṭati vāyamati
lābhāya na ca lābhī soci ca paridevi ca cuto ca saddhammā.
   {174.2}  Idha  panāvuso  bhikkhuno  pavivittassa  viharato
nirāyattavuttino icchā uppajjati lābhāya so uṭṭhahati ghaṭati vāyamati
lābhāya tassa uṭṭhahato ghaṭato vāyamato lābhāya lābho uppajjati so
Tena  lābhena  majjati  pamajjati  pamādamāpajjati  ayaṃ  vuccatāvuso
bhikkhu  iccho  viharati  lābhāya  uṭṭhahati  ghaṭati  vāyamati  lābhāya
lābhī ca madī ca pamādī ca cuto ca saddhammā.
   {174.3}  Idha  panāvuso  bhikkhuno  pavivittassa  viharato
nirāyattavuttino  icchā uppajjati lābhāya so na uṭṭhahati na ghaṭati
na vāyamati lābhāya tassa anuṭṭhahato aghaṭato avāyamato lābhāya lābho
nuppajjati  so  tena  alābhena  socati kilamati paridevati urattāḷī
kandati  sammohaṃ  āpajjati  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu iccho viharati
lābhāya na uṭṭhahati na ghaṭati na vāyamati lābhāya na ca lābhī soci ca
paridevi ca cuto ca saddhammā.
   {174.4}  Idha  panāvuso  bhikkhuno  pavivittassa  viharato
nirāyattavuttino  icchā uppajjati lābhāya so na uṭṭhahati na ghaṭati
na  vāyamati  lābhāya  tassa anuṭṭhahato aghaṭato avāyamato lābhāya
lābho  uppajjati  so tena lābhena majjati pamajjati pamādamāpajjati
ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu iccho viharati lābhāya na uṭṭhahati na ghaṭati na
vāyamati lābhāya lābhī ca madī ca pamādī ca cuto ca saddhammā.
   {174.5} Idha panāvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirāyattavuttino
icchā  uppajjati lābhāya so uṭṭhahati ghaṭati vāyamati lābhāya tassa
uṭṭhahato  ghaṭato  vāyamato  lābhāya  lābho  nuppajjati so tena
alābhena na socati na kilamati na paridevati na urattāḷī kandati na
Sammohaṃ  āpajjati  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu iccho viharati lābhāya
uṭṭhahati  ghaṭati  vāyamati  lābhāya na ca lābhī na ca soci na ca
paridevi accuto ca saddhammā.
   {174.6}  Idha  panāvuso  bhikkhuno  pavivittassa  viharato
nirāyattavuttino  icchā  uppajjati  lābhāya  so  uṭṭhahati  ghaṭati
vāyamati  lābhāya  tassa  uṭṭhahato ghaṭato vāyamato lābhāya lābho
uppajjati so tena lābhena na majjati na pamajjati na pamādamāpajjati
ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  iccho  viharati  lābhāya  uṭṭhahati  ghaṭati
vāyamati lābhāya lābhī ca na ca madī na ca pamādī accuto ca saddhammā.
   {174.7}  Idha  panāvuso  bhikkhuno  pavivittassa  viharato
nirāyattavuttino  icchā uppajjati lābhāya so na uṭṭhahati na ghaṭati
na  vāyamati  lābhāya  tassa anuṭṭhahato aghaṭato avāyamato lābhāya
lābho nuppajjati so tena alābhena na socati na kilamati na paridevati
na  urattāḷī  kandati  na sammohaṃ āpajjati ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu
iccho viharati lābhāya na uṭṭhahati na ghaṭati na vāyamati lābhāya na ca
lābhī na ca soci na ca paridevi accuto ca saddhammā.
   {174.8} Idha panāvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirāyattavuttino
icchā uppajjati lābhāya so na uṭṭhahati na ghaṭati na vāyamati lābhāya
tassa  anuṭṭhahato  aghaṭato  avāyamato  lābhāya  lābho  uppajjati
so  tena  lābhena  na majjati na pamajjati na pamādamāpajjati ayaṃ
Vuccatāvuso bhikkhu iccho viharati lābhāya na uṭṭhahati na ghaṭati na vāyamati
lābhāya lābhī ca na ca madī na ca pamādī accuto ca saddhammā.
Ime kho āvuso aṭṭha puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 337-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7161              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7161              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=174&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=150              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=174              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com