ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

          Sativaggo catuttho
   [187]  97  Satisampajaññe bhikkhave asati satisampajaññavipannassa
hatūpanisaṃ  hoti  hirottappaṃ  hirottappe  asati  hirottappavipannassa
hatūpaniso  hoti indriyasaṃvaro indriyasaṃvare asati indriyasaṃvaravipannassa
hatūpanisaṃ hoti sīlaṃ sīle asati sīlavipannassa hatūpaniso hoti sammāsamādhi
sammāsamādhimhi   asati   sammāsamādhivipannassa   hatūpanisaṃ   hoti
yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane   asati  yathābhūtañāṇadassana-
vipannassa  hatūpaniso  hoti  nibbidāvirāgo  nibbidāvirāge  asati
nibbidāvirāgavipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi
bhikkhave rukkho sākhāpalāsavipanno tassa papaṭikāpi na pāripūriṃ gacchati
tacopi  pheggupi  sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave
satisampajaññe   asati   satisampajaññavipannassa   hatūpanisaṃ   hoti
hirottappaṃ  hirottappe  asati  hirottappavipannassa  hatūpanisaṃ  hoti
.pe. Vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {187.1}  Satisampajaññe  bhikkhave  sati  satisampajaññasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  hirottappaṃ hirottappe sati hirottappasampannassa
upanisasampanno hoti indriyasaṃvaro indriyasaṃvare sati indriyasaṃvarasampannassa
@Footnote: 1 Ma.  dve saddhā dve maraṇassatī  dve sampadā athāpare
@    icchā alaṃ parihānaṃ         kusītārabbhavatthūnīti.
Upanisasampannaṃ  hoti  sīlaṃ  sīle  sati  sīlasampannassa upanisasampanno
hoti   sammāsamādhi  sammāsamādhimhi  sati  sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ   hoti   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane
sati    yathābhūtañāṇadassanasampannassa    upanisasampanno    hoti
nibbidāvirāgo   nibbidāvirāge   sati   nibbidāvirāgasampannassa
upanisasampannaṃ   hoti  *-  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  bhikkhave
rukkho  sākhāpalāsasampanno  tassa  papaṭikāpi pāripūriṃ gacchati tacopi
pheggupi sāropi pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave satisampajaññe sati
satisampajaññasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti  hirottappaṃ  hirottappe
sati hirottappasampannassa upanisasampannaṃ hoti .pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 348-349. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7382              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7382              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=187&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=154              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=187              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6326              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6326              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com