ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [39]  Athakho  āyasmā  sārīputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  athakho  āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  atippago  kho  tāva  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
carituṃ  yannūnāhaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyanti   .  athakho  āyasmā  sārīputto  yena
aññatitthiyānaṃ    paribbājakānaṃ    ārāmo    tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   tehi   aññatitthiyehi   paribbājakehi   saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  tena  kho  pana  samayena  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ    sannisinnānaṃ    sannipatitānaṃ   ayamantarākathā
udapādi  yo  hi  koci  āvuso  dvādasa  vassāni  paripuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  niddaso  bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti .
Athakho  āyasmā  sārīputto  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
bhāsitaṃ  neva  abhinandi  nappaṭikkosi  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  bhagavato  santike  etassa  bhāsitassa atthaṃ
ājānissāmīti.
   {39.1} Athakho āyasmā sārīputto sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ
Nivāsetvā   pattacīvaramādāya   sāvatthiṃ   piṇḍāya   pāvisiṃ
tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  atippago  kho  tāva  sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  carituṃ  yannūnāhaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
ārāmo  tenupasaṅkameyyanti  athakhvāhaṃ  bhante  yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ   ārāmo   tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   tehi
aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃ tena kho pana bhante samayena
tesaṃ   aññatitthiyānaṃ   paribbājakānaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
ayamantarākathā  udapādi  yo  hi  koci  āvuso dvādasa vassāni
paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati niddaso bhikkhūti alaṃ vacanāyāti
athakhvāhaṃ  bhante  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  bhāsitaṃ neva
abhinandiṃ    nappaṭikkosiṃ    anabhinanditvā    appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmiṃ  1- bhagavato santike etassa bhāsitassa 2-
atthaṃ  ājānissāmīti  sakkā  nu  kho  bhante  imasmiṃ dhammavinaye
kevalaṃ vassagaṇanamattena niddaso bhikkhu paññāpetunti.
   {39.2}  Na  kho sārīputta sakkā imasmiṃ dhammavinaye kevalaṃ
vassagaṇanamattena   niddaso   bhikkhu   paññāpetuṃ   satta  kho
imāni   sārīputta   niddasavatthūni   mayā   sayaṃ   abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  satta  idha  sārīputta  bhikkhu
sikkhāsamādāne  tibbacchando   hoti  āyatiñca  sikkhāsamādāne
adhigatapemo  3-  dhammanisantiyā   tibbacchando  hoti  āyatiñca
@Footnote: 1 Ma. pakkamiṃ . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi .  3 Ma. avigatapemo. evamuparipi.
Dhammanisantiyā   adhigatapemo   icchāvinaye   tibbacchando  hoti
āyatiñca   icchāvinaye  adhigatapemo  paṭisallāne  tibbacchando
hoti  āyatiñca  paṭisallāne  adhigatapemo  viriyārambhe tibbacchando
hoti  āyatiñca  viriyārambhe  adhigatapemo  satinepakke tibbacchando
hoti  āyatiñca  satinepakke  adhigatapemo diṭṭhipaṭivedhe tibbacchando
hoti  āyatiñca  diṭṭhipaṭivedhe  adhigatapemo  imāni  kho sārīputta
satta  niddasavatthūni  mayā  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  paveditāni
imehi  kho  sārīputta  sattahi  niddasavatthūhi  samannāgato  bhikkhu
dvādasa  [1]-  vassāni  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati
niddaso  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  catuvīsati  cepi  vassāni  paripuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  niddaso  bhikkhūti  alaṃ vacanāya chattiṃsati
cepi  vassāni  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  niddaso
bhikkhūti   alaṃ  vacanāya  aṭṭhacattāḷīsañcepi  vassāni  paripuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carati niddaso bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 36-38. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=754              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=754              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=39&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=39              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=39              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com