ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [198]  108  Aṭṭhahi bhikkhave dhammehi samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya . katamehi aṭṭhahi .
Gihīnaṃ  alābhāya  parisakkati  gihīnaṃ anatthāya parisakkati gihī akkosati
paribhāsati  gihī  gihīhi  vibhedeti  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati dhammassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammikañca  gihipaṭissavaṃ na
saccāpeti  .  imehi  kho  bhikkhave aṭṭhahi dhammehi samannāgatassa
bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya.
   [199]  109  Aṭṭhahi bhikkhave dhammehi samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambheyya  .  katamehi
aṭṭhahi . na gihīnaṃ alābhāya parisakkati na gihīnaṃ anatthāya parisakkati
na gihī akkosati paribhāsati na gihī gihīhi vibhedeti buddhassa vaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  vaṇṇaṃ bhāsati dhammikañca gihipaṭissavaṃ
@Footnote: 1 Po. tato ca devā naṃ.
Saccāpeti  .  imehi  kho  bhikkhave aṭṭhahi dhammehi samannāgatassa
bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambheyyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 358-359. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7601              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7601              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=198&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=162              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6377              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6377              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com