ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [209]  5  Cattārīmāni bhikkhave balāni . katamāni cattāri
paññābalaṃ viriyabalaṃ anavajjabalaṃ saṅgahabalaṃ 1-.
   {209.1}  Katamañca  bhikkhave  paññābalaṃ  ye  dhammā kusalā
kusalasaṅkhātā ye dhammā akusalā akusalasaṅkhātā ye dhammā sāvajjā
sāvajjasaṅkhātā  ye  dhammā  anavajjā anavajjasaṅkhātā ye dhammā
kaṇhā  kaṇhasaṅkhātā  ye  dhammā sukkā sukkasaṅkhātā ye dhammā
asevitabbā asevitabbasaṅkhātā ye dhammā sevitabbā sevitabbasaṅkhātā
ye  dhammā  nālamariyā  nālamariyasaṅkhātā  ye  dhammā  alamariyā
alamariyasaṅkhātā   tyassu  dhammā  paññāya  vodiṭṭhā  honti
vocaritā idaṃ vuccati bhikkhave paññābalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. saṅgāhabalaṃ. evamuparipi.
   {209.2} Katamañca bhikkhave viriyabalaṃ ye dhammā akusalā akusalasaṅkhātā
ye dhammā sāvajjā sāvajjasaṅkhātā ye dhammā kaṇhā kaṇhasaṅkhātā
ye  dhammā  asevitabbā  asevitabbasaṅkhātā ye dhammā nālamariyā
nālamariyasaṅkhātā tesaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati ye dhammā kusalā kusalasaṅkhātā
ye dhammā anavajjā anavajjasaṅkhātā ye dhammā sukkā sukkasaṅkhātā
ye  dhammā  sevitabbā  sevitabbasaṅkhātā  ye  dhammā  alamariyā
alamariyasaṅkhātā tesaṃ dhammānaṃ paṭilābhāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati idaṃ vuccati bhikkhave viriyabalaṃ.
   {209.3} Katamañca bhikkhave anavajjabalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
anavajjena  kāyakammena  samannāgato  hoti  anavajjena  vacīkammena
samannāgato  hoti  anavajjena  manokammena  samannāgato hoti idaṃ
vuccati bhikkhave anavajjabalaṃ.
   {209.4} Katamañca bhikkhave saṅgahabalaṃ cattārīmāni bhikkhave saṅgahavatthūni
dānaṃ  peyyavajjaṃ  atthacariyā samānattatā etadaggaṃ bhikkhave dānānaṃ
yadidaṃ  dhammadānaṃ  etadaggaṃ  bhikkhave  peyyavajjānaṃ  yadidaṃ atthikassa
ohitasotassa  punappunaṃ  dhammaṃ deseti etadaggaṃ bhikkhave atthacariyānaṃ
yadidaṃ assaddhaṃ saddhāsampadāya samādapeti niveseti patiṭṭhāpeti dussīlaṃ
sīlasampadāya   macchariṃ   cāgasampadāya   duppaññaṃ  paññāsampadāya
samādapeti  niveseti  patiṭṭhāpeti  etadaggaṃ  bhikkhave samānattatānaṃ
Yadidaṃ   sotāpannena   sotāpannassa  samānatto  sakadāgāminā
sakadāgāmissa  samānatto  anāgāminā  anāgāmissa  samānatto
arahatā  arahato  samānatto  idaṃ  vuccati  bhikkhave  saṅgahabalaṃ
imāni *- kho bhikkhave cattāri balāni.
   {209.5} Imehi kho bhikkhave catūhi balehi samannāgato ariyasāvako
pañca  bhayāni  samatikkanto  hoti . katamāni pañca ājīvitabhayaṃ 1-
asilokabhayaṃ parisasārajjabhayaṃ maraṇabhayaṃ duggatibhayaṃ . so kho 2- bhikkhave
ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  nāhaṃ ājīvitabhayassa bhāyāmi kissāhaṃ
ājīvitabhayassa bhāyissāmi atthi me cattāri balāni paññābalaṃ viriyabalaṃ
anavajjabalaṃ  saṅgahabalaṃ  duppañño  kho ājīvitabhayassa bhāyeyya kusīto
ājīvitabhayassa   bhāyeyya   sāvajjakāyakammantavacīkammantamanokammanto
ājīvitabhayassa  bhāyeyya  asaṅgahako  ājīvitabhayassa  bhāyeyya  nāhaṃ
asilokabhayassa  bhāyāmi  .pe.  nāhaṃ  parisasārajjabhayassa  bhāyāmi
nāhaṃ  maraṇabhayassa  bhāyāmi  nāhaṃ  duggatibhayassa  bhāyāmi  kissāhaṃ
duggatibhayassa  bhāyissāmi  atthi  me  cattāri  balāni  paññābalaṃ
viriyabalaṃ  anavajjabalaṃ  saṅgahabalaṃ  duppañño kho duggatibhayassa bhāyeyya
kusīto  duggatibhayassa  bhāyeyya sāvajjakāyakammantavacīkammantamanokammanto
duggatibhayassa  bhāyeyya  asaṅgahako  duggatibhayassa  bhāyeyya  imehi
kho  bhikkhave  catūhi  balehi  samannāgato ariyasāvako imāni pañca
bhayāni samatikkanto hotīti.
@Footnote: 1 Ma. ājīvikabhayaṃ. evamuparipi .  2 Ma. sa kho so.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ amāni peḌna imāni             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 376-378. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7959              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7959              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=209&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=168              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=209              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6513              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6513              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com