ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [6]  Sattimāni  bhikkhave  dhanāni . katamāni satta saddhādhanaṃ
sīladhanaṃ  hirīdhanaṃ  ottappadhanaṃ  sutadhanaṃ  cāgadhanaṃ paññādhanaṃ . katamañca
bhikkhave  saddhādhanaṃ  idha  bhikkhave ariyasāvako saddho hoti saddahati
tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho .pe.
Buddho bhagavāti idaṃ vuccati bhikkhave saddhādhanaṃ.
   {6.1}  Katamañca  bhikkhave  sīladhanaṃ  idha bhikkhave ariyasāvako
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti idaṃ vuccati bhikkhave sīladhanaṃ.
   {6.2} Katamañca bhikkhave hirīdhanaṃ idha bhikkhave ariyasāvako hirīmā hoti
hiriyati  kāyaduccaritena  vacīduccaritena manoduccaritena hiriyati pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati bhikkhave hirīdhanaṃ.
   {6.3} Katamañca bhikkhave ottappadhanaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
ottappī hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
ottappati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ vuccati
bhikkhave ottappadhanaṃ.
   {6.4}  Katamañca  bhikkhave  sutadhanaṃ  idha bhikkhave ariyasāvako
bahussuto  hoti  sutadharo sutasannicayo ye te dhammā ādikalyāṇā
majjhekalyāṇā    pariyosānakalyāṇā    sātthaṃ    sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   abhivadanti   tathārūpāssa
dhammā  bahussutā  honti  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā
Diṭṭhiyā suppaṭividdhā idaṃ vuccati bhikkhave sutadhanaṃ.
   {6.5}  Katamañca  bhikkhave  cāgadhanaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo payatapāṇi
vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato idaṃ vuccati bhikkhave cāgadhanaṃ.
   {6.6}  Katamañca  bhikkhave paññādhanaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
paññavā  hoti  .pe.  sammādukkhakkhayagāminiyā  idaṃ vuccati bhikkhave
paññādhanaṃ. Imāni kho bhikkhave satta dhanānīti.
     Saddhādhanaṃ sīladhanaṃ       hirī ottappiyaṃ dhanaṃ
     sutadhanañca cāgo ca     paññā ve sattamaṃ dhanaṃ
     yassa etā dhanā atthi    itthiyā purisassa vā
     adaḷiddoti taṃ āhu     amoghaṃ tassa jīvitaṃ.
     Tasmā saddhañca sīlañca  pasādaṃ dhammadassanaṃ
     anuyuñjetha medhāvī      saraṃ buddhānasāsananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 5-6. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=88              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=88              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=6&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=6              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com