ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [231] 27 Athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca yato
kho  gahapati  ariyasāvakassa  pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti
catūhi  ca  sotāpattiyaṅgehi  samannāgato  hoti  so ākaṅkhamāno
attanāva   attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoni
khīṇapittivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto     sotāpannohamasmi
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano.
   {231.1} Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti yaṃ gahapati
pāṇātipātī  pāṇātipātapaccayā  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati
samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti
pāṇātipātā  paṭivirato  neva  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati na
samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati na cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti
pāṇātipātā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti yaṃ gahapati
adinnādāyī  .pe.  kāmesu  micchācārī  .pe.  musāvādī .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā
diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
Cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  neva  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ pasavati na samparāyikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati  na  cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratassa  evaṃ  taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
hoti imāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti.
   {231.2} Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti idha
gahapati  ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti itipi
so  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti dhamme
aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo
sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti
akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi bhujissehi viññūpasatthehi
aparāmaṭṭhehi  samādhisaṃvattanikehi  imehi  catūhi  sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   {231.3} Yato kho gahapati ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni verāni
vūpasantāni honti imehi ca catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti
so  ākaṅkhamāno  attanāva  attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoni     khīṇapittivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 419-421. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8847              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8847              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=231&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=190              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=231              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6909              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6909              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com