ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [44] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena  kho  pana  samayena uggatasarīrassa brāhmaṇassa
mahāyañño   upakkhaṭo   hoti  pañca  usabhasatāni  thūṇūpanītāni
honti    yaññatthāya   pañca   vacchatarasatāni   thūṇūpanītāni
honti   yaññatthāya  pañca  vacchatarisatāni  thūṇūpanītāni  honti
yaññatthāya   pañca  ajasatāni  thūṇūpanītāni  honti  yaññatthāya
pañca   urabbhasatāni   thūṇūpanītāni  honti  yaññatthāya  athakho
uggatasarīro  brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. sammāsamādhi.
Bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  uggatasarīro  brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca
   {44.1}  sutaṃ metaṃ bho gotama aggissa ādhānaṃ 1- yūpassa
ussāpanaṃ  mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsanti  .  mayāpi  kho  etaṃ
brāhmaṇa  sutaṃ  aggissa  ādhānaṃ  yūpassa  ussāpanaṃ mahapphalaṃ hoti
mahānisaṃsanti  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho uggatasarīro
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ  bho  gotama aggissa
ādhānaṃ  yūpassa  ussāpanaṃ  mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsanti .
Mayāpi  kho  etaṃ  brāhmaṇa  sutaṃ  aggissa  ādhānaṃ  yūpassa
ussāpanaṃ  mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsanti  .  tayidaṃ  bho  gotama
sameti bhotoceva gotamassa amhākañca yadidaṃ sabbena sabbanti 2-.
   {44.2} Evaṃ vutte āyasmā ānando uggatasarīraṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca na kho brāhmaṇa tathāgatā evaṃ pucchitabbā sutaṃ metaṃ bho
gotama  aggissa ādhānaṃ yūpassa ussāpanaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsanti
evañca 3- kho brāhmaṇa tathāgatā pucchitabbā ahañhi bhante aggiṃ
ādhātukāmo  4-  yūpaṃ  ussāpetukāmo ovadatu maṃ bhante bhagavā
anusāsatu maṃ bhante bhagavā yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {44.3}  Athakho  uggatasarīro  brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
ahañhi  bho  gotama  aggiṃ  ādhātukāmo  yūpaṃ  ussāpetukāmo
ovadatu  maṃ  bhavaṃ gotamo anusāsatu maṃ bhavaṃ gotamo yaṃ mama assa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  aggiṃ  brāhmaṇa  ādhento  5-
@Footnote: 1 Ma. ādānaṃ. evamuparipi . 2 Ma. itisaddo natthi .  3 Ma. casaddo natthi.
@4 Ma. ādātukāmo. evamuparipi .  5 Ma. ādento. evamuparipi.
Yūpaṃ  ussāpento  pubbeva  yaññe  1-  tīṇi satthāni ussāpeti
akusalāni  dukkhudrayāni  dukkhavipākāni  .  katamāni  tīṇi  kāyasatthaṃ
vacīsatthaṃ  manosatthaṃ  aggiṃ  brāhmaṇa  ādhento  yūpaṃ ussāpento
pubbeva  yaññe  evaṃ  cittaṃ  uppādeti ettakā usabhā haññantu
yaññatthāya  ettakā  vacchatarā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
vacchatariyo   haññantu   yaññatthāya  ettakā  ajā  haññantu
yaññatthāya   ettakā  urabbhā  haññantu  yaññatthāyāti  so
puññaṃ  karomīti  apuññaṃ karoti kusalaṃ karomīti akusalaṃ karoti sugatiyā
maggaṃ  pariyesāmīti  duggatiyā  maggaṃ  pariyesati  aggiṃ  brāhmaṇa
ādhento  yūpaṃ  ussāpento  pubbeva yaññe idaṃ paṭhamaṃ manosatthaṃ
ussāpeti akusalaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākaṃ.
   {44.4} Puna caparaṃ brāhmaṇa aggiṃ ādhento yūpaṃ ussāpento
pubbeva  yaññe  evaṃ  vācaṃ  bhāsati  ettakā  usabhā  haññantu
yaññatthāya  ettakā  vacchatarā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
vacchatariyo   haññantu   yaññatthāya  ettakā  ajā  haññantu
yaññatthāya   ettakā  urabbhā  haññantu  yaññatthāyāti  so
puññaṃ  karomīti  apuññaṃ karoti kusalaṃ karomīti akusalaṃ karoti sugatiyā
maggaṃ  pariyesāmīti  duggatiyā  maggaṃ  pariyesati  aggiṃ  brāhmaṇa
ādhento  yūpaṃ  ussāpento  pubbeva  yaññe idaṃ dutiyaṃ vacīsatthaṃ
ussāpeti akusalaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākaṃ.
   {44.5}  Puna  caparaṃ  brāhmaṇa  aggiṃ  ādhento  yūpaṃ
ussāpento  pubbeva  yaññe  sayaṃ  paṭhamaṃ  samārabhati  2-
@Footnote: 1 Ma. yaññā. evamuparipi .  2 Sī. samārabbhati. Ma. samārambhati. evamuparipi.
Usabhā  haññantu  yaññatthāya  sayaṃ  paṭhamaṃ  samārabhati  vacchatarā
haññantu  yaññatthāya  sayaṃ  paṭhamaṃ  samārabhati  vacchatariyo  haññantu
yaññatthāya  sayaṃ  paṭhamaṃ  samārabhati  ajā  haññantu  haññatthāya sayaṃ
paṭhamaṃ  samārabhati  urabbhā  haññantu  yaññatthāyāti  so  puññaṃ
karomīti  apuññaṃ  karoti  kusalaṃ  karomīti  akusalaṃ  karoti  sugatiyā
maggaṃ  pariyesāmīti  duggatiyā  maggaṃ  pariyesati  aggiṃ  brāhmaṇa
ādhento  yūpaṃ  ussāpento  pubbeva yaññe idaṃ tatiyaṃ kāyasatthaṃ
ussāpeti  akusalaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākaṃ aggiṃ brāhmaṇa ādhento
yūpaṃ  ussāpento  pubbeva  yaññe imāni tīṇi satthāni ussāpeti
akusalāni dukkhudrayāni dukkhavipākāni.
   {44.6}  Tayome  brāhmaṇa  aggī pahātabbā parivajjetabbā
na sevitabbā. Katame tayo rāgaggi dosaggi mohaggi.
   {44.7} Kasmā cāyaṃ brāhmaṇa rāgaggi pahātabbo parivajjetabbo
na sevitabbo ratto kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati so
kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
tasmā cāyaṃ 1- rāgaggi pahātabbo parivajjetabbo na sevitabbo.
   {44.8}  Kasmā  cāyaṃ  brāhmaṇa  dosaggi  pahātabbo
parivajjetabbo  na  sevitabbo  duṭṭho  kho  brāhmaṇa  dosena
abhibhūto   pariyādinnacitto  kāyena  duccaritaṃ  carati  vācāya
@Footnote: 1 Ma. tasmāyaṃ. evamuparipi.
Duccaritaṃ  carati  manasā duccaritaṃ carati so kāyena duccaritaṃ caritvā
vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati tasmā cāyaṃ
dosaggi pahātabbo parivajjetabbo na sevitabbo.
   {44.9} Kasmā cāyaṃ brāhmaṇa mohaggi pahātabbo parivajjetabbo
na sevitabbo mūḷho kho brāhmaṇa mohena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati so
kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
tasmā cāyaṃ mohaggi pahātabbo parivajjetabbo na sevitabbo. Ime
kho brāhmaṇa tayo aggī pahātabbā parijjetabbā na sevitabbā.
   {44.10} Tayome brāhmaṇa aggī sakkatvā garukatvā mānetvā
pūjetvā  sammā  sukhaṃ  parihātabbā  . katame tayo āhuneyyaggi
gahapataggi dakkhiṇeyyaggi.
   {44.11} Katamo ca brāhmaṇa āhuneyyaggi idha brāhmaṇa yassa
te honti mātāti vā pitāti vā ayaṃ vuccati brāhmaṇa āhuneyyaggi
taṃ kissa hetu atohāyaṃ 1- brāhmaṇa āhuto sambhūto tasmā cāyaṃ
āhuneyyaggi  sakkatvā  garukatvā  mānetvā pūjetvā sammā sukhaṃ
parihātabbo.
   {44.12} Katamo ca brāhmaṇa gahapataggi idha brāhmaṇa yassa te
honti puttāti vā dārāti vā dāsāti vā pessāti vā [2]- ayaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. atohayaṃ .  2 Ma. kammakarāti vā.
Brāhmaṇa  gahapataggi  tasmā  cāyaṃ  gahapataggi  sakkatvā  garukatvā
mānetvā pūjetvā sammā sukhaṃ parihātabbo.
   {44.13} Katamo ca brāhmaṇa dakkhiṇeyyaggi idha brāhmaṇa ye
te  samaṇabrāhmaṇā madappamādā 1- paṭiviratā khantisoracce niviṭṭhā
ekamattānaṃ  damenti ekamattānaṃ samenti ekamattānaṃ parinibbāpenti
ayaṃ vuccati brāhmaṇa dakkhiṇeyyaggi tasmā cāyaṃ dakkhiṇeyyaggi sakkatvā
garukatvā mānetvā pūjetvā sammā sukhaṃ parihātabbo. Ime kho brāhmaṇa
tayo aggī sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā sammā sukhaṃ parihātabbā.
   {44.14} Ayaṃ kho pana brāhmaṇa kaṭṭhaggi kālena kālaṃ ujjaletabbo
kālena  kālaṃ  ajjhupekkhitabbo  kālena  kālaṃ  nibbāpetabbo
kālena  kālaṃ nikkhipitabboti . evaṃ vutte uggatasarīro brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ
bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ 2- esāhaṃ bho
gotamo  pañca  usabhasatāni  muñcāmi jīvitaṃ demi pañca vacchatarasatāni
muñcāmi  jīvitaṃ  demi pañca vacchatarisatāni muñcāmi jīvitaṃ demi pañca
ajasatāni  muñcāmi  jīvitaṃ  demi  pañca  urabbhasatāni muñcāmi jīvitaṃ
demi haritāni ceva tiṇāni khādantu sītāni ca pāniyāni pivantu sīto
ca nesaṃ vāto upavāyatūti 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 42-47. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=892              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=892              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=44&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=44              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4082              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4082              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com