ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [240]  36 Paṭhamampāhaṃ bhikkhave jhānaṃ nissāya āsavānaṃ khayaṃ
Vadāmi  dutiyampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ  nissāya  āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
tatiyampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ  vadāmi
catutthampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ  vadāmi
ākāsānañcāyatanampāhaṃ  bhikkhave  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ  vadāmi
.pe.    nevasaññānāsaññāyatanampāhaṃ    bhikkhave    nissāya
āsavānaṃ khayaṃ vadāmi. [1]-
   {240.1} Paṭhamampāhaṃ bhikkhave jhānaṃ nissāya āsavānaṃ khayaṃ vadāmīti
iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi .pe. paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati so yadeva tattha hoti
rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te  dhamme
aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato
palokato  suññato  anattato  samanupassati  so tehi dhammehi cittaṃ
patiṭṭhāpeti 2- so tehi dhammehi cittaṃ patiṭṭhāpetvā 3- amatāya
dhātuyā cittaṃ upasaṃharati etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  so
tattha ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā opapātiko hoti tatthaparinibbāyī anāvattidhammo
tasmā lokā
   {240.2} seyyathāpi bhikkhave issāso vā issāsantevāsī vā
tiṇapurisarūpake vā mattikāpuñje vā yoggaṃ karitvā so aparena samayena
dūrepātī ca hoti akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padālitā evameva
@Footnote: 1 Ma. saññāvedayitanirodhampāhaṃ bhikkhave nissāya āsavānaṃ khayaṃ vadāmi.
@2 Ma. paṭivāpeti. 3 Ma. paṭivāpetvā. evamuparipi.
Kho  bhikkhave  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamajjhānaṃ upasampajja
viharati  so  yadeva  tattha  hoti  rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te  dhamme  aniccato  dukkhato  rogato
gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato
anattato  samanupassati  so  tehi  dhammehi  cittaṃ patiṭṭhāpeti so
tehi  dhammehi cittaṃ patiṭṭhāpetvā amatāya dhātuyā cittaṃ upasaṃharati
etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti so tattha ṭhito āsavānaṃ
khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena
tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tatthaparinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā
paṭhamampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ  vadāmīti iti
yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {240.3} Dutiyampāhaṃ bhikkhave jhānaṃ nissāya .pe. tatiyampāhaṃ
bhikkhave  jhānaṃ  nissāya  .pe. catutthampāhaṃ bhikkhave jhānaṃ nissāya
āsavānaṃ  khayaṃ vadāmīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
idha  bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  so  yadeva  tattha  hoti rūpagataṃ
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te dhamme aniccato
Dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato palokato
suññato  anattato  samanupassati so tehi dhammehi cittaṃ patiṭṭhāpeti
so  tehi  dhammehi  cittaṃ  patiṭṭhāpetvā  amatāya dhātuyā cittaṃ
upasaṃharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  so
tattha ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā opapātiko hoti tatthaparinibbāyī anāvattidhammo
tasmā lokā
   {240.4} seyyathāpi bhikkhave issāso vā issāsantevāsī vā
tiṇapurisarūpake vā mattikāpuñje vā yoggaṃ karitvā so aparena samayena
dūrepātī ca hoti akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padālitā evameva
kho bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe. catutthajjhānaṃ upasampajja
viharati so yadeva tattha hoti rūpagataṃ vedanāgataṃ .pe. Anāvattidhammo
tasmā  lokā  catutthampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ nissāya āsavānaṃ khayaṃ
vadāmīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {240.5}  Ākāsānañcāyatanampāhaṃ  bhikkhave  jhānaṃ  nissāya
āsavānaṃ khayaṃ vadāmīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha
bhikkhave  bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  so  yadeva  tattha  hoti vedanāgataṃ saññāgataṃ
Saṅkhāragataṃ viññāṇagataṃ te dhamme aniccato dukkhato rogato gaṇḍato
sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato  anattato
samanupassati  so  tehi  dhammehi  cittaṃ  patiṭṭhāpeti  so  tehi
dhammehi  cittaṃ patiṭṭhāpetvā amatāya dhātuyā cittaṃ upasaṃharati etaṃ
santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti so tattha ṭhito āsavānaṃ
khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena
tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko hoti tatthaparinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā
   {240.6} seyyathāpi bhikkhave issāso vā issāsantevāsī vā
tiṇapurisarūpake vā mattikāpuñje vā yoggaṃ karitvā so aparena samayena
dūrepātī ca hoti akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padālitā evameva kho
bhikkhave
bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja viharati so yadeva tattha hoti vedanāgataṃ saññāgataṃ .pe.
Anāvattidhammo  tasmā  lokā  ākāsānañcāyatanampāhaṃ  bhikkhave
nissāya āsavānaṃ khayaṃ vadāmīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
Viññāṇañcāyatanampāhaṃ  bhikkhave  nissāya  .pe. ākiñcaññāyatanampāhaṃ
bhikkhave  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ  vadāmīti  iti  kho  panetaṃ
Vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharati  so  yadeva  tattha  hoti vedanāgataṃ saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te  dhamme  aniccato  dukkhato  rogato
gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato
anattato  samanupassati  so  tehi  dhammehi  cittaṃ patiṭṭhāpeti so
tehi  dhammehi cittaṃ patiṭṭhāpetvā amatāya dhātuyā cittaṃ upasaṃharati
etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānanti
   {240.7} so tattha ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ
khayaṃ  pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   parikkhayā   opapātiko   hoti
tatthaparinibbāyī   anāvattidhammo   tasmā   lokā   seyyathāpi
bhikkhave  issāso  vā  issāsantevāsī  vā  tiṇapurisarūpake  vā
mattikāpuñje  vā  yoggaṃ  karitvā so aparena samayena dūrepātī
ca  hoti akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padālitā evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  yadeva  tattha  hoti
vedanāgataṃ   saññāgataṃ   saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  te  dhamme
aniccato  dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato
parato  palokato  suññato  anattato  samanupassati  so  tehi
Dhammehi  cittaṃ  patiṭṭhāpeti so tehi dhammehi cittaṃ patiṭṭhāpetvā
amatāya  dhātuyā  cittaṃ  upasaṃharati  etaṃ  santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ
sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo   taṇhakkhayo   virāgo
nirodho nibbānanti so tattha ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti no ce
āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya dhammanandiyā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
tatthaparinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  ākiñcaññāyatanampāhaṃ
bhikkhave  nissāya  āsavānaṃ  khayaṃ vadāmīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ
   {240.8}  iti  kho bhikkhave yāvatā saññāsamāpatti tāvatā
aññāpaṭivedho yāni ca kho imāni bhikkhave nissāya dve āyatanāni
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   ca   saññāvedayitanirodho   ca
jhāyīhete bhikkhave bhikkhūhi 1- samāpattikusalehi samāpattivuṭṭhānakusalehi
samāpajjitvā vuṭṭhahitvā sammadakkhātabbānīti 2- vadāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 438-444. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9253              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9253              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=240&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=199              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=240              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6959              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6959              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com