ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [244] 40 Yasmiṃ bhikkhave samaye āraññakassa nāgassa gocarapasutassa
hatthīpi  hatthiniyopi  hatthikaḷabhāpi  hatthicchāpāpi  purato  purato
gantvā  tiṇaggāni chindanti tena bhikkhave āraññako nāgo aṭṭiyati
harāyati jigucchati yasmiṃ bhikkhave samaye āraññakassa nāgassa gocarapasutassa
hatthīpi   hatthiniyopi   hatthikaḷabhāpi  hatthicchāpāpi  obhaggobhaggaṃ
sākhābhaṅgaṃ khādanti tena bhikkhave āraññako nāgo aṭṭiyati harāyati
jigucchati  yasmiṃ  bhikkhave  samaye  āraññakassa  nāgassa  ogāhaṃ
otiṇṇassa  hatthīpi  hatthiniyopi  hatthikaḷabhāpi  hatthicchāpāpi  purato
purato gantvā soṇḍāya udakaṃ āloḷenti tena bhikkhave āraññako
nāgo  aṭṭiyati  harāyati jigucchati yasmiṃ bhikkhave samaye āraññakassa
nāgassa  ogāhaṃ  otiṇṇassa  2-  hatthiniyo  kāyaṃ  upaghaṃsantiyo
gacchanti tena bhikkhave āraññako nāgo aṭṭiyati harāyati jigucchati
   {244.1} tasmiṃ bhikkhave samaye āraññakassa nāgassa evaṃ hoti ahaṃ kho
etarahi  ākiṇṇo viharāmi hatthīhi hatthinīhi hatthikaḷabhehi hatthicchāpehi
@Footnote: 1 Ma. vadhitvā . 2 Ma. ogāhā uttiṇṇassa. evamuparipi.
Chinnaggāni  ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ
khāditaṃ  āvilāni  ca  pānīyāni  pivāmi  ogāhāpi ca uttiṇṇassa
hatthiniyo  kāyaṃ  upaghaṃsantiyo  gacchanti  yannūnāhaṃ  eko  gaṇasmā
vūpakaṭṭho vihareyyanti so aparena samayena eko gaṇasmā vūpakaṭṭho
viharati  acchinnaggāni  ceva  tiṇāni  khādati  na  obhaggobhaggañca
sākhābhaṅgaṃ khādati 1- anāvilāni ca pānīyāni pivati ogāhāpi 2-
cassa uttiṇṇassa hatthiniyo kāyaṃ na upaghaṃsantiyo gacchanti
   {244.2} tasmiṃ bhikkhave samaye āraññakassa nāgassa evaṃ hoti ahaṃ kho
pubbe  ākiṇṇo  vihāsiṃ  hatthīhi hatthinīhi hatthikaḷabhehi hatthicchāpehi
chinnaggāni ceva tiṇāni khādiṃ obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ khāditaṃ 3-
āvilāni ca pānīyāni apāsi 4- ogāhā ca me uttiṇṇassa hatthiniyo
kāyaṃ upaghaṃsantiyo agamaṃsu somhi 5- etarahi eko gaṇasmā vūpakaṭṭho
viharāmi  acchinnaggāni  ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca
me sākhābhaṅgaṃ khāditaṃ 6- anāvilāni ca pānīyāni pivāmi ogāhāpi ca
me  uttiṇṇassa  na  hatthiniyo  kāyaṃ  upaghaṃsantiyo  gacchantīti so
soṇḍāya  sākhābhaṅgaṃ  bhañjitvā  sākhābhaṅgena  kāyaṃ  parimajjitvā
attamano kaṇḍuṃ 7- saṃhanati.
   {244.3} Evameva kho bhikkhave yasmiṃ samaye bhikkhu ākiṇṇo
viharati  bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  tasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhussa  evaṃ
hoti  ahaṃ  kho  etarahi  ākiṇṇo  viharāmi  bhikkhūhi  bhikkhunīhi
@Footnote: 1 Ma. obhaggobhaggañcassa sākhābhaṅgaṃ na khādanti .  2 Ma. pisaddo natthi.
@3 Ma. khādanti .  4 Ma. apāyiṃ .  5 Ma. sohaṃ . 6 Ma. na khādanti.
@7 Ma. soṇḍaṃ. evamuparipi.
Upāsakehi   upāsikāhi   raññā   rājamahāmattehi   titthiyehi
titthiyasāvakehi  yannūnāhaṃ  eko gaṇasmā vūpakaṭṭho vihareyyanti so
vivittaṃ  senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ susānaṃ
vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  so  araññagato  vā rukkhamūlagato
vā suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ  pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ parisodheti uddhaccakukkuccaṃ pahāya
anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ
parisodheti vicikicchaṃ pahāya tiṇṇavicikiccho viharati
   {244.4} akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti
so ime pañca nīvaraṇe pahāya cetasā upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati so attamano kaṇḍuṃ saṃhanati vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe. dutiyajjhānaṃ tatiyajjhānaṃ catutthajjhānaṃ upasampajja viharati
so  attamano  kaṇḍuṃ  saṃhanati  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  attamano
Kaṇḍuṃ  saṃhanati  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja   viharati   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja  viharati  sabbaso  nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samatikkamma    saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja
viharati  paññāyapassa disvā āsavā  parikkhīṇā honti so attamano
kaṇḍuṃ saṃhanatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 453-456. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9555              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9555              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=244&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=203              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=244              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7067              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7067              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com