ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [228]  21 Tatra kho ayasma sariputto bhikkhu amantesi
siya  nu  kho  avuso  bhikkhuno  tatharupo  samadhipatilabho yatha
neva   pathaviyam   pathavisanni  assa  na  apasmim  aposanni
assa  na  tejasmim  tejosanni  assa  na  vayasmim  vayosanni
assa    na    akasanancayatane    akasanancayatanasanni
assa     na    vinnanancayatane    vinnanancayatanasanni
assa     na    akincannayatane    akincannayatanasanni
assa   na   nevasannanasannayatane   nevasannanasannayatanasanni
assa  na  idhaloke  idhalokasanni  assa  na paraloke paralokasanni
assa  yamidam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  pattam  pariyesitam
anuvicaritam  manasa  tatrapi  na  sanni  assa  sanni  ca  pana
assati  .  duratopi  kho  mayam avuso agaccheyyama ayasmato
sariputtassa   santike   etassa   bhasitassa   atthamannatum
sadhu  vatayasmantamyeva  sariputtam  patibhatu  etassa  bhasitassa
attho  ayasmato  sariputtassa  sutva  bhikkhu  dharessantiti .
Tenahavuso  tam  1-  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evamavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum .
Ayasma  sariputto  etadavoca  siya  avuso bhikkhuno tatharupo
samadhipatilabho  yatha  neva  pathaviyam  pathavisanni  assa .pe. yamidam
dittham  sutam  mutam  vinnatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa
tatrapi  na  sanni  assa  sanni  ca  pana  assati . yathakatham
panavuso  sariputta  siya  bhikkhuno  tatharupo  samadhipatilabho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam patho natthi.
Yatha  neva  pathaviyam  pathavisanni  assa .pe. yamidam dittham sutam mutam
vinnatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa  tatrapi  na  sanni
assa sanni ca pana assati.
   {228.1}  Idha  avuso  bhikkhu  evamsanni hoti etam santam
etam   panitam   yadidam   sabbasankharasamatho   sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti evampi 1- kho avuso
siya  bhikkhuno  tatharupo  samadhipatilabho  yatha  neva  pathaviyam
pathavisanni   assa   na   apasmim   aposanni   assa  na
tejasmim  tejosanni  assa  na  vayasmim  vayosanni  assa
na akasanancayatane akasanancayatanasanni
assa     na    vinnanancayatane    vinnanancayatanasanni
assa   na   akincannayatane   akincannayatanasanni   assa
na     nevasannanasannayatane     nevasannanasannayatanasanni
assa  na  idhaloke  idhalokasanni  assa  na paraloke paralokasanni
assa  yamidam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  pattam pariyesitam anuvicaritam
manasa tatrapi na sanni assa sanni ca pana assati.
          Dutiyavaggo dutiyo.
            Tassuddanam
   dve mahanama ca nandiyena   subhutina ca metta
   dasamo gopalako          cattaro ca samadhinoti 2-
@Footnote: 1 Ma. evam kho. 2 Ma. dve vutta mahanamena  nandiyena subhutina
@ metta atthako gopalo cattaro ca samadhinati
@ Yu. dve mahanama nandiyena subhutina ca metta
@ dasamo ceva gopalo   cattaro ca samadhinoti.
         Pannasakasangahita suttanta
   [229] 22 Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako
abhabbo  goganam  pariharitum phatikatum katamehi ekadasahi idha bhikkhave
gopalako  na  rupannu  hoti  na  lakkhanakusalo hoti na asatikam
sateta  hoti  na  vanam paticchadeta hoti na dhumam katta hoti
na  tittham janati na pitam janati na vithim janati na gocarakusalo
hoti  anavasesadohi  hoti  ye te usabha gopitaro goparinayaka
te  na atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi
angehi  samannagato  gopalako  abhabbo goganam pariharitum phatikatum
evameva  kho  bhikkhave  ekadasahi  dhammehi  samannagato  bhikkhu
abhabbo  cakkhusmim  aniccanupassi  viharitum  .pe.  abhabbo  cakkhusmim
dukkhanupassi  viharitum  abhabbo  cakkhusmim  anattanupassi  viharitum
abhabbo  cakkhusmim  khayanupassi  viharitum  abhabbo  cakkhusmim vayanupassi
viharitum  abhabbo  cakkhusmim  viraganupassi  viharitum  abhabbo  cakkhusmim
nirodhanupassi   viharitum   abhabbo   cakkhusmim   patinissagganupassi
viharitum  abhabbo  sotasmim  ghanasmim  jivhaya kayasmim manasmim rupesu
saddesu  gandhesu  rasesu  photthabbesu  dhammesu  cakkhuvinnane
sotavinnane   ghanavinnane   jivhavinnane   kayavinnane
manovinnane    cakkhusamphasse   sotasamphasse   ghanasamphasse
Jivhasamphasse   kayasamphasse   manosamphasse   cakkhusamphassajaya
vedanaya  sotasamphassajaya  vedanaya  ghanasamphassajaya  vedanaya
jivhasamphassajaya    vedanaya    kayasamphassajaya   vedanaya
manosamphassajaya    vedanaya    rupasannaya    saddasannaya
gandhasannaya    rasasannaya    photthabbasannaya    dhammasannaya
rupasancetanaya   saddasancetanaya  gandhasancetanaya  rasasancetanaya
photthabbasancetanaya   dhammasancetanaya   rupatanhaya   saddatanhaya
gandhatanhaya    rasatanhaya    photthabbatanhaya    dhammatanhaya
rupavitakke  saddavitakke  gandhavitakke  rasavitakke  photthabbavitakke
dhammavitakke   rupavicare  saddavicare  gandhavicare  rasavicare
photthabbavicare  dhammavicare  aniccanupassi  viharitum  dukkhanupassi
viharitum  anattanupassi  viharitum  khayanupassi  viharitum  vayanupassi
viharitum  viraganupassi  viharitum  nirodhanupassi viharitum patinissagganupassi
viharitunti.
   [230] 23 Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako
bhabbo  goganam  pariharitum  phatikatum katamehi ekadasahi idha bhikkhave
gopalako rupannu hoti .pe. evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi
samannagato  bhikkhu  bhabbova  cakkhusmim  aniccanupassi  viharitum .pe.
Patinissagganupassi  viharitunti  . ragassa bhikkhave abhinnaya ekadasa
dhamma  bhavetabba  katame  ekadasa  pathamajjhanam  dutiyajjhanam
Tatiyajjhanam   catutthajjhanam   mettacetovimutti   karunacetovimutti
muditacetovimutti    upekkhacetovimutti    akasanancayatanam
vinnanancayatanam   akincannayatanam  ragassa  bhikkhave  abhinnaya
ime ekadasa dhamma bhavetabbati 1-.
   [231]  24  Ragassa  bhikkhave  abhinnaya  2-  parinnaya
parikkhayaya  pahanaya  khayaya  vayaya  viragaya  nirodhaya cagaya
patinissaggaya  ime  ekadasa  dhamma  bhavetabba  dosassa
mohassa   kodhassa   upanahassa  makkhassa  palasassa  issaya
macchariyassa  mayaya  satheyyassa  thambhassa  sarambhassa  manassa
madassa  pamadassa  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya
khayaya  vayaya  viragaya  nirodhaya  cagaya  patinissaggaya  ime
ekadasa  dhamma  bhavetabbati  idamavoca  bhagava  .  attamana
te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
     Navasuttasahassani       bhiyyo pancasatani ca
     sattapannasasuttanta   anguttarasamayutati.
         Ekadasakanipato nitthito.
               -----------
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. ayam patho natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 389-393. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=8196&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=8196&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=228&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=217              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com