ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

    Suttanipāte pañcamassa pārāyanavaggassa sattamā nandapañhā.
   [431] |431.1505| 7 Santi loke munayo (iccāyasmā nando)
             janā vadanti tayidaṃ kathaṃ su
@Footnote: 1 Po. Ma. cavetha. 2 Po. Ma. khittā. Yu. khitto. 3 Po. so na pahanamatthi.
@4 Po. vajjā tantassa ... Ma. vajjuṃ.
             Ñāṇūpapannaṃ muni no 1- vadanti
             udāhu ve jīvitenūpapannaṃ.
  |431.1506| Na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena (na sīlabbatena)
             munīdha nanda kusalā vadanti
             visenikatvā anighā nirāsā
             vadanti 2- ye te munayoti brūmi.
  |431.1507| Ye kecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
             diṭṭhe 3- sutenāpi vadanti suddhiṃ
             sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
             anekarūpena vadanti suddhiṃ.
             Kaccissu te (bhagavā) tattha yathā carantā
             atāru jātiñca jarañca mārisa
             pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
  |431.1508| Ye kecime samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
             diṭṭhe 3- sutenāpi vadanti suddhiṃ
             sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
             anekarūpena vadanti suddhiṃ
             kiñcāpi te tattha yathā caranti 4-
             nātariṃsu jātijaranti brūmi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. no muniṃ vadanti. 2 Ma. Yu. caranti. 3 Ma. diṭṭhassu tenāpi.
@4 Po. vadanti.
  |431.1509| Ye kecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
             diṭṭhe sutenāpi vadanti suddhiṃ
             sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
             anekarūpena vadanti suddhiṃ
             te ce 1- muni brūsi anoghatiṇṇe
             atha ko carahi devamanussaloke
             atāri jātiñca jarañca mārisa
             pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
  |431.1510| Nāhaṃ sabbe samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
             jātijarāya nivutāti brūmi
             yesīdha diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā
             sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
             anekarūpampi pahāya sabbaṃ
             taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye 2-
             te ve narā oghatiṇṇāti brūmi.
  |431.1511| Etābhinandāmi vaco mahesino
             sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ
             yesīdha diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā
             sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
@Footnote: 1 Po. ve. Yu. sace . 2 Po. Ma. Yu. se.
             Anekarūpampi pahāya sabbaṃ
             taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye
             ahampi te oghatiṇṇāti brūmīti.
             Nandamāṇavakapañhā sattamā.
                     ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 539-542. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=11205              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=11205              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=431&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=289              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=431              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=9995              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=9995              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com