ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

       Suttanipāte pañcamassa pārāyanavaggassa
               soḷasamā piṅgiyapañhā
   [440] |440.1548| 16 Jiṇṇohamasmī abalo vivaṇṇo 1- (iccāyasmā piṅgiyo)
             nettā na suddhā savanaṃ na phāsu
             māhampanassaṃ 2- momuho antarāya 3-
             ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
             jātijarāya idha vippahānaṃ.
  |440.1549| Disvāna rūpesu vihaññamāne (piṅgiyāti bhagavā)
             ruppanti rūpesu janā pamattā
             tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
             jahassu rūpaṃ apunabbhavāya.
  |440.1550| Disā catasso vidisā catasso
@Footnote: 1 Ma. Yu. vītavaṇṇo. 2 Po. māhannassa. Ma. Yu. māhaṃnassaṃ.
@3 Po. Ma. antarāva.
             Uddhaṃ adho dasa disā imāyo
             na tuyhaṃ adiṭṭhaṃ asutāmutaṃ vā 1-
             atho aviññātaṃ kiñcimatthi 2- loke
             ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
             jātijarāya idha vippahānaṃ.
  |440.1551| Tañhādhipanne manuje pekkhamāno (piṅgiyāti bhagavā)
             santāpajāte jarasāparete
             tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
             jahassu taṇhaṃ apunabbhavāyāti.
             Piṅgiyamāṇavakapañhā soḷasamā.
                     ------------
   [441] Idamavoca bhagavā magadhesu viharanto pāsāṇacetiye 3-
paricārikasoḷasannaṃ  brāhmaṇānaṃ  ajjhiṭṭho  pañhaṃ  4-  byākāsi .
Ekamekassa  cepi  pañhassa  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammaṃ
paṭipajjeyya  gaccheyyeva  jarāmaraṇassa  pāraṃ  gamanīyā  ime
dhammāti tasmā imassa dhammapariyāyassa pārāyanantveva adhivacanaṃ.
   [442] |442.1552| Ajito tissametteyyo puṇṇako atha mettagū
             dhotako upasīvo ca      nando ca atha hemako
  |442.1553| todeyyakappā dubhayo   jatukaṇṇī ca paṇḍito
             bhadrāvudho udayo ca     posālo cāpi brāhmaṇo
@Footnote: 1 Po. Ma. asutaṃ mutaṃ. Yu. asutaṃ mutaṃ vā . 2 Po. kiñcinamatthi. Ma. Yu.
@kiñcanamatthi. 3 Ma. Yu. pāsāṇake cetiye. 4 Ma. puṭṭho puṭṭho.
@Yu. puṭṭho puṭṭho paṇhe.
             Mogharājā ca medhāvī    piṅgiyo ca mahā isi
  |442.1554| ete buddhamupāgañchuṃ 1- sampannacaraṇaṃ isiṃ
             pucchantā nipuṇe pañhe buddhaseṭṭhaṃ upāgamuṃ.
  |442.1555| Tesaṃ buddho byākāsi    pañhe puṭṭhe 2- yathātathaṃ
             pañhānaṃ veyyākaraṇena tosesi brāhmaṇe muni.
  |442.1556| Te tositā cakkhumatā    buddhenādiccabandhunā
             brahmacariyamacariṃsu      varapaññassa santike.
  |442.1557| Ekamekassa pañhassa    yathā buddhena desitaṃ
             tathā yo paṭipajjeyya   gacche pāraṃ apārato 3-
  |442.1558| apārā pāraṃ gaccheyya   bhāvento maggamuttamaṃ.
             Maggo so paragamanāya   tasmā parāyanaṃ iti.
                        ---------------
   [443] |443.1559| Pārāyanamanugāyissaṃ  (iccāyasmā piṅgiyo)
             (yathā addakkhi tathā akkhāti) 4- vimalo bhūrimedhaso
             nikkāmo 5- nibbuto nāgo 6- kissa hetu musā bhaṇe.
  |443.1560| Pahīnamalamohassa       mānamakkhappahāyino
             handāhaṃ kittayissāmi  giraṃ vaṇṇūpasañhitaṃ.
  |443.1561| Tamonudo buddho samantacakkhu
             lokantagū sabbabhavātivatto
             anāsavo sabbadukkhappahāno 7-
@Footnote: 1 Po. buddhapāgacchuṃ. Ma. buddhaṃ upāgacchuṃ. Yu. ... upāgañchuṃ. 2 Ma. Yu.
@puṭṭho. 3 Po. apārako. 4 Ma. yathāddakkhi tathākkhāsi. 5 Po. nikkamo.
@6 Ma. nibbano nāgo. Yu. nibbāno nātho. 7 Ma. Yu. --- pahīno.
             Saccavhayo brahmupāsito 1- me.
  |443.1562| Dijo yathā kubbanakaṃ pahāya
             bahupphalaṃ kānanaṃ āvaseyya
             evampahaṃ appadasse pahāya
             mahodadhiṃ haṃsarivajjhapatto 2-.
  |443.1563| Ye me pubbe viyākaṃsu   (huraṃ gotamasāsanā)
             iccāsi iti bhavissati    sabbantaṃ itihītihaṃ
                 sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ
      (nāhaṃ tattha abhiramiṃ) 3-.
  |443.1564| Eko tamanudāsīno      jutimā so pabhaṅkaro
             gotamo bhūripaññāṇo  gotamo bhūrimedhaso
  |443.1565| yo me dhammamadesesi    sandiṭṭhikamakālikaṃ
             taṇhakkhayamanītikaṃ      yassa natthi upamā kvaci.
  |443.1566| Kinnu tamhā vippavasasi   muhuttamapi piṅgiya
             gotamā bhūripaññāṇā  gotamā bhūrimedhasā
  |443.1567| yo te dhammamadesesi     sandiṭṭhikamakālikaṃ
             taṇhakkhayamanītikaṃ      yassa natthi upamā kvaci.
  |443.1568| Nāhaṃ tamhā vippavasāmi  muhuttamapi brāhmaṇa
             gotamā bhūripaññāṇā  gotamā bhūrimedhasā
  |443.1569| yo me dhammamadesesi     sandiṭṭhikamakālikaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahme upāsito. 2 Po. haṃsorivajjhuppatto. Ma. haṃsoriva ajjhapatto.
@Yu. haṃsavo ajjhapatto. 3 Ma. Yu. nā ... minti natthi.
             Taṇhakkhayamanītikaṃ  yassa natthi upamā kvaci.
  |443.1570| Passāmi naṃ manasā cakkhunāva
             rattindivaṃ brāhmaṇa appamatto
             namassamāno vivasāmi 1- rattiṃ
             teneva maññāmi avippavāsaṃ.
  |443.1571| Saddhā ca pīti ca mano sati ca
             nāmenti 2- me gotamasāsanamhā
             yaṃ yaṃ 3- disaṃ vajati bhūripañño
             sa tena teneva natohamasmi.
  |443.1572| Jiṇṇassa me dubbalathāmakassa
             teneva kāyo na paleti tattha
             saṅkappayantāya vajāmi niccaṃ
             mano hi me brāhmaṇa tena yutto.
  |443.1573| Paṅke (sayāno) pariphandamāno dīpā dīpaṃ upallaviṃ 4-
             athaddasāsiṃ sambuddhaṃ  oghatiṇṇamanāsavaṃ
  |443.1574| yathā ahu vakkali muttasaddho
             bhadrāvudho āḷavigotamo ca
             evameva tvampi pamuñcassu saddhaṃ
             gamissasi tvaṃ piṅgiya maccudheyyassa pāraṃ.
  |443.1575| Esa bhiyyo pasīdāmi     sutvāna munino vaco
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vivasemi. 2 Po. nāmeti. Ma. Yu. nāpentime. 3 Po. yañca.
@4 Ma. Yu. upaplaviṃ.
             Vivaṭacchado sambuddho   akhilo paṭibhāṇavā
  |443.1576| adhideve abhiññāya     sabbaṃ vedi parovaraṃ 1-
             pañhānantakaro satthā  kaṅkhīnaṃ paṭijānataṃ
  |443.1577| asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ       yassa natthi upamā kvaci.
             Addhā gamissāmi na mettha kaṅkhā
             evaṃ maṃ dhārehi adhimuttacittanti.
             Pārāyanavaggo pañcamo.
                      --------
               Suttanipāte suttuddānaṃ
   [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisāṇo kasi
             cundo bhavo punadeva    vasalo ca karaṇīyañca
             hemavato atha yakkho     vijayaṃ suttavaraṃ muni 2-.
  |444.1579| Seṭṭho paṭhamakaṭṭhapavaro vaggo
             dvādasasuttadharo suvibhatto
             desito cakkhumatā vimalena
             suyyati vaggavaro uragoti.
  |444.1580| Ratanāmagandho hirimaṅgalanāmo
             sūcilomakapilo ca brāhmaṇadhammo
             nāvā kiṃsīlauṭṭhāno ca
@Footnote: 1 Ma. varovaraṃ. 2 Ma. vijayasuttaṃ munisuttavaranti.
             Rāhulo ca punapi vaṅgīso
  |444.1581| sammāparibbājaniyo 1- ca tattha
             dhammikasuttavaro suvibhatto
             cuddasasuttadharo dutiyamhi
             cūḷakavaggavaroti tamāhu.
  |444.1582| Pabbajjaṃ padhānasubhāsitanāmo
             puraḷāso punareva 2- māgho ca
             sabhiyakeṇiyameva sallanāmo
             vāseṭṭhavaro kokālikopi 3- ca
  |444.1583| nāḷakasuttavaro suvibhatto
             taṃ anupassī tathā punadeva
             dvādasasuttadharo tatiyamhi
             suyyati vaggavaro mahānāmo.
  |444.1584| Kāmaguhaṭṭhakaduṭṭhaṭṭhakanāmo
             suddhaṭṭhavaro paramaṭṭhakanāmo
             jarāmettiyasuttavaro suvibhatto
             pasūramāgandiyo ca pūrabhedo 4-
  |444.1585| kalahavivādo ubho viyuhā ca
             tuvaṭakaattadaṇḍasārīputtā ca
             soḷasasuttadharo catutthamhi
@Footnote: 1 Ma. sammāparibbājanīyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kālikopica.
@4 Ma. pasūramāgaṇḍiyā purābhedo.
             Aṭṭhakavaggavaroti tamāhu.
  |444.1586| Magadhe janapade ramaṇīye
             desavare katapuññanivese
             pāsāṇakacetiyavare suvibhatte
             vasī bhagavā gaṇaseṭṭho
  |444.1587| ubhayaṃ vā puṇṇasamāgataṃ yamhi
             dvādasayojaniyā parisāya
             soḷasabrāhmaṇānaṃ kira puṭṭho
             pucchāya soḷasapañhakammiyā
             nippakāsayi dhammamadāsi
  |444.1588| atthapakāsakabyañjanapuṇṇaṃ
             dhammamadesesi parakhemajaniyaṃ
             lokahitāya jino dipadaggo.
             Suttavaraṃ bahudhammavicitraṃ
             sabbakilesamocanahetuṃ 1-
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1589| Byañjanamatthapadasamayuttaṃ
             akkharasaññitaopamaggāḷhaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
@Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetuṃ.
  |444.1590| Rāgamale amalaṃ vimalaggaṃ
             dosamale amalaṃ vimalaggaṃ
             mohamale amalaṃ vimalaggaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1591| Klesamale amalaṃ vimalaggaṃ
             duccaritamale amalaṃ vimalaggaṃ
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1592| Āsavabandhanayogakilesaṃ
             nivaraṇāni ca tīṇi ca malāni
             tassa kilesapamocanahetuṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1593| Nimmalasabbakilesapanūdanaṃ
             rāgavirāgamanejamasokaṃ
             santapaṇītasududdasadhammaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1594| Rāgañca dosañca bhañjitasantaṃ 1-
             yoni ca duggatipañcaviññāṇaṃ
             taṇhātalaratacchedanatāṇapamokkhaṃ 2-
@Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhañjitasantaṃ. 2 Ma. taṇhāratacchadanatāṇalatā ....
             Desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1595| Gambhīraduddasasaṇhanipuṇaṃ
             paṇḍitavedaniyanipuṇatthaṃ 1-
             lokavicāraṇañāṇapabhaggaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1596| Navaṅgakusumadhuvalavebharaṇaṃ 2-
             indriyajjhānavimokkhavibhattaṃ
             aṭṭhaṅgikamaggavaraṃ varayānaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1597| Somupamaṃ vimalaṃ parisuddhaṃ
             aṇṇavamupamā ratanasucittaṃ
             pupphasamaṃ ravimūpamatejaṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
  |444.1598| Khemasivaṃ sukhasītalasantaṃ
             maccuttāṇaparamatthaṃ
             tassa sunibbutadassanahetuṃ
             desayi suttavaraṃ dipadaggo.
               Suttanipāto niṭṭhito.
                   ------------
@Footnote: 1 Ma. -- vedaniyaṃ ---. 2 Ma. ---- mālagīveyyaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 549-558. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=11392              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=11392              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=440&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=298              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=440              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]