ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

       Suttanipate pancamassa parayanavaggassa
               solasama pingiyapanha
   [440] |440.1548| 16 Jinnohamasmi abalo vivanno 1- (iccayasma pingiyo)
             netta na suddha savanam na phasu
             mahampanassam 2- momuho antaraya 3-
             acikkha dhammam yamaham vijannam
             jatijaraya idha vippahanam.
  |440.1549| Disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava)
             ruppanti rupesu jana pamatta
             tasma tuvam pingiya appamatto
             jahassu rupam apunabbhavaya.
  |440.1550| Disa catasso vidisa catasso
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitavanno. 2 Po. mahannassa. Ma. Yu. mahamnassam.
@3 Po. Ma. antarava.
             Uddham adho dasa disa imayo
             na tuyham adittham asutamutam va 1-
             atho avinnatam kincimatthi 2- loke
             acikkha dhammam yamaham vijannam
             jatijaraya idha vippahanam.
  |440.1551| Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava)
             santapajate jarasaparete
             tasma tuvam pingiya appamatto
             jahassu tanham apunabbhavayati.
             Pingiyamanavakapanha solasama.
                     ------------
   [441] Idamavoca bhagava magadhesu viharanto pasanacetiye 3-
paricarikasolasannam  brahmananam  ajjhittho  panham  4-  byakasi .
Ekamekassa  cepi  panhassa  atthamannaya  dhammamannaya  dhammanudhammam
patipajjeyya  gaccheyyeva  jaramaranassa  param  gamaniya  ime
dhammati tasma imassa dhammapariyayassa parayanantveva adhivacanam.
   [442] |442.1552| Ajito tissametteyyo punnako atha mettagu
             dhotako upasivo ca      nando ca atha hemako
  |442.1553| todeyyakappa dubhayo   jatukanni ca pandito
             bhadravudho udayo ca     posalo capi brahmano
@Footnote: 1 Po. Ma. asutam mutam. Yu. asutam mutam va . 2 Po. kincinamatthi. Ma. Yu.
@kincanamatthi. 3 Ma. Yu. pasanake cetiye. 4 Ma. puttho puttho.
@Yu. puttho puttho panhe.
             Mogharaja ca medhavi    pingiyo ca maha isi
  |442.1554| ete buddhamupaganchum 1- sampannacaranam isim
             pucchanta nipune panhe buddhasettham upagamum.
  |442.1555| Tesam buddho byakasi    panhe putthe 2- yathatatham
             panhanam veyyakaranena tosesi brahmane muni.
  |442.1556| Te tosita cakkhumata    buddhenadiccabandhuna
             brahmacariyamacarimsu      varapannassa santike.
  |442.1557| Ekamekassa panhassa    yatha buddhena desitam
             tatha yo patipajjeyya   gacche param aparato 3-
  |442.1558| apara param gaccheyya   bhavento maggamuttamam.
             Maggo so paragamanaya   tasma parayanam iti.
                        ---------------
   [443] |443.1559| Parayanamanugayissam  (iccayasma pingiyo)
             (yatha addakkhi tatha akkhati) 4- vimalo bhurimedhaso
             nikkamo 5- nibbuto nago 6- kissa hetu musa bhane.
  |443.1560| Pahinamalamohassa       manamakkhappahayino
             handaham kittayissami  giram vannupasanhitam.
  |443.1561| Tamonudo buddho samantacakkhu
             lokantagu sabbabhavativatto
             anasavo sabbadukkhappahano 7-
@Footnote: 1 Po. buddhapagacchum. Ma. buddham upagacchum. Yu. ... upaganchum. 2 Ma. Yu.
@puttho. 3 Po. aparako. 4 Ma. yathaddakkhi tathakkhasi. 5 Po. nikkamo.
@6 Ma. nibbano nago. Yu. nibbano natho. 7 Ma. Yu. --- pahino.
             Saccavhayo brahmupasito 1- me.
  |443.1562| Dijo yatha kubbanakam pahaya
             bahupphalam kananam avaseyya
             evampaham appadasse pahaya
             mahodadhim hamsarivajjhapatto 2-.
  |443.1563| Ye me pubbe viyakamsu   (huram gotamasasana)
             iccasi iti bhavissati    sabbantam itihitiham
                 sabbantam takkavaddhanam
      (naham tattha abhiramim) 3-.
  |443.1564| Eko tamanudasino      jutima so pabhankaro
             gotamo bhuripannano  gotamo bhurimedhaso
  |443.1565| yo me dhammamadesesi    sanditthikamakalikam
             tanhakkhayamanitikam      yassa natthi upama kvaci.
  |443.1566| Kinnu tamha vippavasasi   muhuttamapi pingiya
             gotama bhuripannana  gotama bhurimedhasa
  |443.1567| yo te dhammamadesesi     sanditthikamakalikam
             tanhakkhayamanitikam      yassa natthi upama kvaci.
  |443.1568| Naham tamha vippavasami  muhuttamapi brahmana
             gotama bhuripannana  gotama bhurimedhasa
  |443.1569| yo me dhammamadesesi     sanditthikamakalikam
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahme upasito. 2 Po. hamsorivajjhuppatto. Ma. hamsoriva ajjhapatto.
@Yu. hamsavo ajjhapatto. 3 Ma. Yu. na ... minti natthi.
             Tanhakkhayamanitikam  yassa natthi upama kvaci.
  |443.1570| Passami nam manasa cakkhunava
             rattindivam brahmana appamatto
             namassamano vivasami 1- rattim
             teneva mannami avippavasam.
  |443.1571| Saddha ca piti ca mano sati ca
             namenti 2- me gotamasasanamha
             yam yam 3- disam vajati bhuripanno
             sa tena teneva natohamasmi.
  |443.1572| Jinnassa me dubbalathamakassa
             teneva kayo na paleti tattha
             sankappayantaya vajami niccam
             mano hi me brahmana tena yutto.
  |443.1573| Panke (sayano) pariphandamano dipa dipam upallavim 4-
             athaddasasim sambuddham  oghatinnamanasavam
  |443.1574| yatha ahu vakkali muttasaddho
             bhadravudho alavigotamo ca
             evameva tvampi pamuncassu saddham
             gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa param.
  |443.1575| Esa bhiyyo pasidami     sutvana munino vaco
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vivasemi. 2 Po. nameti. Ma. Yu. napentime. 3 Po. yanca.
@4 Ma. Yu. upaplavim.
             Vivatacchado sambuddho   akhilo patibhanava
  |443.1576| adhideve abhinnaya     sabbam vedi parovaram 1-
             panhanantakaro sattha  kankhinam patijanatam
  |443.1577| asamhiram asankuppam       yassa natthi upama kvaci.
             Addha gamissami na mettha kankha
             evam mam dharehi adhimuttacittanti.
             Parayanavaggo pancamo.
                      --------
               Suttanipate suttuddanam
   [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisano kasi
             cundo bhavo punadeva    vasalo ca karaniyanca
             hemavato atha yakkho     vijayam suttavaram muni 2-.
  |444.1579| Settho pathamakatthapavaro vaggo
             dvadasasuttadharo suvibhatto
             desito cakkhumata vimalena
             suyyati vaggavaro uragoti.
  |444.1580| Ratanamagandho hirimangalanamo
             sucilomakapilo ca brahmanadhammo
             nava kimsilautthano ca
@Footnote: 1 Ma. varovaram. 2 Ma. vijayasuttam munisuttavaranti.
             Rahulo ca punapi vangiso
  |444.1581| sammaparibbajaniyo 1- ca tattha
             dhammikasuttavaro suvibhatto
             cuddasasuttadharo dutiyamhi
             culakavaggavaroti tamahu.
  |444.1582| Pabbajjam padhanasubhasitanamo
             puralaso punareva 2- magho ca
             sabhiyakeniyameva sallanamo
             vasetthavaro kokalikopi 3- ca
  |444.1583| nalakasuttavaro suvibhatto
             tam anupassi tatha punadeva
             dvadasasuttadharo tatiyamhi
             suyyati vaggavaro mahanamo.
  |444.1584| Kamaguhatthakadutthatthakanamo
             suddhatthavaro paramatthakanamo
             jaramettiyasuttavaro suvibhatto
             pasuramagandiyo ca purabhedo 4-
  |444.1585| kalahavivado ubho viyuha ca
             tuvatakaattadandasariputta ca
             solasasuttadharo catutthamhi
@Footnote: 1 Ma. sammaparibbajaniyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kalikopica.
@4 Ma. pasuramagandiya purabhedo.
             Atthakavaggavaroti tamahu.
  |444.1586| Magadhe janapade ramaniye
             desavare katapunnanivese
             pasanakacetiyavare suvibhatte
             vasi bhagava ganasettho
  |444.1587| ubhayam va punnasamagatam yamhi
             dvadasayojaniya parisaya
             solasabrahmananam kira puttho
             pucchaya solasapanhakammiya
             nippakasayi dhammamadasi
  |444.1588| atthapakasakabyanjanapunnam
             dhammamadesesi parakhemajaniyam
             lokahitaya jino dipadaggo.
             Suttavaram bahudhammavicitram
             sabbakilesamocanahetum 1-
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1589| Byanjanamatthapadasamayuttam
             akkharasannitaopamaggalham
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
@Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetum.
  |444.1590| Ragamale amalam vimalaggam
             dosamale amalam vimalaggam
             mohamale amalam vimalaggam
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1591| Klesamale amalam vimalaggam
             duccaritamale amalam vimalaggam
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1592| Asavabandhanayogakilesam
             nivaranani ca tini ca malani
             tassa kilesapamocanahetum
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1593| Nimmalasabbakilesapanudanam
             ragaviragamanejamasokam
             santapanitasududdasadhammam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1594| Raganca dosanca bhanjitasantam 1-
             yoni ca duggatipancavinnanam
             tanhatalaratacchedanatanapamokkham 2-
@Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhanjitasantam. 2 Ma. tanharatacchadanatanalata ....
             Desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1595| Gambhiraduddasasanhanipunam
             panditavedaniyanipunattham 1-
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1596| Navangakusumadhuvalavebharanam 2-
             indriyajjhanavimokkhavibhattam
             atthangikamaggavaram varayanam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1597| Somupamam vimalam parisuddham
             annavamupama ratanasucittam
             pupphasamam ravimupamatejam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1598| Khemasivam sukhasitalasantam
             maccuttanaparamattham
             tassa sunibbutadassanahetum
             desayi suttavaram dipadaggo.
               Suttanipato nitthito.
                   ------------
@Footnote: 1 Ma. -- vedaniyam ---. 2 Ma. ---- malagiveyyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 549-558. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=11392&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=11392&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=440&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=298              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=440              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]