ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

       Suttanipate pancamassa parayanavaggassa
               solasama pingiyapanha
   [440] |440.1548| 16 Jinnohamasmi abalo vivanno 1- (iccayasma pingiyo)
             netta na suddha savanam na phasu
             mahampanassam 2- momuho antaraya 3-
             acikkha dhammam yamaham vijannam
             jatijaraya idha vippahanam.
  |440.1549| Disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava)
             ruppanti rupesu jana pamatta
             tasma tuvam pingiya appamatto
             jahassu rupam apunabbhavaya.
  |440.1550| Disa catasso vidisa catasso
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitavanno. 2 Po. mahannassa. Ma. Yu. mahamnassam.
@3 Po. Ma. antarava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page550.

Uddham adho dasa disa imayo na tuyham adittham asutamutam va 1- atho avinnatam kincimatthi 2- loke acikkha dhammam yamaham vijannam jatijaraya idha vippahanam. |440.1551| Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava) santapajate jarasaparete tasma tuvam pingiya appamatto jahassu tanham apunabbhavayati. Pingiyamanavakapanha solasama. ------------ [441] Idamavoca bhagava magadhesu viharanto pasanacetiye 3- paricarikasolasannam brahmananam ajjhittho panham 4- byakasi . Ekamekassa cepi panhassa atthamannaya dhammamannaya dhammanudhammam patipajjeyya gaccheyyeva jaramaranassa param gamaniya ime dhammati tasma imassa dhammapariyayassa parayanantveva adhivacanam. [442] |442.1552| Ajito tissametteyyo punnako atha mettagu dhotako upasivo ca nando ca atha hemako |442.1553| todeyyakappa dubhayo jatukanni ca pandito bhadravudho udayo ca posalo capi brahmano @Footnote: 1 Po. Ma. asutam mutam. Yu. asutam mutam va . 2 Po. kincinamatthi. Ma. Yu. @kincanamatthi. 3 Ma. Yu. pasanake cetiye. 4 Ma. puttho puttho. @Yu. puttho puttho panhe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page551.

Mogharaja ca medhavi pingiyo ca maha isi |442.1554| ete buddhamupaganchum 1- sampannacaranam isim pucchanta nipune panhe buddhasettham upagamum. |442.1555| Tesam buddho byakasi panhe putthe 2- yathatatham panhanam veyyakaranena tosesi brahmane muni. |442.1556| Te tosita cakkhumata buddhenadiccabandhuna brahmacariyamacarimsu varapannassa santike. |442.1557| Ekamekassa panhassa yatha buddhena desitam tatha yo patipajjeyya gacche param aparato 3- |442.1558| apara param gaccheyya bhavento maggamuttamam. Maggo so paragamanaya tasma parayanam iti. --------------- [443] |443.1559| Parayanamanugayissam (iccayasma pingiyo) (yatha addakkhi tatha akkhati) 4- vimalo bhurimedhaso nikkamo 5- nibbuto nago 6- kissa hetu musa bhane. |443.1560| Pahinamalamohassa manamakkhappahayino handaham kittayissami giram vannupasanhitam. |443.1561| Tamonudo buddho samantacakkhu lokantagu sabbabhavativatto anasavo sabbadukkhappahano 7- @Footnote: 1 Po. buddhapagacchum. Ma. buddham upagacchum. Yu. ... upaganchum. 2 Ma. Yu. @puttho. 3 Po. aparako. 4 Ma. yathaddakkhi tathakkhasi. 5 Po. nikkamo. @6 Ma. nibbano nago. Yu. nibbano natho. 7 Ma. Yu. --- pahino.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page552.

Saccavhayo brahmupasito 1- me. |443.1562| Dijo yatha kubbanakam pahaya bahupphalam kananam avaseyya evampaham appadasse pahaya mahodadhim hamsarivajjhapatto 2-. |443.1563| Ye me pubbe viyakamsu (huram gotamasasana) iccasi iti bhavissati sabbantam itihitiham sabbantam takkavaddhanam (naham tattha abhiramim) 3-. |443.1564| Eko tamanudasino jutima so pabhankaro gotamo bhuripannano gotamo bhurimedhaso |443.1565| yo me dhammamadesesi sanditthikamakalikam tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvaci. |443.1566| Kinnu tamha vippavasasi muhuttamapi pingiya gotama bhuripannana gotama bhurimedhasa |443.1567| yo te dhammamadesesi sanditthikamakalikam tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvaci. |443.1568| Naham tamha vippavasami muhuttamapi brahmana gotama bhuripannana gotama bhurimedhasa |443.1569| yo me dhammamadesesi sanditthikamakalikam @Footnote: 1 Ma. Yu. brahme upasito. 2 Po. hamsorivajjhuppatto. Ma. hamsoriva ajjhapatto. @Yu. hamsavo ajjhapatto. 3 Ma. Yu. na ... minti natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page553.

Tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvaci. |443.1570| Passami nam manasa cakkhunava rattindivam brahmana appamatto namassamano vivasami 1- rattim teneva mannami avippavasam. |443.1571| Saddha ca piti ca mano sati ca namenti 2- me gotamasasanamha yam yam 3- disam vajati bhuripanno sa tena teneva natohamasmi. |443.1572| Jinnassa me dubbalathamakassa teneva kayo na paleti tattha sankappayantaya vajami niccam mano hi me brahmana tena yutto. |443.1573| Panke (sayano) pariphandamano dipa dipam upallavim 4- athaddasasim sambuddham oghatinnamanasavam |443.1574| yatha ahu vakkali muttasaddho bhadravudho alavigotamo ca evameva tvampi pamuncassu saddham gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa param. |443.1575| Esa bhiyyo pasidami sutvana munino vaco @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vivasemi. 2 Po. nameti. Ma. Yu. napentime. 3 Po. yanca. @4 Ma. Yu. upaplavim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page554.

Vivatacchado sambuddho akhilo patibhanava |443.1576| adhideve abhinnaya sabbam vedi parovaram 1- panhanantakaro sattha kankhinam patijanatam |443.1577| asamhiram asankuppam yassa natthi upama kvaci. Addha gamissami na mettha kankha evam mam dharehi adhimuttacittanti. Parayanavaggo pancamo. -------- Suttanipate suttuddanam [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisano kasi cundo bhavo punadeva vasalo ca karaniyanca hemavato atha yakkho vijayam suttavaram muni 2-. |444.1579| Settho pathamakatthapavaro vaggo dvadasasuttadharo suvibhatto desito cakkhumata vimalena suyyati vaggavaro uragoti. |444.1580| Ratanamagandho hirimangalanamo sucilomakapilo ca brahmanadhammo nava kimsilautthano ca @Footnote: 1 Ma. varovaram. 2 Ma. vijayasuttam munisuttavaranti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page555.

Rahulo ca punapi vangiso |444.1581| sammaparibbajaniyo 1- ca tattha dhammikasuttavaro suvibhatto cuddasasuttadharo dutiyamhi culakavaggavaroti tamahu. |444.1582| Pabbajjam padhanasubhasitanamo puralaso punareva 2- magho ca sabhiyakeniyameva sallanamo vasetthavaro kokalikopi 3- ca |444.1583| nalakasuttavaro suvibhatto tam anupassi tatha punadeva dvadasasuttadharo tatiyamhi suyyati vaggavaro mahanamo. |444.1584| Kamaguhatthakadutthatthakanamo suddhatthavaro paramatthakanamo jaramettiyasuttavaro suvibhatto pasuramagandiyo ca purabhedo 4- |444.1585| kalahavivado ubho viyuha ca tuvatakaattadandasariputta ca solasasuttadharo catutthamhi @Footnote: 1 Ma. sammaparibbajaniyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kalikopica. @4 Ma. pasuramagandiya purabhedo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page556.

Atthakavaggavaroti tamahu. |444.1586| Magadhe janapade ramaniye desavare katapunnanivese pasanakacetiyavare suvibhatte vasi bhagava ganasettho |444.1587| ubhayam va punnasamagatam yamhi dvadasayojaniya parisaya solasabrahmananam kira puttho pucchaya solasapanhakammiya nippakasayi dhammamadasi |444.1588| atthapakasakabyanjanapunnam dhammamadesesi parakhemajaniyam lokahitaya jino dipadaggo. Suttavaram bahudhammavicitram sabbakilesamocanahetum 1- desayi suttavaram dipadaggo. |444.1589| Byanjanamatthapadasamayuttam akkharasannitaopamaggalham lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. @Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page557.

|444.1590| Ragamale amalam vimalaggam dosamale amalam vimalaggam mohamale amalam vimalaggam lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1591| Klesamale amalam vimalaggam duccaritamale amalam vimalaggam lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1592| Asavabandhanayogakilesam nivaranani ca tini ca malani tassa kilesapamocanahetum desayi suttavaram dipadaggo. |444.1593| Nimmalasabbakilesapanudanam ragaviragamanejamasokam santapanitasududdasadhammam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1594| Raganca dosanca bhanjitasantam 1- yoni ca duggatipancavinnanam tanhatalaratacchedanatanapamokkham 2- @Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhanjitasantam. 2 Ma. tanharatacchadanatanalata ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page558.

Desayi suttavaram dipadaggo. |444.1595| Gambhiraduddasasanhanipunam panditavedaniyanipunattham 1- lokavicaranananapabhaggam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1596| Navangakusumadhuvalavebharanam 2- indriyajjhanavimokkhavibhattam atthangikamaggavaram varayanam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1597| Somupamam vimalam parisuddham annavamupama ratanasucittam pupphasamam ravimupamatejam desayi suttavaram dipadaggo. |444.1598| Khemasivam sukhasitalasantam maccuttanaparamattham tassa sunibbutadassanahetum desayi suttavaram dipadaggo. Suttanipato nitthito. ------------ @Footnote: 1 Ma. -- vedaniyam ---. 2 Ma. ---- malagiveyyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 549-558. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=11392&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=11392&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=440&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=298              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=440              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]