ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

           Dhammapadagāthāya chabbīsatimo brāhmaṇavaggo
   [36] |36.383| 26 Chinda sotaṃ parakkamma    kāme panūda brāhmaṇa
            saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā     akataññūsi brāhmaṇa.
   |36.384| Yadā dvayesu dhammesu     pāragū hoti brāhmaṇo
            athassa sabbe saṃyogā     atthaṃ gacchanti jānato.
   |36.385| Yassa pāraṃ apāraṃ vā      pārāpāraṃ na vijjati
            vītaddaraṃ visaññuttaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.386| Jhāyiṃ virajamāsīnaṃ        katakiccaṃ anāsavaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.387| Divā tapati ādicco      rattimābhāti candimā
            sannaddho khattiyo tapati   jhāyī tapati brāhmaṇo
            atha sabbamahorattiṃ       buddho tapati tejasā.
      |36.388| Bāhitapāpo hi brāhmaṇo
               samacariyā samaṇoti vuccati
               pabbājayamattano malaṃ
               tasmā pabbajitoti vuccati.
   |36.389| Na brāhmaṇassa pahareyya  nāssa muñcetha brāhmaṇo
            dhi brāhmaṇassa hantāraṃ   tato dhi yassa muñcati.
      |36.390| Na brāhmaṇassetadakiñci seyyo
               yadānisedho manaso piyehi
               yato yato hiṃsamano nivattati
               tato tato sammatimeva dukkhaṃ.
   |36.391| Yassa kāyena vācāya     manasā natthi dukkataṃ
            saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.392| Yamhā dhammaṃ vijāneyya    sammāsambuddhadesitaṃ
            sakkaccaṃ naṃ namasseyya    aggihuttaṃva brāhmaṇo.
   |36.393| Na jaṭāhi na gottehi 1-   na jaccā hoti brāhmaṇo
            yamhi saccañca dhammo ca   so sucī 2- so ca brāhmaṇo.
   |36.394| Kinte jaṭāhi dummedha     kinte ajinasāṭiyā
            abbhantarante gahaṇaṃ     bāhiraṃ parimajjasi.
   |36.395| Paṃsukūladharaṃ jantuṃ         kisandhamanisanthataṃ
            ekaṃ vanasmiṃ jhāyantaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.396| Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi   yonijaṃ mattisambhavaṃ
            bhovādī nāma so hoti    sa ve hoti sakiñcano
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.397| Sabbasaṃyojanaṃ chetvā     yo ve na paritassati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gotutena .  2 Yu. sukhī.
            Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.398| Chetvā naddhiṃ 1- varattañca sandānaṃ 2- sahanukkamaṃ
            ukkhittapalighaṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.399| Akkosaṃ vadhabandhañca     aduṭṭho yo titikkhati
            khantībalaṃ balāṇīkaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.400| Akkodhanaṃ vatavantaṃ       sīlavantaṃ anussadaṃ
            dantaṃ antimasārīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.401| Vāri pokkharapatteva      āraggeriva sāsapo
            yo na limpati kāmesu     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.402| Yo dukkhassa pajānāti    idheva khayamattano
            pannabhāraṃ visaññuttaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.403| Gambhīrapaññaṃ medhāviṃ     maggāmaggassa kovidaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.404| Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi       anāgārehi cūbhayaṃ
            anokasāriṃ appicchaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.405| Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu      tasesu thāvaresu ca
            yo na hanti na ghāteti    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.406| Aviruddhaṃ viruddhesu        attadaṇḍesu nibbutaṃ
            sādānesu anādānaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.407| Yassa rāgo ca doso ca    māno makkho ca pātito
@Footnote: 1 Yu. nandī . 2 Yu. sandāmaṃ. Ma. Po. sandhānaṃ.
            Sāsaporiva āraggā     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.408| Akakkasaṃ viññāpaniṃ     giraṃ saccaṃ udīraye
            yāya nābhisaje kañci     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.409| Yodha dīghaṃ vā rassaṃ vā     aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
            loke adinnaṃ nādiyati    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.410| Āsā yassa na vijjanti    asmiṃ loke paramhi ca
            nirāsayaṃ 1- visaṃyuttaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.411| Yassālayā na vijjanti    aññāya akathaṅkathī
            amatogadhaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.412| Yodha puññañca pāpañca ubho saṅgaṃ upaccagā
            asokaṃ virajaṃ suddhaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.413| Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ       vippasannamanāvilaṃ
            nandibhavaparikkhīṇaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.414| Yo imaṃ palipathaṃ duggaṃ     saṃsāraṃ mohamaccagā
            tiṇṇo pāragato jhāyī   anejo akathaṅkathī
            anupādāya nibbuto     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.415| Yodha kāme pahantvāna    anāgāro paribbaje
            kāmabhavaparikkhīṇaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.416| Yodha taṇhaṃ pahantvāna   anāgāro paribbaje
@Footnote: 1 nirāsāsantipi.
            Taṇhābhavaparikkhīṇaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.417| Hitvā mānusakaṃ yogaṃ     dibbaṃ yogaṃ upaccagā
            sabbayogavisaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.418| Hitvā ratiñca aratiñca    sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ
            sabbalokābhibhuṃ vīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.419| Cutiṃ yo vedi sattānaṃ     upapattiñca sabbaso
            asattaṃ sugataṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.420| Yassa gatiṃ na jānanti     devā gandhabbamānusā
            khīṇāsavaṃ arahantaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.421| Yassa pure ca pacchā ca     majjhe ca natthi kiñcanaṃ
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.422| Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ          mahesiṃ vijitāvinaṃ
            anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.423| Pubbenivāsaṃ yo vedi     saggāpāyañca passati
            atho jātikkhayaṃ patto    abhiññā vosito muni
            sabbavositavosānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
                Brāhmaṇavaggo chabbīsatimo.
                 Dhammapadagāthāya uddānaṃ
   [37] 27 Yamakaṃ appamadaṃ cittaṃ        pupphaṃ bālena paṇḍitaṃ
         arahantaṃ sahassena         pāpaṃ daṇḍena te dasa.
         Jarā attā ca loko ca      buddhaṃ sukhaṃ piyena ca
         kodhaṃ malañca dhammaṭṭhaṃ      maggavaggena vīsati.
         Pakiṇṇaṃ nirayaṃ nāgo       taṇhaṃ bhikkhu ca brāhmaṇo
         ete chabbīsatī vaggā       desitādiccabandhunā.
         Yamake vīsatī gāthā         appamādamhi dvādasa
         ekādasā cittavagge       pupphavaggamhi soḷasa
         bāle sattarasā gāthā      paṇḍitamhi catuddasa
         arahante dasā gāthā       sahasse honti soḷasa
         terasā pāpavaggamhi       daṇḍamhi dasa satta ca
         ekādasā jarāvagge       attavaggamhi dvādasa
         dvādasā lokavaggamhi      buddhavaggamhi soḷasa
         sukhe ca piyavagge ca         gāthāyo honti dvādasa
         cuddasā kodhavaggamhi       malavaggekavīsati
         sattarasā ca dhammaṭṭhe       maggavaggamhi 1- soḷasa
         pakiṇṇe soḷasa gāthā      niraye nāge cuddasa
         dvāvīsa 2- taṇhāvaggamhi  tevīsā bhikkhuvaggakā
         cattāḷīsa ca gāthāyo      brāhmaṇe vaggamuttame
         gāthāsatāni cattāri       tevīsā ca punāpare
         dhammapade nipātamhi       desitādiccabandhunā.
                  Dhammapadaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 maggavagge aḍḍhaaṭṭhārasa gāthāti dissati . 2 taṇhāvagge sattavīsati gāthāti
@dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 67-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1306              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1306              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=36&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=25&A=2016              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=25&A=2016              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]