ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [47] 10 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
bāhiyo  dārucīriyo  suppārake  paṭivasati  samuddatīre sakkato hoti
garukato  mānito  pūjito  apacito 4- lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   {47.1} Atha kho bāhiyassa dārucīriyassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ cetaso parivitakko udapādi ye 5- kho keci loke arahanto
vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā  ahaṃ  tesaṃ  aññataroti .
Atha    kho    bāhiyassa   dārucīriyassa   purāṇasālohitā
devatā  anukampikā  6-  atthakāmā  bāhiyassa  dārucīriyassa
cetasā   cetoparivitakkamaññāya   yena   bāhiyo   dārucīriyo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bāhiyaṃ  dārucīriyaṃ  etadavoca neva kho
@Footnote: 1 Po. Yu. ummujjanimmujjaṃ karontepi. Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. sucī.
@3 Po. so suci ceva brāhmaṇoti . 4 Po. asaññito . 5 Yu. ye nu.
@6 Po. anukampakāmā.
Tvaṃ  bāhiya  arahā  nāpi  arahattamaggaṃ  vā  samāpanno  sāpi
te  paṭipadā  natthi yāya tvaṃ arahā vā assasi 1- arahattamaggaṃ
vā samāpannoti . atha 2- ke carahi sadevake loke arahanto vā
arahattamaggaṃ  vā  samāpannāti  . atthi bāhiya uttaresu janapadesu
sāvatthī  nāma  nagaraṃ  tattha  so  bhagavā  etarahi  viharati arahaṃ
sammāsambuddho  .  so  hi bāhiya bhagavā arahā ceva arahattāya
ca  dhammaṃ desetīti . atha kho bāhiyo dārucīriyo tāya devatāya
saṃvejito  tāvadeva  suppārakamhā  pakkāmi  sabbattha  ekaratti-
parivāsena  3-  yena  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme tenupasaṅkami.
   [48]  Tena  kho  pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  .  atha  kho  bāhiyo  dārucīriyo  yena  4-  bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū etadavoca kahaṃ nukho bhante
etarahi  bhagavā  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho  dassanakāmamhā
mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti  . antaragharaṃ paviṭṭho
kho bāhiya bhagavā piṇḍāyāti.
   {48.1}  Atha kho bāhiyo dārucīriyo taramānarūpo jetavanā
nikkhamitvā   sāvatthiṃ   pavisitvā  addasa  bhagavantaṃ  sāvatthiyaṃ
piṇḍāya   carantaṃ   pāsādikaṃ   pāsādanīyaṃ   5-  santindriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. assa . 2 Yu. kho . 3 Ma. yena sāvatthī jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa
@ārāmo tenupasaṅkami . 4 Ma. Yu. yena te . 5 Po. pāsādiyaṃ.
@Ma. pāsādanīyaṃ. Yu. dassaniyaṃ.
Santamānasaṃ  uttamadamathasamathaṃ  anuppattaṃ  dantaṃ  guttaṃ  yatindriyaṃ  1-
nāgaṃ   disvāna   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavato  pāde  sirasā  nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca desetu me
bhante  bhagavā  dhammaṃ  desetu  sugato  dhammaṃ  yaṃ mamassa dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti.
   [49] Evaṃ vutte bhagavā bāhiyaṃ dārucīriyaṃ etadavoca akālo
kho  tāva  bāhiya antaragharaṃ 2- paviṭṭhamhā piṇḍāyāti . dutiyampi
kho  bāhiyo  dārucīriyo  bhagavantaṃ  etadavoca dujjānaṃ kho panetaṃ
bhante  bhagavato  vā  jīvitantarāyānaṃ  mayhaṃ  vā  jīvitantarāyānaṃ
desetu  me  bhante  bhagavā  dhammaṃ  desetu  sugato  dhammaṃ  yaṃ
mamassa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {49.1}  Dutiyampi  kho  bhagavā bāhiyaṃ dārucīriyaṃ etadavoca
akālo  kho  tāva  bāhiya  antaragharaṃ  paviṭṭhamhā  piṇḍāyāti .
Tatiyampi  kho  bāhiyo  dārucīriyo bhagavantaṃ etadavoca dujjānaṃ kho
panetaṃ  bhante bhagavato vā jīvitantarāyānaṃ mayhaṃ vā jīvitantarāyānaṃ
desetu  me  bhante bhagavā dhammaṃ desetu sugato dhammaṃ yaṃ mamassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  tasmā  tiha  te  bāhiya  evaṃ
sikkhitabbaṃ   diṭṭhe   diṭṭhamattaṃ   bhavissati   sute   sutamattaṃ
bhavissati   mute   mutamattaṃ   bhavissati  viññāte  viññātamattaṃ
bhavissatīti  evañhi  te  bāhiya  sikkhitabbaṃ  .  yato  3- kho
te  bāhiya  diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati
@Footnote: 1 Po. Yu. santindriyaṃ . 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Po. tassa.
Mute   mutamattaṃ   bhavissati   viññāte  viññātamattaṃ  bhavissati
tato tvaṃ bāhiya natthi 1- yato tvaṃ bāhiya nevatthi 2- [3]- tato
tvaṃ bāhiya nevidha na huraṃ na ubhayamantare 4- esevanto dukkhassāti.
Atha  kho  bāhiyassa  dārucīriyassa  bhagavato  imāya  saṅkhittāya
dhammadesanāya  tāvadeva  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucci .
Atha  kho  bhagavā  bāhiyaṃ  dārucīriyaṃ  iminā saṅkhittena ovādena
ovaditvā pakkāmi.
   [50]  Atha  kho  acirapakkantassa  bhagavato  bāhiyaṃ dārucīriyaṃ
gāvī  taruṇavacchā  adhipātetvā 5- jīvitā voropesi . atha kho
bhagavā  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  nagaramhā  nikkhamitvā  addasa  bāhiyaṃ
dārucīriyaṃ  kālakataṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  gaṇhātha  bhikkhave
bāhiyassa  dārucīriyassa  sarīrakaṃ  mañcakaṃ  āropetvā  nīharitvā
jhāpetha thūpañcassa karotha sabrahmacārī vo bhikkhave kālakatoti.
   {50.1} Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā 6- bāhiyassa
dārucīriyassa  sarīrakaṃ  mañcakaṃ  āropetvā  nīharitvā  jhāpetvā
thūpañcassa  karitvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
[7]-  Ekamantaṃ  nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  daḍḍhaṃ  bhante  bāhiyassa  dārucīriyassa  sarīraṃ  thūpo
@Footnote: 1 Ma. na tena Yu. na tattha . 2 Ma. na tena Yu. nevattha.
@3 tato tvaṃ bāhiya na tattha. yato tvaṃ bāhiya na tattha.
@4 Ma. Yu. na ubhayamantarena. 5 Ma. adhipatitvā . 6 Yu. paṭisuṇitvā.
@7 Ma. Yu. bhagavantaṃ abhivādetvā.
Cassa  kato tassa kā gati ko abhisamparāyoti . paṇḍito bhikkhave
bāhiyo  dārucīriyo  paccapādi  1-  dhammassānudhammaṃ  na ca [2]-
dhammādhikaraṇaṃ viheseti 3- parinibbuto bhikkhave bāhiyo dārucīriyoti.
   {50.2} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
     yattha āpo ca paṭhavī     tejo vāyo na gādhati
     na tattha sukkā jotanti   ādicco nappakāsati
     na tattha candimā bhāti    tamo tattha na vijjati.
     Yadā ca attanāvedi     muni monena brāhmaṇo
     atha rūpā arūpā ca      sukhadukkhā pamuccatīti. Dasamaṃ.
     [4]- ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ...
                 Bodhivaggo paṭhamo.
                  Tassuddānaṃ
     tayo 5- ca bodhi nigrodho  te therā kassapena ca
     pāvāya 6- saṅgāmaji    jaṭilā bāhiyena te rasāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 81-85. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1604              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1604              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=47&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=47              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=1814              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=1814              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]