ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [59] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kundiyayam 5-
viharati  kunditthanavane  6-  . tena kho pana samayena suppavasa
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti  sattaham mulhagabbha .
Sa  dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi  phuttha  tihi vitakkehi
adhivaseti sammasambuddho vata so 7- bhagava yo imassa evarupassa
dukkhassa  pahanaya  dhammam  deseti  supatipanno  vata tassa bhagavato
savakasangho  yo  imassa  evarupassa  dukkhassa  pahanaya patipanno
susukham vata [8]- nibbanam yatthidam 9- evarupam dukkham na samvijjatiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena . 2 Po. piyarupasatarupagadhita ye. Ma. piyarupassadagadhitase. Yu.
@piyarupasatagadhita ve . 3 Po. puthumanusa ca. Ma. puthumanussa . 4 Po. ajhavino
@parisajjana . 5 Ma. kundikayam . 6 Ma. kundadhanavane . 7 Yu. bho.
@8 Ma. tam . 9 Po. Yu. yadidam.
   [60]  Atha  kho  suppavasa  koliyadhita  samikam amantesi
ehi  tvam  ayyaputta  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva
mama  vacanena  bhagavato pade sirasa vandahi appabadham appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  puccha  suppavasa  bhante  koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam
balam  phasuviharam  pucchatiti  evanca  vadehi  suppavasa  bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti sattaham mulhagabbha sa
dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi  phuttha  tihi  vitakkehi
adhivaseti  sammasambuddho  vata  so bhagava yo imassa evarupassa
dukkhassa  pahanaya  dhammam  deseti  supatipanno  vata tassa bhagavato
savakasangho  yo  imassa  evarupassa  dukkhassa  pahanaya patipanno
susukham vata nibbanam yatthidam evarupam dukkham na samvijjatiti.
   {60.1} Paramanti kho 1- so koliyaputto suppavasaya koliyadhitaya
patissutva 2- yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam nisidi 3- . ekamantam nisinno 4- kho koliyaputto bhagavantam
etadavoca  suppavasa  bhante  koliyadhita  bhagavato  pade sirasa
vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati
evanca  vadeti  suppavasa koliyadhita satta vassani gabbham dhareti
sattaham  mulhagabbha  sa  dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi
phuttha  tihi  vitakkehi  adhivaseti  sammasambuddho vata so bhagava
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi . 2 Po. patisunitva . 3 Po. Yu. atthasi.
@4 Po. Yu. thito.
Yo  imassa  evarupassa dukkhassa pahanaya dhammam deseti supatipanno
vata  tassa  bhagavato  savakasangho  yo  imassa evarupassa dukkhassa
pahanaya  patipanno  susukham  vata  nibbanam  yatthidam  evarupam  dukkham
na  samvijjatiti  .  sukhini  hotu  suppavasa  koliyadhita  aroga
arogam  puttam  vijayatuti . saha vacana ca pana bhagavato suppavasa
koliyadhita  sukhini  aroga  arogam  puttam vijayi . evam bhanteti
kho  so  koliyaputto  bhagavato  bhasitam  abhinanditva  anumoditva
utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  sakam
gharam tena paccayasi.
   {60.2}  Addasa kho so koliyaputto suppavasam koliyadhitaram
sukhinim  arogam  arogam  puttam  vijatam disvanassa etadahosi acchariyam
vata  bho  abbhutam  vata  bho  tathagatassa  mahiddhikata mahanubhavata
yatra  hi  namayam  suppavasa  koliyadhita  saha  vacana  ca pana
bhagavato  sukhini  aroga  arogam  puttam  vijayissatiti 1- attamano
pamudito pitisomanassajato ahosi.
   [61] Atha kho suppavasa koliyadhita samikam amantesi ehi
tvam  ayyaputta  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva  mama
vacanena bhagavato pade sirasa vandahi suppavasa bhante koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandatiti evanca vadehi suppavasa bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti 2- sattaham mulhagabbha
sa  etarahi  sukhini  aroga  arogam  puttam vijata sa sattaham
@Footnote: 1 Yu. vijayati . 2 Yu. dharesi.
Buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  adhivasetu  kira  bhante
bhagava suppavasaya koliyadhitaya satta bhattani saddhim bhikkhusanghenati.
Paramanti   kho   so  koliyaputto  suppavasaya  koliyadhitaya
patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  so
koliyaputto  bhagavantam  etadavoca  suppavasa  bhante  koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandati  evanca vadeti suppavasa bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dharesi  sattaham  mulhagabbha
sa  etarahi  sukhini  aroga  arogam  puttam vijata sa sattaham
buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  adhivasetu  kira  bhante
bhagava suppavasaya koliyadhitaya satta bhattani saddhim bhikkhusanghenati.
   [62] Tena kho pana samayena annatarena upasakena buddhappamukho
bhikkhusangho  svatanaya  bhattena  nimantito  hoti  .  so  ca
upasako  ayasmato  mahamoggallanassa  upatthako  hoti .
Atha  kho  bhagava  ayasmantam mahamoggallanam amantesi ehi tvam
moggallana  yena  so  upasako  tenupasankama  upasankamitva
tam  upasakam  evam  vadehi  suppavasa  avuso  koliyadhita satta
vassani  gabbham  dharesi  sattaham  mulhagabbha  sa  etarahi sukhini
aroga  arogam  puttam  vijata  sa sattaham buddhappamukham bhikkhusangham
Bhattena  nimanteti  1- karotu suppavasa koliyadhita satta bhattani
paccha 2- so karissati tuyham 3- so upatthakoti. Evam bhanteti kho
ayasma  mahamoggallano  bhagavato  patissutva  yena  so
upasako  tenupasankami  upasankamitva  tam  upasakam  etadavoca
suppavasa  avuso koliyadhita satta vassani gabbham dharesi sattaham
mulhagabbha  .  sa  etarahi  sukhini aroga arogam puttam vijata
sa  sattaham  buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  karotu
suppavasa koliyadhita satta bhattani paccha tvam karissasiti.
   {62.1} Sace me bhante ayyo mahamoggallano tinnam dhammanam
patibhogo  bhogananca  jivitassa  ca  saddhaya ca karotu suppavasa
koliyadhita satta bhattani paccha 4- karissamiti . Dvinnam kho te 5-
aham  avuso  dhammanam  patibhogo  bhogananca jivitassa ca saddhaya
pana tvam yeva patibhogoti . sace 6- bhante ayyo mahamoggallano
dvinnam  dhammanam  patibhogo  bhogananca  jivitassa  ca  karotu
suppavasa koliyadhita satta bhattani paccha karissamiti.
   {62.2} Atha kho ayasma mahamoggallano tam upasakam sannapetva
yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam etadavoca sannato 7-
bhante so upasako [8]- karotu suppavasa koliyadhita satta bhattani
paccha  so  karissatiti  . atha kho suppavasa koliyadhita sattaham
buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha
@Footnote: 1 Yu. nimantesiti . 2 Ma. paccha tvam karissasiti . 3 Ma. Yu. tuyheso.
@4 Ma. Yu. pacchaham . 5 Po. tenaham. Yu. tesam . 6 Ma. Yu. sace me.
@7 Ma. Yu. sannatto . 8 Ma. Yu. maya.
Santappesi   sampavaresi  tanca  darakam  bhagavantam  vandapesi
bhikkhusangham 1- . atha kho ayasma sariputto tam darakam etadavoca
kacci  vo  2-  daraka  khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci na kinci
dukkhanti  .  kuto  me  bhante  sariputta  khamaniyam kuto yapaniyam
satta me vassani lohitakucchiya 3- vutthaniti.
   {62.3} Atha kho suppavasa koliyadhita putto me dhammasenapatina
saddhim  mantetiti  attamana pamudita pitisomanassajata ahosi . atha
kho  bhagava  suppavasam  koliyadhitaram  attamanam pamuditam pitisomanassajatam
viditva  suppavasam koliyadhitaram etadavoca iccheyyasi tvam suppavase
annampi evarupam puttanti . iccheyyaham 4- bhante bhagava annanipi
evarupani  satta  puttaniti  . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     asatam satarupena      piyarupena appiyam
     dukkham sukhassa rupena     pamattamativattatiti. Atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 93-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1875&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1875&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=59&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=59              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=2826              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=2826              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]