ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [64]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā anupiyāyaṃ
viharati  ambavane  .  tena  kho  pana samayena āyasmā bhaddiyo
kāḷigodhāya  putto  araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti . assosuṃ
kho  sambahulā  bhikkhū  āyasmato  bhaddiyassa  kāḷigodhāya  puttassa
araññagatassapi    rukkhamūlagatassapi   suññāgāragatassapi   abhikkhaṇaṃ
udānaṃ  udānentassa  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti . sutvāna tesaṃ
etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  āvuso  āyasmā  bhaddiyo kāḷigodhāya
putto anabhirato brahmacariyaṃ carati yaṃsa 2- pubbe agārikabhūtassa 3-
rajjasukhaṃ   so   tamanussaramāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi
@Footnote: 1 Ma. divādivassa. Yu. divādivaseyeva . 2 Yu. yassa . 3 Po. Ma. agāriyabhūtassa.
Suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti  .  atha  kho  sambahulā  bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ āyasmā bhante bhaddiyo
kāḷigodhāya  putto  araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  nissaṃsayaṃ
kho bhaddiyo kāḷigodhāya putto anabhirato .pe. Aho sukhanti.
   [65]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ  āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā  taṃ
āvuso bhaddiya āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yenāyasmā  bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  bhaddiyaṃ  kāḷigodhāya  puttaṃ  etadavoca
satthā taṃ āvuso bhaddiya āmantetīti . evamāvusoti kho āyasmā
bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto tassa bhikkhuno paṭissutvā yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {65.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaddiyaṃ kāḷigodhāya
puttaṃ  bhagavā  etadavoca  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhaddiya  araññagatopi
rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi   abhikkhaṇaṃ   udānaṃ   udānesi
aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  . evaṃ bhanteti . kaṃ 1- pana tvaṃ
bhaddiya   atthavasaṃ   sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kiṃ pana.
Suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti . pubbe me bhante agārikabhūtassa rajjasukhaṃ 1- kārentassa
antopi  antepure  rakkhā  saṃvidahitā 2- ahosi bahipi antepure
rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā
ahosi  bahipi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi janapade
rakkhā saṃvidahitā ahosi bahipi janapade rakkhā saṃvidahitā ahosi.
   {65.2} So kho ahaṃ bhante evaṃ rakkhito gopito santo bhīto
ubbiggo  ussaṅkī utrāsī 3- vihāsiṃ etarahi kho panāhaṃ bhante
araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi  ekako  4-  abhīto
anubbiggo  anussaṅkī  anutrāsī  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhūtena cetasā viharāmi. Imaṃ kho ahaṃ bhante atthavasaṃ
sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānesiṃ aho sukhaṃ aho sukhanti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassantarato na santi kopā
        iti bhavābhavatañca vītivatto
        taṃ vigatabhayaṃ sukhiṃ asokaṃ
        devā nānubhavanti dassanāyāti. Dasamaṃ.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjaṃ. Yu. rajjasukhaṃ karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavāresu
@susaṃvihitā. 3 Po. utrāso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddānaṃ
    muccalindo rājā daṇḍena  sakkāro upāsakena ca
    gabbhinī ekaputto ca       suppavāsā visākhā ca
            kāḷigodhāya bhaddiyoti.
                -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 99-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=64&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=64              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3768              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3768              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com