ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [64]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava anupiyayam
viharati  ambavane  .  tena  kho  pana samayena ayasma bhaddiyo
kaligodhaya  putto  arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi
abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho  sukhanti . assosum
kho  sambahula  bhikkhu  ayasmato  bhaddiyassa  kaligodhaya  puttassa
arannagatassapi    rukkhamulagatassapi   sunnagaragatassapi   abhikkhanam
udanam  udanentassa  aho  sukham  aho  sukhanti . sutvana tesam
etadahosi  nissamsayam  kho  avuso  ayasma  bhaddiyo kaligodhaya
putto anabhirato brahmacariyam carati yamsa 2- pubbe agarikabhutassa 3-
rajjasukham   so   tamanussaramano   arannagatopi   rukkhamulagatopi
@Footnote: 1 Ma. divadivassa. Yu. divadivaseyeva . 2 Yu. yassa . 3 Po. Ma. agariyabhutassa.
Sunnagaragatopi  abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho
sukhanti  .  atha  kho  sambahula  bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum ayasma bhante bhaddiyo
kaligodhaya  putto  arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi
abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho  sukhanti  nissamsayam
kho bhaddiyo kaligodhaya putto anabhirato .pe. Aho sukhanti.
   [65]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum  amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyam  bhikkhum  amantehi  sattha  tam
avuso bhaddiya amantetiti . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
patissutva  yenayasma  bhaddiyo  kaligodhaya  putto  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  bhaddiyam  kaligodhaya  puttam  etadavoca
sattha tam avuso bhaddiya amantetiti . evamavusoti kho ayasma
bhaddiyo  kaligodhaya  putto tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava
tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {65.1} Ekamantam nisinnam kho ayasmantam bhaddiyam kaligodhaya
puttam  bhagava  etadavoca  saccam  kira  tvam  bhaddiya  arannagatopi
rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi   abhikkhanam   udanam   udanesi
aho  sukham  aho  sukhanti  . evam bhanteti . kam 1- pana tvam
bhaddiya   atthavasam   sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kim pana.
Sunnagaragatopi  abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho
sukhanti . pubbe me bhante agarikabhutassa rajjasukham 1- karentassa
antopi  antepure  rakkha  samvidahita 2- ahosi bahipi antepure
rakkha  samvidahita  ahosi  antopi  nagare  rakkha  samvidahita
ahosi  bahipi  nagare  rakkha  samvidahita  ahosi  antopi janapade
rakkha samvidahita ahosi bahipi janapade rakkha samvidahita ahosi.
   {65.2} So kho aham bhante evam rakkhito gopito santo bhito
ubbiggo  ussanki utrasi 3- vihasim etarahi kho panaham bhante
arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi  ekako  4-  abhito
anubbiggo  anussanki  anutrasi  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhutena cetasa viharami. Imam kho aham bhante atthavasam
sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi
abhikkhanam udanam udanesim aho sukham aho sukhanti . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yassantarato na santi kopa
        iti bhavabhavatanca vitivatto
        tam vigatabhayam sukhim asokam
        deva nanubhavanti dassanayati. Dasamam.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjam. Yu. rajjasukham karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavaresu
@susamvihita. 3 Po. utraso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddanam
    muccalindo raja dandena  sakkaro upasakena ca
    gabbhini ekaputto ca       suppavasa visakha ca
            kaligodhaya bhaddiyoti.
                -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 99-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2004&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2004&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=64&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=64              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3768              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3768              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com