ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [67]  2  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  nando  bhagavato  bhātā  mātucchāputto  sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ  evaṃ  1-  ārocesi  anabhirato  ahaṃ āvuso brahmacariyaṃ
carāmi  na  sakkomi  brahmacariyaṃ  sandhāretuṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  .  atha  kho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
āyasmā  bhante  nando  bhagavato bhātā mātucchāputto sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ  evaṃ  ārocesi  anabhirato ahaṃ āvuso brahmacariyaṃ carāmi
na sakkomi brahmacariyaṃ sandhāretuṃ sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissāmīti.
   {67.1} Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu
mama  vacanena  nandaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā  taṃ āvuso nanda
āmantetīti  .  evaṃ  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā
yenāyasmā  nando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nandaṃ
etadavoca satthā taṃ āvuso nanda āmantetīti . evamāvusoti kho
āyasmā  nando tassa bhikkhuno paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  nandaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira tvaṃ
nanda  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  evaṃ  ārocesi anabhirato ahaṃ āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbavāresu evamārocesi.
.pe.  Hīnāyāvattissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  . kissa pana tvaṃ
nanda  anabhirato  brahmacariyaṃ  carasi  na  sakkosi  brahmacariyaṃ
sandhāretuṃ  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissasīti . sākiyānī mama 1-
bhante  janapadakalyāṇī  gharā  nikkhamantassa  2-  upaḍḍhullikhitehi
kesehi  apaloketvā  maṃ  etadavoca  tuvaṭaṃ  kho  ayyaputta
āgaccheyyāsīti  so  kho  ahaṃ  bhante taṃ anussaramāno anabhirato
brahmacariyaṃ carāmi na sakkomi brahmacariyaṃ sandhāretuṃ sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  .  atha  kho  bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ bāhāya
gahetvā  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ
pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  jetavane
antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.
   [68]  Tena  kho  pana  samayena  pañcamattāni accharāsatāni
sakkassa  devānamindassa  upaṭṭhānaṃ  āgatāni  honti kakuṭapadāni .
Atha  3-  kho bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ āmantesi passasi no tvaṃ
nanda  imāni  pañca accharāsatāni kakuṭapadānīti . evaṃ bhanteti .
Taṃ 4- kiṃ maññasi nanda katamā nu kho abhirūpatarā vā dassanīyatarā
vā  pāsādikatarā  vā  sākiyānī  vā  janapadakalyāṇī imāni vā
pañca  accharāsatāni  kakuṭapadānīti  . seyyathāpi bhante paluṭṭhamakkaṭī
kaṇṇanāsacchinnā  evameva  kho  bhante  sākiyānī  janapadakalyāṇī
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. maṃ . 2 Yu. nikkhamantaṃ . 3 Yu. tena kho . 4 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Imesaṃ  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  upanidhāya  saṅkhyampi  na  1-
upeti  kalabhāgampi  na  upeti  upanidhimpi na upeti 2- atha kho
imāni  pañca  accharāsatāni  abhirūpatarāni  ceva  dassanīyatarāni  ca
pāsādikatarāni  cāti  .  abhirama  nanda  abhirama  nanda  ahante
pāṭibhogo  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  paṭilābhāya  kakuṭapadānanti .
Sace me bhante bhagavā pāṭibhogo pañcannaṃ accharāsatānaṃ paṭilābhāya
kakuṭapadānaṃ abhiramissāmahaṃ bhante bhagavā 3- brahmacariyeti 4-.
   {68.1} Atha kho bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ bāhāya gahetvā
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ
vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  devesu  tāvatiṃsesu antarahito
jetavane  pāturahosi  .  assosuṃ kho bhikkhū āyasmā kira nando
bhagavato  bhātā  mātucchāputto  accharānaṃ  hetu  brahmacariyaṃ carati
bhagavā  kirassa  pāṭibhogo  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  paṭilābhāya
kakuṭapadānanti.
   [69] Atha kho āyasmato nandassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ
nandaṃ  bhatakavādena  ca  upakkitavādena  5- ca samudācaranti bhatako
kirāyasmā  nando  upakkitako  kirāyasmā  nando  accharānaṃ
hetu  brahmacariyaṃ  carati  bhagavā  kirassa  pāṭibhogo  pañcannaṃ
accharāsatānaṃ  paṭilābhāya  kakuṭapadānanti  .  atha  kho  āyasmā
@Footnote: 1 Ma. sabbavāresu noti dissati . 2 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. bhagavati.
@4 Po. brahmacariyanti . 5 Po. Ma. Yu. upakkitakavādena.
Nando  sahāyakānaṃ  bhikkhūnaṃ  bhatakavādena  ca  upakkitavādena  ca
aṭṭiyamāno  harāyamāno  jigucchamāno  eko  vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto 1- na cirasseva yassatthāya kulaputtā
sammadeva   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho  panāyasmā  nando
arahataṃ ahosi.
   [70]  Atha  kho aññatarā devatā abhikkantāya 2- rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  avivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ etadavoca
āyasmā  bhante  nando  bhagavato  bhātā mātucchāputto āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  .  bhagavatopi  ñāṇaṃ
udapādi  nando  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharatīti .
Atha  kho  āyasmā  nando  tassā  rattiyā  accayena  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ   nisīdi   ekamantaṃ   nisinno   kho   āyasmā
@Footnote: 1 Yu. visārado . 2 Yu. atikkantāya.
Nando  bhagavantaṃ  etadavoca  yaṃ  me  bhante  bhagavā  pāṭibhogo
pañcannaṃ   accharāsatānaṃ   paṭilābhāya   kakuṭapadānaṃ   muñcāmahaṃ
bhante  bhagavantaṃ  etasmā  paṭissavāti  .  mayāpi kho te nanda
cetasā  ceto  paricca  vidito  nando  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭheva   dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja   viharatīti  devatāpi  me  etamatthaṃ
ārocesi  āyasmā  bhante  nando bhagavato bhātā mātucchāputto
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  yadeva
kho  te  nanda  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuttaṃ athāhaṃ mutto
etasmā  paṭissavāti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
    yassa tiṇṇo 1- kāmapaṅko maddito kāmakaṇṭako
    mohakkhayaṃ anuppatto      sukhadukkhesu na vedhatī sa bhikkhūti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 103-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2078              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2078              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=67&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3949              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3949              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]