ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [67]  2  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  nando  bhagavato  bhata  matucchaputto  sambahulanam
bhikkhunam  evam  1-  arocesi  anabhirato  aham avuso brahmacariyam
carami  na  sakkomi  brahmacariyam  sandharetum  sikkham  paccakkhaya
hinayavattissamiti  .  atha  kho  annataro  bhikkhu  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantam etadavoca
ayasma  bhante  nando  bhagavato bhata matucchaputto sambahulanam
bhikkhunam  evam  arocesi  anabhirato aham avuso brahmacariyam carami
na sakkomi brahmacariyam sandharetum sikkham paccakkhaya hinayavattissamiti.
   {67.1} Atha kho bhagava annataram bhikkhum amantesi ehi tvam bhikkhu
mama  vacanena  nandam  bhikkhum  amantehi  sattha  tam avuso nanda
amantetiti  .  evam  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato patissutva
yenayasma  nando  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  nandam
etadavoca sattha tam avuso nanda amantetiti . evamavusoti kho
ayasma  nando tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  nandam  bhagava  etadavoca saccam kira tvam
nanda  sambahulanam  bhikkhunam  evam  arocesi anabhirato aham avuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbavaresu evamarocesi.
.pe.  Hinayavattissamiti  .  evam  bhanteti  . kissa pana tvam
nanda  anabhirato  brahmacariyam  carasi  na  sakkosi  brahmacariyam
sandharetum  sikkham paccakkhaya hinayavattissasiti . sakiyani mama 1-
bhante  janapadakalyani  ghara  nikkhamantassa  2-  upaddhullikhitehi
kesehi  apaloketva  mam  etadavoca  tuvatam  kho  ayyaputta
agaccheyyasiti  so  kho  aham  bhante tam anussaramano anabhirato
brahmacariyam carami na sakkomi brahmacariyam sandharetum sikkham paccakkhaya
hinayavattissamiti  .  atha  kho  bhagava ayasmantam nandam bahaya
gahetva  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam  va baham
pasareyya  pasaritam  va  baham  samminjeyya  evamevam  jetavane
antarahito devesu tavatimsesu paturahosi.
   [68]  Tena  kho  pana  samayena  pancamattani accharasatani
sakkassa  devanamindassa  upatthanam  agatani  honti kakutapadani .
Atha  3-  kho bhagava ayasmantam nandam amantesi passasi no tvam
nanda  imani  panca accharasatani kakutapadaniti . evam bhanteti .
Tam 4- kim mannasi nanda katama nu kho abhirupatara va dassaniyatara
va  pasadikatara  va  sakiyani  va  janapadakalyani imani va
panca  accharasatani  kakutapadaniti  . seyyathapi bhante palutthamakkati
kannanasacchinna  evameva  kho  bhante  sakiyani  janapadakalyani
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. mam . 2 Yu. nikkhamantam . 3 Yu. tena kho . 4 Yu. ayam patho natthi.
Imesam  pancannam  accharasatanam  upanidhaya  sankhyampi  na  1-
upeti  kalabhagampi  na  upeti  upanidhimpi na upeti 2- atha kho
imani  panca  accharasatani  abhirupatarani  ceva  dassaniyatarani  ca
pasadikatarani  cati  .  abhirama  nanda  abhirama  nanda  ahante
patibhogo  pancannam  accharasatanam  patilabhaya  kakutapadananti .
Sace me bhante bhagava patibhogo pancannam accharasatanam patilabhaya
kakutapadanam abhiramissamaham bhante bhagava 3- brahmacariyeti 4-.
   {68.1} Atha kho bhagava ayasmantam nandam bahaya gahetva
seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam
va  baham  samminjeyya  evamevam  devesu  tavatimsesu antarahito
jetavane  paturahosi  .  assosum kho bhikkhu ayasma kira nando
bhagavato  bhata  matucchaputto  accharanam  hetu  brahmacariyam carati
bhagava  kirassa  patibhogo  pancannam  accharasatanam  patilabhaya
kakutapadananti.
   [69] Atha kho ayasmato nandassa sahayaka bhikkhu ayasmantam
nandam  bhatakavadena  ca  upakkitavadena  5- ca samudacaranti bhatako
kirayasma  nando  upakkitako  kirayasma  nando  accharanam
hetu  brahmacariyam  carati  bhagava  kirassa  patibhogo  pancannam
accharasatanam  patilabhaya  kakutapadananti  .  atha  kho  ayasma
@Footnote: 1 Ma. sabbavaresu noti dissati . 2 Si. Yu. ayam patho natthi . 3 Ma. bhagavati.
@4 Po. brahmacariyanti . 5 Po. Ma. Yu. upakkitakavadena.
Nando  sahayakanam  bhikkhunam  bhatakavadena  ca  upakkitavadena  ca
attiyamano  harayamano  jigucchamano  eko  vupakattho appamatto
atapi  pahitatto  viharanto 1- na cirasseva yassatthaya kulaputta
sammadeva   agarasma   anagariyam   pabbajanti   tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  abbhannasi  .  annataro  kho  panayasma  nando
arahatam ahosi.
   [70]  Atha  kho annatara devata abhikkantaya 2- rattiya
abhikkantavanna  kevalakappam  jetavanam  obhasetva  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  avivadetva  ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thita kho sa devata bhagavantam etadavoca
ayasma  bhante  nando  bhagavato  bhata matucchaputto asavanam
khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharatiti  .  bhagavatopi  nanam
udapadi  nando  asavanam  khaya  anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharatiti .
Atha  kho  ayasma  nando  tassa  rattiya  accayena  yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam   nisidi   ekamantam   nisinno   kho   ayasma
@Footnote: 1 Yu. visarado . 2 Yu. atikkantaya.
Nando  bhagavantam  etadavoca  yam  me  bhante  bhagava  patibhogo
pancannam   accharasatanam   patilabhaya   kakutapadanam   muncamaham
bhante  bhagavantam  etasma  patissavati  .  mayapi kho te nanda
cetasa  ceto  paricca  vidito  nando  asavanam  khaya anasavam
cetovimuttim   pannavimuttim   dittheva   dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja   viharatiti  devatapi  me  etamattham
arocesi  ayasma  bhante  nando bhagavato bhata matucchaputto
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharatiti  yadeva
kho  te  nanda  anupadaya  asavehi cittam vimuttam athaham mutto
etasma  patissavati  .  atha  kho  bhagava  etamattham  viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
    yassa tinno 1- kamapanko maddito kamakantako
    mohakkhayam anuppatto      sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhuti. Dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 103-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2078&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2078&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=67&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=57              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3949              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3949              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com