ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [82] 8 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
@Footnote: 1 Ma. sakko kho ayaṃ devānamindo.
Sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  piṇḍapātiko
āvuso   bhikkhu   piṇḍāya  caranto  labhati  kālena  kālaṃ
manāpike cakkhunā rūpe passituṃ labhati kālena kālaṃ manāpike sotena
sadde  sotuṃ  labhati kālena kālaṃ manāpike ghānena gandhe ghāyituṃ
labhati  kālena  kālaṃ manāpike jivhāya rase sāyituṃ labhati kālena
kālaṃ  manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  piṇḍapātiko  āvuso
bhikkhu  sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  piṇḍāya carati
handa  1-  mayaṃ āvuso piṇḍapātikā homa mayampi lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  cakkhunā  rūpe  passituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  sotena  sadde  sotuṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  ghānena  gandhe  ghāyituṃ  mayampi lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  jivhāya  rase  sāyituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe phusituṃ mayampi sakkatā garukatā
mānitā  pūjitā  apacitā  piṇḍāya  carissāmāti . ayañcarahi tesaṃ
bhikkhūnaṃ antarākathā hoti vippakatā.
   {82.1} Athakho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena
karerimaṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi
kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti. Idha bhante
amhākaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. handa āvuso mayampi.
Sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  piṇḍapātiko
āvuso  bhikkhu  piṇḍāya  caranto  labhati  kālena  kālaṃ manāpike
cakkhunā  rūpe passituṃ labhati kālena kālaṃ manāpike sotena sadde
sotuṃ  labhati  kālena  kālaṃ manāpike ghānena gandhe ghāyituṃ labhati
kālena  kālaṃ  manāpike jivhāya rase sāyituṃ labhati kālena kālaṃ
manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  piṇḍapātiko  āvuso  bhikkhu
sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  piṇḍāya  carati handa
āvuso  mayampi  piṇḍapātikā  homa  mayampi  lacchāma  kālena
kālaṃ  manāpike  cakkhunā  rūpe  passituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike sotena sadde sotuṃ mayampi lacchāma kālena kālaṃ
manāpike  ghānena  gandhe  ghāyituṃ  mayampi  lacchāma kālena kālaṃ
manāpike  jivhāya  rase  sāyituṃ  mayampi  lacchāma  kālena kālaṃ
manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  mayampi  sakkatā  garukatā
mānitā  pūjitā  apacitā  piṇḍāya  carissāmāti  ayaṃ  kho  no
bhante  antarākathā  vippakatā  atha 1- bhagavā anuppattoti . na
khvetaṃ  bhikkhave  tumhākaṃ  paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā 2- agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  evarūpaṃ  3-  kathaṃ  katheyyātha
sannipatitānaṃ  4-  vo  bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī 5- vā kathā
ariyo vā tuṇhībhāvoti.
   {82.2}  Athakho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā tāyaṃ velāyaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. athakho . 2 Yu. saddhāyā . 3 Ma. Yu. evarūpiṃ . 4 Yu. sannisinnānaṃ
@sannipatitānaṃ. 5 Po. Yu. dhammiyā.
Imaṃ udānaṃ udānesi
    piṇḍapātikassa bhikkhuno   attabharassa anaññaposino
    devā pihayanti tādino    no ce saddasilokanissitoti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 116-119. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2370              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2370              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=82&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=82              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=4786              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=4786              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]