ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [97] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Po. Yu. yaṃ tvaṃ. Ma. yāva . 2 Po. Ma. Yu. yāva . 3 Po. Ma. Yu. imaṃ evarūpaṃ.
Ghositārāme  .  tena  kho pana samayena bhagavā ākiṇṇo viharati
bhikkhūhi  bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati .
Atha  kho  bhagavato  etadahosi ahaṃ kho etarahi ākiṇṇo viharāmi
bhikkhūhi  bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharāmi
yannūnāhaṃ  eko gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyanti . atha kho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  kosambiṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  kosambiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
sāmaṃ   senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  anāmantetvā
upaṭṭhākaṃ  anapaloketvā bhikkhusaṅghaṃ eko adutiyo yena pālileyyakaṃ
tena  cārikaṃ  pakkāmi anupubbena cārikañcaramāno yena pālileyyakaṃ
tadavasari.
   [98]  Tatra  sudaṃ bhagavā pālileyyake viharati rakkhitavanasaṇḍe
bhaddasālamūle  .  aññataropi  kho  hatthināgo  ākiṇṇo  viharati
hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  1-  hatthicchāpehi  chinnaggāni ceva
tiṇāni  khādati  obhaggobhaggañcassa  sākhābhaṅgaṃ khādanti āvilāni ca
pānīyāni  pivati  ogāhā  cassa  uttiṇṇassa  hatthiniyo  kāyaṃ
upanighaṃsantiyo  gacchanti  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati .
Atha  kho  tassa hatthināgassa etadahosi ahaṃ kho etarahi ākiṇṇo
@Footnote: 1 Ma. hatthikaḷabhehi. Yu. hatthikaḷarehi.
Viharāmi  hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  chinnaggāni
ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca  me  sākhābhaṅgaṃ  khādanti
āvilāni  ca  pānīyāni  pivāmi  ogāhā  ca  me  uttiṇṇassa
hatthiniyo  kāyaṃ  upanighaṃsantiyo  gacchanti  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na
phāsu  viharāmi  yannūnāhaṃ  eko gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyanti .
Atha  kho  so  hatthināgo  yūthā  apakkamma  yena  pālileyyakaṃ
rakkhitavanasaṇḍo   bhaddasālamūlaṃ   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  tatra  sudaṃ  so  hatthināgo  yasmiṃ  padese bhagavā
viharati  taṃ  padesaṃ  apaharitañca  karoti  soṇḍāya  1-  bhagavato
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti 2-.
   [99] Atha kho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  ahaṃ  kho  pubbe  ākiṇṇo  vihāsiṃ  bhikkhūhi
bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi  titthiyehi
titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  vihāsiṃ  somhi
etarahi  anākiṇṇo  viharāmi  bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi
rājūhi   rājamahāmattehi  titthiyehi  titthiyasāvakehi  anākiṇṇo
sukhaṃ  phāsu  viharāmīti . tassa 3- kho hatthināgassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  ahaṃ  kho  pubbe  ākiṇṇo  vihāsiṃ  hatthīhi
hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  chinnaggāni  ceva  tiṇāni
khādiṃ  obhaggobhaggañca  me khādiṃsu āvilāni ca pānīyāni piviṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. soṇḍāya ca . 2 Ma. upaṭṭhāpeti . 3 Ma. Yu. tassapi kho.
@4 Ma. apāviṃ Yu. pivāsiṃ.
Ogāhā  ca  me  uttiṇṇassa  hatthiniyo  kāyaṃ  upanighaṃsantiyo
agamaṃsu  ākiṇṇo  dukkhaṃ na phāsu vihāsiṃ somhi etarahi anākiṇṇo
viharāmi  hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  acchinnaggāni
ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ na khādanti
anāvilāni  ca  pāniyāni  pivāmi  ogāhā ca me uttiṇṇassa na
hatthiniyo  kāyaṃ  1-  upanighaṃsantiyo  gacchanti  anākiṇṇo  sukhaṃ
phāsu viharāmīti.
   {99.1} Atha kho bhagavā attano ca pavivekaṃ viditvā tassa ca
hatthināgassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  tāyaṃ  velāyaṃ  imaṃ
udānaṃ udānesi
   etaṃ nāgassa nāgena  īsādantassa hatthino
   sameti cittaṃ cittena   yaṃ 2- eko ramatī vaneti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 133-136. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2728              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2728              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=97&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=97              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=5919              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=5919              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]