ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [102] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
bhagavā  sakkato  hoti  garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī
@Footnote: 1 Po. Ma. pantañca.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Bhikkhusaṅghopi  sakkato  hoti  garukato mānito pūjito apacito lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Aññatitthiyā   pana  paribbājakā  asakkatā  honti  agarukatā
amānitā   apūjitā   anapacitā  na  lābhino  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   [103] Atha kho 1- aññatitthiyā paribbājakā bhagavato sakkāraṃ
asahamānā  bhikkhusaṅghassa  ca  yena sundarī paribbājikā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  sundariṃ  paribbājikaṃ  etadavocuṃ  ussahasi bhagini ñātīnaṃ
atthaṃ  kātunti . kyāhaṃ ayyā karomi kiṃ mayā sakkā 2- kātuṃ
jīvitampi  me  pariccattaṃ  ñātīnaṃ  atthāyāti  .  tena  hi bhagini
abhikkhaṇaṃ jetavanaṃ gacchāhīti . evaṃ ayyāti kho sundarī paribbājikā
tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  paṭissutvā  abhikkhaṇaṃ  jetavanaṃ
aggamāsi.
   {103.1} Yadā aññiṃsu te aññatitthiyā paribbājakā te 3-
diṭṭhā kho sundarī paribbājikā bahujanena abhikkhaṇaṃ jetavanaṃ gacchatīti 4-
atha  naṃ  jīvitā  voropetvā tattheva jetavanassa parikkhākūpe 5-
nikkhaṇitvā   yena   rājā  pasenadi  kosalo  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavocuṃ yā sā mahārāja
sundarī  paribbājikā  sā  no  na  dissatīti . kattha pana tumhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Ma. na sakkā . 3 Ma. vo. aṭṭhakathāyaṃ vo diṭṭhāti pāṭho
@dissati visesato diṭṭhā bahulaṃ diṭṭhāti ca vaṇṇiyate . 4 Yu. āgacchatīti.
@5 Ma. parikkhā kūpe nikkhipitvā. Yu. parikhāya kūpe.
Āsaṅkathāti. Jetavane mahārājāti. Tena hi jetavanaṃ vicinathāti.
   {103.2}  Atha  kho  te aññatitthiyā paribbājakā jetavanaṃ
vicinitvā  yathānikkhittaṃ  parikkhākūpā  uddharitvā mañcakaṃ āropetvā
sāvatthiṃ 1- pavesetvā rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ upasaṅkamitvā
manusse  ujjhāpesuṃ  passathayyā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  kammaṃ
alajjino  ime  samaṇā sakyaputtiyā dussīlā pāpadhammā musāvādino
abrahmacārino  ime  hi nāma dhammacārino samacārino brahmacārino
saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti  natthi  imesaṃ
sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ
imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ brahmaññaṃ
apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime  brahmaññā  kathañhi
nāma puriso purisakiccaṃ karitvā itthiṃ jīvitā voropessatīti.
   [104] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ manussā bhikkhū disvā
asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi  akkosanti  paribhāsanti  rosanti
vihesanti  alajjino  ime  samaṇā  sakyaputtiyā dussīlā pāpadhammā
musāvādino  abrahmacārino  ime  hi nāma dhammacārino samacārino
brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti
natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
sāmaññaṃ   naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ
kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā
@Footnote: 1 Po. sāvatthiyaṃ.
Ime  brahmaññā  kathañhi  nāma  puriso  purisakiccaṃ  karitvā itthiṃ
jīvitā voropessatīti.
   [105]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ etarahi bhante
sāvatthiyaṃ  manussā  bhikkhū  disvā  asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi
akkosanti  paribhāsanti  rosanti  vihesanti  alajjino  ime samaṇā
sakyaputtiyā   dussīlā  pāpadhammā  musāvādino  abrahmacārino
ime  hi  nāma  dhammacārino  samacārino brahmacārino saccavādino
sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ
natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ
apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime  brahmaññā  kathañhi
nāma  puriso  purisakiccaṃ  karitvā  itthiṃ  jīvitā voropessatīti .
Neso  bhikkhave saddo ciraṃ bhavissati sattāhameva bhavissati sattāhassa
accayena  antaradhāyissati  tena  hi  bhikkhave  ye  manussā bhikkhū
disvā   asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi  akkosanti  paribhāsanti
rosanti vihesanti te tumhe imāya gāthāya paṭicodetha
        Abhūtavādī nirayaṃ upeti
        yo vāpi 1- katvā na karomīti cāha
        ubhopi te pecca samā bhavanti
        nihīnakammā manujā paratthāti.
   [106]  Atha  kho  te  bhikkhū  bhagavato santike imaṃ gāthaṃ
pariyāpuṇitvā  ye  manussā  bhikkhū  disvā  asabbhāhi  pharusāhi
vācāhi  akkosanti  paribhāsanti  rosanti  vihesanti  te  imāya
gāthāya paṭicodanti
        abhūtavādī nirayaṃ upeti
        yo vāpi katvā na karomīti cāha
        ubhopi te pecca samā bhavanti
        nihīnakammā manujā paratthāti.
   [107]  Manussānaṃ  etadahosi  akārakā  ime  samaṇā
sakyaputtiyā  na  imehi  kataṃ  pāpantime  samaṇā sakyaputtiyāti .
Neva  so  saddo  ciraṃ  ahosi  sattāhameva  saddo  ahosi
sattāhassa  accayena  antaradhāyi . atha kho sambahulā bhikkhū yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavato
etadavocuṃ  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva  subhāsitañcidaṃ
bhante  bhagavatā  neso  bhikkhave  saddo  ciraṃ bhavissati sattāhassa
@Footnote: 1 Yu. cāpi . 2 Yu. yāva subhāsitaṃ kho cidaṃ.
Accayena  antaradhāyissatīti  antarahito  bhante  so  saddoti .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        tudanti vācāya janā asaññatā
        parehi 1- saṅgāmagataṃva kuñjaraṃ
        sutvāna vākyaṃ pharusaṃ udīritaṃ
        adhivāsaye bhikkhu aduṭṭhacittoti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 137-142. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2814              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2814              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=102&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=102              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=6117              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=6117              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]