ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [112] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
@Footnote: 1 Po. Ma. evaṃ piyo . 2 Po. Ma. Yu. evametaṃ ānandāti pāṭhattayaṃ natthi.
@3 Po. Ma. ye vāpi.
Veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena rājagahe
suppabuddho   nāma  kuṭṭhī  manussadaliddo  ahosi  manussakapaṇo
manussavarāko  .  tena  kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya
parivuto  dhammaṃ desento nisinno hoti . addasā kho suppabuddho
kuṭṭhī  [1]- mahājanakāyaṃ dūrato va sannipatitaṃ disvānassa etadahosi
nissaṃsayaṃ kho ettha kiñci khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhājiyati yannūnāhaṃ
yena  so  mahājanakāyo  tenupasaṅkameyyaṃ  appeva nāmettha kiñci
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā labheyyanti.
   {112.1} Atha kho suppabuddho kuṭṭhī yena so mahājanakāyo
tenupasaṅkami . addasā kho suppabuddho kuṭṭhī bhagavantaṃ mahatiyā parisāya
parivutaṃ dhammaṃ desentaṃ nisinnaṃ disvānassa etadahosi na kho ettha kiñci
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhājiyati samaṇo ayaṃ gotamo parisati dhammaṃ deseti
yannūnāhampi  dhammaṃ  suṇeyyanti  tattheva  ekamantaṃ  nisīdi  ahampi
dhammaṃ sossāmīti.
   {112.2}  Atha kho bhagavā sabbāvantaṃ parisaṃ cetasā ceto
paricca  manasākāsi  ko  nu  kho idha bhabbo dhammaṃ viññātunti .
Addasā  kho  bhagavā  suppabuddhaṃ  kuṭṭhiṃ  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinnaṃ
disvānassa  etadahosi  ayaṃ  kho  idha bhabbo dhammaṃ viññātunti .
Suppabuddhaṃ  kuṭṭhiṃ  ārabbha  anupubbikathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ
sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme 2-
ca  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā  bhagavā  aññāsi  suppabuddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Po. Yu. nikkhame ca. Ma. casaddo natthi.
Kuṭṭhiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ
atha  yā  buddhānaṃ  sāmukaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ
samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  . seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ
sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  suppabuddhassa  kuṭṭhissa
tasmiṃ  yeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhu  udapādi yaṃ kiñci
samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [113]  Atha  kho  suppabuddho  kuṭṭhī  diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo   pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṅkatho
vesārajjappatto  aparapaccayo  satthu  sāsane  uṭṭhāyāsanā  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho suppabuddho kuṭṭhī bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  1-  bhagavatā  anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ
gatanti  .  atha  kho  suppabuddho  kuṭṭhī  bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
@Footnote: 1 Po. Yu. evameva.
Padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  atha kho acirapakkantaṃ 1- suppabuddhaṃ
kuṭṭhiṃ gāvī taruṇavacchā adhipātetvā 2- jīvitā voropesi. Atha kho
sambahulā   bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  yo so bhante suppabuddho nāma
kuṭṭhī  bhagavato  dhammiyā  kathāya  sandassito samādapito samuttejito
sampahaṃsito  so  kālakato  tassa  kā gati ko abhisamparāyoti .
Paṇḍito  bhikkhave  suppabuddho  kuṭṭhī  paccapādi  dhammassānudhammaṃ
na  ca  maṃ  dhammādhikaraṇaṃ  vihesesi suppabuddho bhikkhave kuṭṭhī tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   sotāpanno   avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyanoti.
   [114]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena suppabuddho kuṭṭhī 3-
manussadaliddo  ahosi  manussakapaṇo  manussavarākoti  .  bhūtapubbaṃ
bhikkhave  suppabuddho  kuṭṭhī  imasmiṃ  yeva  rājagahe  seṭṭhiputto
ahosi  .  so  uyyānabhūmiṃ  niyyanto addasa tagarasikhiṃ paccekabuddhaṃ
nagare  piṇḍāya  carantaṃ  disvānassa  etadahosi  kvāyaṃ 4- kuṭṭhī
vicaratīti  niṭṭhuhitvā  5- apabyāmato 6- karitvā pakkāmi . so
tassa  kammassa  vipākena  bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni bahūni
vassasahassāni  bahūni  vassasatasahassāni niraye pacittha tasseva kammassa
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. adhipatitvā . 3 Ma. kuṭṭhī ahosi manusasadaliddo.
@4 Po. kodāni ayaṃ . 5 Po. niṭṭhaṃbhitvā. Ma. Yu. niṭṭhubhitvā.
@6 Ma. apasabyato. Yu. apasabyāmato.
Vipākāvasesena  imasmiṃ  yeva  rājagahe  manussadaliddo  ahosi
manussakapaṇo   manussavarāko   so   tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
āgamma  saddhaṃ  samādayi  1-  sīlaṃ  samādayi  sutaṃ  samādayi cāgaṃ
samādayi  paññaṃ  samādayi  so  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma
saddhaṃ samādayitvā sīlaṃ samādayitvā sutaṃ samādayitvā cāgaṃ samādayitvā
paññaṃ  samādayitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ  upapanno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sahabyataṃ  so  tattha aññe
deve  atirocati  vaṇṇena  ceva yasasā cāti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     cakkhumā visamānīva     vijjamāne parakkame
     paṇḍito jīvalokasmiṃ    pāpāni parivajjayeti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 145-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2981              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2981              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=112&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=6670              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=6670              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]