ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [116] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  bhikkhusaṅghaparivuto  nisinno  hoti . atha kho āyasmā
ānando abhikkantāya rattiyā nikkhante 3- paṭhame yāme uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  4-  katvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ   etadavoca   abhikkantā   bhante  ratti  nikkhanto
paṭhamo  yāmo  ciranisinno  bhikkhusaṅgho  uddisatu  bhante  bhagavā
bhikkhūnaṃ pātimokkhanti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi.
   {116.1} Dutiyampi kho āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
nikkhante majjhime yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante ratti
nikkhanto   majjhimo  yāmo  ciranisinno  bhikkhusaṅgho  uddisatu
bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti . dutiyampi kho bhagavā tuṇhī
ahosi  .  tatiyampi  kho  āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
@Footnote: 1 Yu. vā . 2 Po. palāyatananti . 3 Po. nikkamante . 4 Ma. uttarāsaṅgaṃ.
Nikkhante  pacchime  yāme uddhaste 1- aruṇe nandimukhiyā rattiyā
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante  ratti  nikkhanto  pacchimo
yāmo  uddhasto  2-  aruṇo nandimukhī ratti ciranisinno bhikkhusaṅgho
uddisatu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti  .  aparisuddhā
ānanda  parisāti  .  atha  kho  āyasmato  mahāmoggallānassa
etadahosi  kannu  kho  bhagavā puggalaṃ sandhāya evamāha aparisuddhā
ānanda parisāti.
   {116.2}  Atha  kho  āyasmā mahāmoggallāno sabbāvantaṃ
bhikkhusaṅghaṃ cetasā ceto paricca manasākāsi . addasā kho āyasmā
mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  dussīlaṃ pāpadhammaṃ asucisaṅkassarasamācāraṃ
paṭicchannakammantaṃ    assamaṇaṃ    samaṇapaṭiññaṃ    abrahmacāriṃ
brahmacāripaṭiññaṃ   antopūtiṃ   avassutaṃ   kasambukajātaṃ   majjhe
bhikkhusaṅghassa  nisinnaṃ  disvāna  uṭṭhāyāsanā  yena  so  puggalo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  puggalaṃ  etadavoca  uṭṭhehāvuso
diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsoti . atha 3- kho
so puggalo tuṇhī ahosi.
   {116.3}  Dutiyampi  kho so āyasmā mahāmoggallāno taṃ
puggalaṃ etadavoca uṭṭhehāvuso diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ
saṃvāsoti . dutiyampi kho so puggalo tuṇhī ahosi . tatiyampi kho
āyasmā  mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  etadavoca  uṭṭhehāvuso
@Footnote: 1 Po. uddhise . 2 Yu. uddhato . 3 Ma. evaṃ vutte so puggalo.
Diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsoti.
   {116.4} Tatiyampi kho so puggalo tuṇhī ahosi. Atha kho āyasmā
mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  bāhāyaṃ  gahetvā  bahidvārakoṭṭhakā
nikkhāmetvā  sucighaṭikaṃ datvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  nikkhāmito bhante so puggalo mayā parisuddhā
parisā  uddisatu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti . acchariyaṃ
moggallāna  abbhūtaṃ  moggallāna  yāva  bāhāgahaṇāpi  nāmeso
moghapuriso  āgamissatīti  1-  .  athakho  bhagavā bhikkhū āmantesi
nadānāhaṃ  bhikkhave  ito  paraṃ  uposathaṃ  karissāmi  pātimokkhaṃ
uddisissāmi tumhe 2- yeva bhikkhave 3- ito paraṃ uposathaṃ kareyyātha
pātimokkhaṃ  uddiseyyātha  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ
tathāgato  aparisuddhāya  parisāya  uposathaṃ  kareyya  pātimokkhaṃ
uddiseyyāthāti.
   [117]  Aṭṭhime  bhikkhave  mahāsamudde acchariyā abbhūtadhammā
ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti katame aṭṭha
   1   mahāsamuddo   bhikkhave  anupubbaninno  anupubbapoṇo
anupubbapabbhāro nāyatakeneva 4- papāto yaṃ 5- bhikkhave mahāsamuddo
anupubbaninno  anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  nāyatakeneva  papāto
ayaṃ  bhikkhave  mahāsamudde  paṭhamo acchariyo abbhūtadhammo yaṃ disvā
disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
@Footnote: 1 Ma. āgamessatīti. 2 Po. Ma. Yu. tumhevadāni. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Po. Ma. sabbattha āyanakenevāti dissati 5 Po. ayampi. Ma. Yu. yampi.
   2 Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
yaṃ  bhikkhave  mahāsamuddo  ṭhitadhammo  velaṃ  nātivattati ayampi 1-
bhikkhave  mahāsamudde  dutiyo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   3 Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati
yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ  taṃ  khippameva  tīraṃ  vāheti
thalaṃ  ussādeti  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  na  matena kuṇapena
saṃvasati  yaṃ [2]- mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti
thalaṃ  ussādeti  ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  tatiyo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   4 Puna ca paraṃ bhikkhave yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā aciravatī sarabhū mahī tā mahāsamuddaṃ pattā 3- jahanti purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddo  tveva  saṅkhyaṃ gacchanti yaṃ bhikkhave yā
kāci  mahānadiyo  seyyathīdaṃ  gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī tā
mahāsamuddaṃ  pattā  jahanti  purimāni  nāmagottāni  mahāsamuddo
tveva saṅkhyaṃ gacchanti ayampi bhikkhave mahāsamudde catuttho acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   5 Puna ca paraṃ bhikkhave yā 4- loke savantiyo mahāsamudde 5-
appenti yā ca antalikkhā dhārā papatanti 6- na tena mahāsamuddassa
@Footnote: 1 Po. ayampi kho . 2 Ma. hoti . 3 Ma. patvā . 4 Po. yākāci.
@Ma. Yu. yā ca . 5 Ma. Yu. mahāsamuddaṃ . 6 Po. pavattanti.
Ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati  yampi  bhikkhave  yā
ca  loke  savantiyo  mahāsamudde  appenti  yā  ca antalikkhā
dhārā  papatanti  na  tena  mahāsamuddassa  ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā
paññāyati   ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  pañcamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   6  Puna  ca  paraṃ  bhikkhave  mahāsamuddo ekaraso loṇaraso
yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  ekaraso  loṇaraso  ayampi  bhikkhave
mahāsamudde  chaṭṭho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā  disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   7  Puna  ca  paraṃ bhikkhave mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo saṅkho silā
pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo  masāragallo  1-  yaṃ bhikkhave
mahāsamuddo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ
muttā  maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo
masāragallo  ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  sattamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   8  Puna  ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā timi timiṅgalo timitimiṅgalo 2- asurā nāgā gandhabbā
santi   mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi
attabhāvā  tiyojanasatikāpi  attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā
@Footnote: 1 Ma. masāragallaṃ . 2 Po. timitimiṅgalā. Ma. timiramiṅgalā. Yu. timirapiṅgalo.
Pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  mahataṃ
bhūtānaṃ  āvāso  tatrīme  bhūtā timi timiṅgalo timitimiṅgalo asurā
nāgā  gandhabbā  santi  mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā
dviyojanasatikāpi    attabhāvā    tiyojanasatikāpi   attabhāvā
catuyojanasatikāpi   attabhāvā   pañcayojanasatikāpi   attabhāvā
ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  aṭṭhamo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ
disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti . Ime kho bhikkhave [1]-
mahāsamudde  aṭṭha  acchariyā  abbhūtadhammā  ye  disvā  disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [118] Evameva kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye aṭṭha acchariyā
abbhūtadhammā  ye  disvā  disvā bhikkhū [2]- dhammavinaye abhiramanti
katame aṭṭha
   1  seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo anupubbaninno anupubbapoṇo
anupubbapabbhāro  nāyatakeneva papāto evameva kho bhikkhave imasmiṃ
dhammavinaye    anupubbasikkhā    anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā
nāyatakeneva  aññāpaṭivedho  yaṃ  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye
anupubbasikkhā   anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā   nāyatakeneva
aññāpaṭivedho  ayaṃ  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  paṭhamo acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   2  Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
@Footnote: 1 Ma. aṭṭha . 2 Ma. imismiṃ.
Evameva  kho  bhikkhave  yaṃ  mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ taṃ
mama  sāvakā  jīvitahetupi  nātikkamanti  yampi  bhikkhave  mama
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  taṃ  mama  sāvakā  jīvitahetupi
nātikkamanti  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  dutiyo acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   3  Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati
yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti thalaṃ
ussādeti evameva kho bhikkhave yo so puggalo dussīlo pāpadhammo
asucisaṅkassarasamācāro      paṭicchannakammanto     assamaṇo
samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño    antopūti
avassuto kasambukajāto na tena saṅgho saṃvasati atha kho [1]- khippameva
sannipatitvā  ukkhipati  kiñcāpi  so  hoti  majjhe  bhikkhusaṅghassa
nisinno  atha kho so ārakā ca saṅghamhā saṅgho ca tena yampi
bhikkhave  yo so puggalo dussīlo pāpadhammo asucisaṅkassarasamācāro
paṭicchannakammanto    assamaṇo    samaṇapaṭiñño    abrahmacārī
brahmacāripaṭiñño   antopūti   avassuto   kasambukajāto   na
tena  saṅgho  saṃvasati  atha  kho  khippameva  sannipatitvā  ukkhipati
kiñcāpi  so  hoti  majjhe  bhikkhusaṅghassa  nisinno  atha kho so
ārakā  ca  saṅghamhā  saṅgho  ca  tena  ayampi bhikkhave imasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ.
Dhammavinaye  tatiyo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ disvā disvā bhikkhū
imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   4  Seyyathāpi bhikkhave yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī tā mahāsamuddaṃ pattā jahanti purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddo  tveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  evameva
kho  bhikkhave  cattāro  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā
suddā  te  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajitvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni  samaṇā  sakyaputtiyā
tveva  saṅkhyaṃ 1- gacchanti yampi bhikkhave cattāro vaṇṇā khattiyā
brāhmaṇā  vessā  suddā  te  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni
samaṇā  sakyaputtiyā  tveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  ayampi  bhikkhave
imasmiṃ  dhammavinaye  catuttho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   5  Seyyathāpi  bhikkhave  yā ca loke savantiyo mahāsamuddaṃ
appenti  yā ca antalikkhā dhārā papatanti na tena mahāsamuddassa
ūnattaṃ  vā pūrattaṃ vā paññāyati evameva kho bhikkhave bahūpi 2-
bhikkhū  anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyanti  na  tena
nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati yampi bhikkhave
bhikkhū  anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyanti  na  tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha saṅkhanti dissati . 2 Ma. Yu. bahū cepi.
Nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā paññāyati ayampi bhikkhave
imasmiṃ  dhammavinaye  pañcamo  accariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   6 Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo ekaraso loṇaraso evameva
kho  bhikkhave  ayaṃ  dhammavinayo  ekaraso vimuttiraso yampi bhikkhave
ayaṃ  dhammavinayo  ekaraso  vimuttiraso  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ
dhammavinaye  chaṭṭho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā  disvā
bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   7  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  bahuratano  anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo saṅkho silā
pavāḷaṃ  rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo masāragallo evameva kho bhikkhave
ayaṃ   dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni
seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā cattāro
iddhippādā   pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  yampi  bhikkhave  ayaṃ  dhammavinayo
bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  cattāro
satipaṭṭhānā   cattāro   sammappadhānā  cattāro  iddhippādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  sattamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   8  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme  bhūtā  timi  timiṅgalo timitimiṅgalo asurā nāgā gandhabbā
santi   mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi
attabhāvā  tiyojanasatikāpi  attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā
pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  evameva kho bhikkhave ayaṃ dhammavinayo
mahataṃ  bhūtānaṃ  āvāso  tatrīme  bhūtā sotāpanno sotāpattiphala-
sacchikiriyāya   paṭipanno   sakadāgāmī   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno   anāgāmī  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  arahā
arahattāya  paṭipanno  yampi  bhikkhave  ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ
āvāso  tatrīme  bhūtā  sotāpanno  sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  anāgāmī
anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  arahā  arahattāya  paṭipanno
ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭhamo acchariyo abbhūtadhammo
yaṃ  disvā  disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti . ime kho
bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭha acchariyā abbhūtadhammā yaṃ disvā
disvā  bhikkhū  imasmiṃ  dhammavinaye  abhiramantīti  . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     channamativassati       vivaṭaṃ nātivassati
     tasmā channaṃ vivaretha    evantaṃ nātivassatīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 150-159. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3077              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3077              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=116&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=116              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=7076              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=7076              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]