ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

           Udāne chaṭṭho jaccandhavaggo
   [127]  1  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ
viharati  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Vesāliyaṃ   piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  gaṇhāhi  ānanda  nisīdanaṃ  yena
pāvālacetiyaṃ 1- tenupasaṅkamissāma 2- divāvihārāyāti.
   {127.1} Evaṃ bhanteti kho 3- āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
nisīdanaṃ ādāya bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi . atha kho bhagavā
yena pāvālacetiyaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.
@Footnote: 1 Sī. sabbavāresu cāpālacetiyaṃ. Ma. Yu. cāpālaṃ cetiyaṃ.
@2 Yu. tenupasaṅkamissāmi. 3 Yu. pana.
Nisajja kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
   {127.2} ramaṇīyā ānanda vesālī ramaṇīyaṃ udenaṃ cetiyaṃ 1-
ramaṇīyaṃ  gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ bahuputtaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandaṃ  2-  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ cetiyaṃ .
Yassa  kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā
yānīkatā   vatthukatā   anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  3- ākaṅkhamāno
ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   [128] Evampi kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike nimitte
kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi paṭivijjhituṃ na
bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ tiṭṭhatu sugato kappaṃ
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya  devamanussānanti  yathātaṃ  mārena  pariyuṭṭhitacitto  .
Dutiyampi   kho   bhagavā   āyasmantaṃ   ānandaṃ   āmantesi
ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ  .  yassa
@Footnote: 1 Ma. udenacetiyaṃ. pañcavāresu evaṃ . 2 Po. Ma. Yu. sārandadaṃ ānandacetiyaṃ.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā bahulīkatā yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno
kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa kho ānanda
cattāro  iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato
kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ vāti . evampi kho āyasmā
ānando bhagavatā oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike obhāse
kayiramāne  nāsakkhi  paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu bhante
bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya   atthāya   hitāya   sukhāya   devamanussānanti
yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   {128.1} Tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ ramaṇīyaṃ gotamakaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
sārandaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ pāvālaṃ cetiyaṃ . Yassa kassaci ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ
vā  .  tathāgatassa  kho  ānanda  cattāro  iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā
so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya
Kappāvasesaṃ  vāti  .  evampi  kho  āyasmā ānando bhagavatā
oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   [129]  Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi gaccha
tvaṃ ānanda yassadāni kālaṃ maññasīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando bhagavantaṃ 1- paṭissutvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā bhagavato avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [130]  Atha  kho  māro pāpimā acirapakkante āyasmante
ānande  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho māro pāpimā bhagavantaṃ etadavoca
   {130.1}  parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū
na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā 2- yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā ācikkhissanti desissanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavato . 2 Po. visāradā pattayogakkhemā. Ma. visāradā
@yogakkhemakāmāti na dilsati . 3 Yu. yogakkhemā.
Uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā
sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ desissantīti etarahi 1- kho pana bhante bhikkhū
bhagavato  sāvakā  viyattā  vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti.
   {130.2}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato bhāsitā kho panesā 2- bhante 3-
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
bhikkhuniyo  na  4- sāvikā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā
yogakkhemakāminiyo   bahussutā   dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti  desissanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti
vibhajissanti   uttānīkarissanti   uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena
suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desissantīti  etarahi
kho pana bhante bhikkhuniyo bhagavato sāvikā viyattā vinītā visāradappattā
yogakkhemakāminiyo   bahussutā   dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti
@Footnote: 1 Po. taṃ kho pana etarahi. Yu. santi kho pana bhante etarahi . 2 Po. ayaṃ
@pāṭho natthi . 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Yu. nasaddo natthi.
Uttānīkaronti   uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.3}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me upāsakā
na  sāvakā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā ācikkhissanti desissanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desissantīti etarahi kho pana bhante upāsakā bhagavato sāvakā
viyattā  vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāmā bahussutā dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ
uggahetvā  ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti
vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.4}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā
vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me upāsikā na sāvikā
bhavissanti  viyattā vinītā visāradappattā yogakkhemakāminiyo dhammadharā
Bahussutā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo
sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhissanti  desissanti paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desissantīti etarahi kho pana bhante upāsikā bhagavato sāvikā
viyattā   vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāminiyo  dhammadharā
bahussutā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo
sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti  paññapenti
paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.5}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
idaṃ  brahmacariyaṃ  na  iddhañca  bhavissati  phītañca  vitthārikaṃ bahujaññaṃ
puthubhūtaṃ  yāva  devamanussehi  suppakāsitanti etarahi kho pana bhante
bhagavato  brahmacariyaṃ  iddhañca  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ
yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  .  parinibbātudāni  bhante bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavatoti.
   [131]  Evaṃ  vutte  bhagavā  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
Appossuko  tvaṃ  pāpima  hohi  na  ciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ
bhavissati  ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatīti .
Atha  kho  bhagavā  pāvālacetiye  sato  sampajāno  āyusaṅkhāraṃ
ossajji  .  osaṭṭhe  ca  bhagavatā  āyusaṅkhāre  mahābhūmicālo
ahosi bhiṃsanako lomahaṃso devadundubhiyo ca phaliṃsu . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        tulamatulañca sambhavaṃ
        bhavasaṅkhāramavassajji muni
        ajjhattarato samāhito
        abhindi kavacamivattasambhavanti. Suttaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 169-176. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3470              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3470              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=127&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=127              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=7720              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=7720              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]