ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [132]  2  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  pubbarame migaramatu pasade . tena kho pana samayena
bhagava   sayanhasamayam   patisallana  vutthito  bahidvarakotthake
nisinno  hoti  .  atha kho raja pasenadi kosalo yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi . tena kho pana samayena satta ca jatila satta ca nigantha
satta  ca  acela  1- satta ca ekasata satta ca paribbajaka
parulhakacchanakhaloma kharivividhamadaya bhagavato avidure abhikkamanti 2-.
Addasa  kho  raja  pasenadi kosalo te satta ca jatile satta
ca  niganthe  satta  ca  acele  satta  ca  ekasate satta ca
@Footnote: 1 Ma. acelaka --- ekasataka . 2 Ma. Yu. atikkamanti.
Paribbajake  parulhakacchanakhalome  kharivividhamadaya  bhagavato  avidure
abhikkamante  disvana  utthayasana  ekamsam  uttarasangam  karitva
dakkhinajanumandalam  1-  pathaviyam  nihantva yena te satta ca jatila
satta  ca  nigantha satta ca acela satta ca ekasata satta ca
paribbajaka  tenanjalimpanametva  tikkhattum  namam  savesi rajaham
bhante pasenadi kosalo rajaham bhante pasenadi kosaloti.
   {132.1} Atha kho raja pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu
sattasu ca jatilesu sattasu ca niganthesu sattasu ca acelesu sattasu ca
ekasatesu  sattasu  ca  paribbajakesu  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho raja pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca ye 2- ca
te bhante loke arahanto va arahattamaggam va samapanna etesam
annataroti.
   [133] Dujjanam kho etam maharaja taya gihina kamabhogina 3-
puttasambadhasayanam   ajjhavasantena   kasikacandanam   paccanubhontena
malagandhavilepanam  dharayantena  jataruparajatam  sadiyantena  ime va
arahanto  ime  va arahattamaggam samapannati . 1 samvasena kho
maharaja silam veditabbam tanca kho dighena addhuna na 4- ittarena
manasikarota  no  amanasikarota  5-  pannavata no duppannena .
2  Samvoharena kho maharaja soceyyam veditabbam tanca kho dighena
@Footnote: 1 Yu. dakkhinam . 2 Ma. ye kho. Yu. ye nu keci kho . 3 Po. kamagiddha.
@Yu. kamabhojina . 4 Po. Ma. Yu. na ittaram . 5 Po. Yu. amanasikara.
Addhuna  na  ittarena  manasikarota  no  amanasikarota  pannavata
no  duppannena  .  3 apadasu kho maharaja thamo veditabbo
so ca kho dighena addhuna na ittarena manasikarota no amanasikarota
pannavata  no  duppannena  .  4  sakacchaya  kho  maharaja
panna  veditabba  sa  ca  kho  dighena  addhuna  na ittarena
mamasikarota no amanasikarota pannavata no duppannenati.
   [134]  Acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yava subhasitancidam
[1]- Bhagavata dujjanam kho [2]- maharaja taya gihina kamabhogina
puttasambadhasayanam   ajjhavasantena   kasikacandanam   paccanubhontena
malagandhavilepanam  dharayantena  jataruparajatam  sadiyantena  ime va
arahanto  ime  va  arahattamaggam  samapannati  . samvasena kho
maharaja  silam  veditabbam  tanca  kho dighena addhuna na ittarena
manasikarota no amanasikarota pannavata no duppannena.
   {134.1} Samvoharena kho maharaja soceyyam veditabbam tanca kho
dighena addhuna na ittarena manasikarota no amanasikarota pannavata no
duppannena  .  apadasu  kho maharaja thamo veditabbo so ca
kho  dighena  addhuna  na  ittarena manasikarota no amanasikarota
pannavata  no  duppannena  .  sakacchaya  kho  maharaja panna
veditabba  sa  ca  kho dighena addhuna na ittarena manasikarota
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Ma. etam.
No  amanasikarota  pannavata  no  duppannenati . ete bhante
mama purisa cora ocaraka janapadam otaritva agacchanti 1-. Tehi
pathamam  otinnam  aham paccha otarissami 2- . idani te bhante
tam  rajojallam  pavahetva  sunhata  suvilitta  kappitakesamassu
odatavatthavasana   pancahi   kamagunehi   samappita  samangibhuta
paricariyantiti 3- . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
    na vayameyya sabbattha   nannassa puriso siya
    nannam nissaya jiveyya   dhammena na vani 4- careti. Dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 176-179. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3616&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3616&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=132&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=132              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=7922              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=7922              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com