ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [139]  5  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā  sāvatthiyaṃ
paṭivasanti    nānādiṭṭhikā    nānākhantikā    nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 1 sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 2 asassato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.1} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 3 sassato
ca asassato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi
@Footnote: 1 Ma. te.
Paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 4 neva sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.2}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5 sayaṅkato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi paneke
samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 6 paraṅkato attā ca loko
ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.3} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7
sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 8 asayaṅkāro
ca aparaṅkāro ca adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.4}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
9 sassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
10  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.5}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
11  sassatañca  asassatañca  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 12 neva sassataṃ nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca
idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.6}   Santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino    13    sayaṅkataṃ    sukhadukkhaṃ    attā
Ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   14   paraṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santeke    samaṇabrāhmaṇā    evaṃvādino    evaṃdiṭṭhino
15  sayaṅkatañca  paraṅkatañca  sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva
saccaṃ   moghamaññanti   .   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  16  asayaṅkāraṃ  ca  aparaṅkāraṃ  ca
adhiccasamuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.7}  Te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [140]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te  bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante sambahulā
nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti
nānādiṭṭhikā   nānākhantikā  nānārucikā  nānādiṭṭhinissayanissitā
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sassato  1-
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .pe.  te  bhaṇḍanajātā
@Footnote: 1 sassato attā ca lokocāti imassa suttassa ādimhi pāṭho dissati.
Kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti
ediso dhammo nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {140.1}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ na jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti
te  atthaṃ  ajānantā  anatthaṃ  ajānantā dhammaṃ ajānantā adhammaṃ
ajānantā   bhaṇḍanajātā   kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo
nediso dhammo ediso dhammoti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     imesu kira sajjanti     eke samaṇabrāhmaṇā
     antarā ca 1- visīdanti   appatvā va tamogadhanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 185-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3808              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3808              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=139&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=90              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8264              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8264              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com