ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [139]  5  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
sambahula  nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka  savatthiyam
pativasanti    nanaditthika    nanakhantika    nanarucika
nanaditthinissayanissita  .  santeke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino 1 sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi  paneke  samanabrahmana evamvadino evamditthino 2 asassato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.1} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino 3 sassato
ca asassato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi
@Footnote: 1 Ma. te.
Paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino 4 neva sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.2}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
5 sayankato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi paneke
samanabrahmana evamvadino evamditthino 6 parankato atta ca loko
ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.3} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino 7
sayankato ca parankato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino 8 asayankaro
ca aparankaro ca adhiccasamuppanno atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti.
   {139.4}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
9 sassatam sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino   evamditthino
10  asassatam  sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti.
   {139.5}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
11  sassatanca  asassatanca  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino 12 neva sassatam nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca
idameva saccam moghamannanti.
   {139.6}   Santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino    13    sayankatam    sukhadukkham    atta
Ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  .  santi  paneke
samanabrahmana   evamvadino   evamditthino   14   parankatam
sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti .
Santeke    samanabrahmana    evamvadino    evamditthino
15  sayankatanca  parankatanca  sukhadukkham atta ca loko ca idameva
saccam   moghamannanti   .   santi   paneke   samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  16  asayankaram  ca  aparankaram  ca
adhiccasamuppannam  sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti.
   {139.7}  Te  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna
annamannam   mukhasattihi   vitudanta   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [140]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna  kho  te  bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante sambahula
nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka  savatthiyam  pativasanti
nanaditthika   nanakhantika  nanarucika  nanaditthinissayanissita
santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sassato  1-
loko  idameva  saccam  moghamannanti  .pe.  te  bhandanajata
@Footnote: 1 sassato atta ca lokocati imassa suttassa adimhi patho dissati.
Kalahajata  vivadapanna  annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti
ediso dhammo nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {140.1}  Annatitthiya bhikkhave paribbajaka andha acakkhuka
attham na jananti anattham na jananti dhammam na jananti adhammam na jananti
te  attham  ajananta  anattham  ajananta dhammam ajananta adhammam
ajananta   bhandanajata   kalahajata  vivadapanna  annamannam
mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo
nediso dhammo ediso dhammoti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     imesu kira sajjanti     eke samanabrahmana
     antara ca 1- visidanti   appatva va tamogadhanti. Pancamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 185-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3808&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3808&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=139&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=90              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8264              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8264              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com