ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [141] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sambahulā    nānātitthiyā    samaṇabrāhmaṇā    paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.1} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassato ca asassato
@Footnote: 1 Po. Ma. va.
Ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti . santi paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   neva   sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.2}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato  attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti . santi
paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  paraṅkato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.3}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.4} Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
asayaṅkāro ca aparaṅkāro ca adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva
saccaṃ moghamaññanti.
   {141.5} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassataṃ
sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.6}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassataṃ  ca asassataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  neva  sassataṃ  nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca
idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.7}   Santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
Evaṃdiṭṭhino  sayaṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {141.8}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkataṃ ca paraṅkataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  asayaṅkāraṃ  ca  aparaṅkāraṃ  ca adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.9} Te bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā viharanti ediso dhammo nediso dhammo nediso
dhammo ediso dhammoti.
   [142]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {142.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
Moghamaññanti   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  asassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti
   {142.2}  santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassato ca asassato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.3}  santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato paraṅkato sayaṅkato ca paraṅkato ca asayaṅkāro ca aparaṅkāro
ca  adhiccasamuppanno  attā  caloko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sassataṃ sukhadukkhaṃ
attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.4} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassataṃ
ca asassataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva sassataṃ
nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.5} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
Samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.6} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sayaṅkataṃ
ca paraṅkataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sayaṅkāraṃ
ca paraṅkāraṃ ca adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso
dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {142.7}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ na jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti
te atthaṃ ajānantā anatthaṃ ajānantā dhammaṃ ajānantā adhammaṃ ajānantā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     ahaṅkārapasutāyaṃ pajā   paraṅkārūpasañhitā
     etadeke nābbhaññaṃsu   na naṃ sallanti addasuṃ
        etañca sallaṃ paṭigacca 1- passato
        ahaṃ karomīti na tassa hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. paṭikacca.
        Paro karotīti na tassa 1- hoti.
     Mānupetā ayaṃ pajā     mānaganthā mānavinibbaddhā 2-
     diṭṭhīsu byārabbhakatā 3- saṃsāraṃ nātivattatīti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 188-193. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=141&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8312              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8312              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com