ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [162] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu cārikaṃ
caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  pāvā  tadavasari .
Tatra  sudaṃ  bhagavā  pāvāyaṃ  viharati  cundassa  kammāraputtassa
ambavane  . assosi kho cundo kammāraputto bhagavā kira mallesu
cārikañcaramāno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pāvamanuppatto 5- pāvāyaṃ
viharati  mayhaṃ  ambavaneti  .  atha kho cundo kammāraputto yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho cundaṃ kammāraputtaṃ bhagavā
@Footnote: 1 Po. ceva. Yu. ca . 2 aṭṭhakathāyaṃ nati natiyā . 3 Ma. natiyā . 4 Ma. na
@ubhayamantarena . 5 Po. cetiyaṃ anuppatto. Yu. pāvāyaṃ.
Dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Atha  kho  cundo  kammāraputto bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito
samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu
me  bhante  bhagavā  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāseti  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  atha kho cundo kammāraputto
bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  . atha kho cundo kammāraputto tassā
rattiyā  accayena  sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā pahūtaṃ ca sūkaramaddavaṃ bhagavato kālaṃ ārocesi 1- kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {162.1} Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ yena cundassa kammāraputtassa nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdi . nisajja kho bhagavā cundaṃ
kammāraputtaṃ  āmantesi  yante  cunda sūkaramaddavaṃ paṭiyattaṃ tena maṃ
parivīsi  2-  yaṃ  panaññaṃ  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ tena bhikkhusaṅghaṃ
parivīsāti . evaṃ bhanteti kho cundo kammāraputto bhagavato paṭissutvā
yaṃ ahosi sūkaramaddavaṃ paṭiyattaṃ tena bhagavantaṃ parivīsi yaṃ panaññaṃ khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  paṭiyattaṃ  tena  bhikkhusaṅghaṃ  parivīsati  .  atha kho bhagavā
cundaṃ  kammāraputtaṃ  āmantesi  yante  cunda  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ
taṃ  sobbhe  nikhaṇāhi  nāhantaṃ  cunda  passāmi  sadevake  loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārocāpesi . 2 Po. Ma. Yu. parivisa.
Samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yassa taṃ paribhuttaṃ sammā pariṇāmaṃ gaccheyya aññatra tathāgatassāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  cundo  kammāraputto  bhagavato paṭissutvā yaṃ
ahosi  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ  [1]- sobbhe nikhaṇitvā yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  cundaṃ  kammāraputtaṃ  bhagavā
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [163]  Atha  kho  bhagavato  cundassa  kammāraputtassa  bhattaṃ
bhuttāvissa  kharo  ābādho  uppajji  lohitapakkhandikā bāḷhā 2-
vedanā vattantī maraṇantikā 3- . tatra sudaṃ bhagavā sato sampajāno
adhivāseti  avihaññamāno  .  atha  kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  āyāmānanda  yena  kusinārā  tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
     Cundassa bhattaṃ bhuñjitvā    kammārassāti me sutaṃ
     ābādhaṃ samphusi dhīro       pabāḷhaṃ maraṇantikaṃ 4-.
        Bhuttassa ca sūkaramaddavena
        byādhi pabāḷho udapādi satthuno
        viriccamāno bhagavā avoca
        gacchāmahaṃ kusināraṃ nagaranti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. pabāḷhā 3 Ma. Yu. māraṇantikā . 4 Po. kammāraputtassa
@pattaṃ ābādhaṃ kharaṃ lohitapakkhandikaṃ bāḷhaṃ maraṇantikaṃ.
   [164]  Atha  kho  bhagavā  maggā  okkamma  yenaññataraṃ
rukkhamūlaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpehi
kilantosmi  nisīdissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato paṭissutvā catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpeti 1- . nisīdi bhagavā
paññatte  āsane  .  nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti.
   {164.1} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
idāni   bhante   pañcamattāni   sakaṭasatāni  atikkantāni  taṃ
cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ  bhante
kukuṭā  nadī  avidūre  acchodakā  sātodakā  sītodakā setodakā
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā  pānīyañca  pivissati  gattāni
ca  sītaṃ  karissatīti  .  dutiyampi  kho  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti.
   {164.2}  Dutiyampi  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ
etadavoca  idāni  bhante  pañcamattāni  sakaṭasatāni  atikkantāni
taṃ  cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ bhante
kukuṭā  nadī  avidūre  acchodakā  sātodakā  sītodakā setodakā
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā  pānīyañca  pivissati  gattāni
ca  sītaṃ  karissatīti  .  tatiyampi  kho  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpesi.
Āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissutvā pattaṃ gahetvā yena sā nadī tenupasaṅkami.
   [165] Atha kho sā nadī cakkacchinnā parittā luḷitā āvilā
sandamānā  āyasmante  ānande  upasaṅkamante  acchā vippasannā
anāvilā  sandati  .  atha  kho  āyasmato ānandassa etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā
mahānubhāvakatā  ayañhi  sā  nadī  cakkacchinnā  parittā  luḷitā
āvilā  sandamānā  mayi  upasaṅkamante acchā vippasannā anāvilā
sandatīti  .  pattena  pānīyaṃ  ādāya  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ bhante
tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvakatā  ayañhi  bhante  sā  nadī
cakkacchinnā  parittā  luḷitā  āvilā sandamānā mayi upasaṅkamante
acchā  vippasannā  anāvilā  sandati  pivatu  bhagavā  pānīyaṃ pivatu
sugato pānīyanti. Atha kho bhagavā pānīyaṃ apāsi 1-.
   [166]  Atha  kho  bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena
kukuṭā  nadī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kukuṭaṃ nadiṃ ajjhogāhetvā
nahātvā  ca  pivitvā  ca paccuttaritvā yena ambavanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  cundakaṃ  āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ
cundaka   catugguṇaṃ   saṅghāṭiṃ   paññāpehi  kilantosmi  cundaka
@Footnote: 1 Ma. apāyi.
Nipajjissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā cundako bhagavato
paṭissutvā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpeti  .  atha  kho  bhagavā
dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappesi  pāde  pādaṃ  accādhāya
sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  .  āyasmā  pana
cundako tattheva bhagavato purato nisīdi.
   [167] Gantvāna buddho nadikaṃ kukuṭaṃ
          acchodakaṃ sātodakaṃ vippasannaṃ
          ogāhi satthā sukilantarūpo
          tathāgato appaṭimodha loke
          nahātvā [1]- pivitvā ca uttāri 2- satthā
          purakkhato bhikkhugaṇassa majjhe.
          Satthā pavattā bhagavā idha dhamme
          upāgami ambavanaṃ mahesī.
          Āmantayi cundakaṃ nāma bhikkhuṃ
          catugguṇaṃ santhara me nipajjaṃ.
          So codito bhāvitattena cundo
          catugguṇaṃ patthari khippameva.
          Nipajji satthā sukilantarūpo.
          Cundopi tattha pamukhe nisīdīti.
   [168]  Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi siyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca . 2 Ma. cudatāri.
Kho   panānanda   cundassa  kammāraputtassa  koci  vippaṭisāraṃ
uppādaheyya 1- tassa te āvuso cunda alābhā tassa te [2]- dulladdhaṃ
yassa te tathāgato pacchimaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjitvā parinibbutoti.
   {168.1} Cundassa ānanda kammāraputtassa [3]- vippaṭisāro
paṭivinodetabbo tassa te āvuso cunda lābhā tassa te suladdhaṃ yassa
te  tathāgato  pacchimaṃ  piṇḍapātaṃ  paribhuñjitvā  parinibbuto sammukhā
me  taṃ  āvuso  cunda  bhagavato  sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ dveme
piṇḍapātā  samasamapphalā  4-  samasamavipākā  ativiya  aññehi
piṇḍapātehi  mahapphalatarā  ca mahānisaṃsatarā cāti katame dve yañca
piṇḍapātaṃ   paribhuñjitvā   tathāgato   anuttaraṃ   sammāsambodhiṃ
abhisambujjhati   yañca   piṇḍapātaṃ   paribhuñjitvā   anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbāyati  ime  dve  piṇḍapātā  samasamapphalā
samasamavipākā  ativiya  aññehi  piṇḍapātehi  mahapphalatarā  ca
mahānisaṃsatarā  ca  āyusaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena kammāraputtena
kammaṃ  upacitaṃ  vaṇṇasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
kammaṃ  upacitaṃ  sukhasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
upacitaṃ  saggasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena  kammaṃ
upacitaṃ  yasasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena  kammaṃ
upacitaṃ  adhipateyyasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
kammaṃ  upacitanti  .  cundassa  ānanda  kammāraputtassa  evaṃ
@Footnote: 1 Po. uppādeyya . 2 Yu. āvuso . 3 Ma. evaṃ . 4 Po. samapphalā
@samavipākā. Yu. samāsamapphalā samāsamavipākā.
Vippaṭisāro  paṭivinodetabboti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
  dadato puññaṃ pavaḍḍhati saññamato 1- veraṃ na cīyati 2-
  kusalo ca jahāti pāpakaṃ rāgadosamohakkhayā parinibbutoti 3-. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 208-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=4293              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4293              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=162&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=9541              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=9541              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]