ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [162] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava mallesu carikam
caramano  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  pava  tadavasari .
Tatra  sudam  bhagava  pavayam  viharati  cundassa  kammaraputtassa
ambavane  . assosi kho cundo kammaraputto bhagava kira mallesu
carikancaramano mahata bhikkhusanghena saddhim pavamanuppatto 5- pavayam
viharati  mayham  ambavaneti  .  atha kho cundo kammaraputto yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinnam kho cundam kammaraputtam bhagava
@Footnote: 1 Po. ceva. Yu. ca . 2 atthakathayam nati natiya . 3 Ma. natiya . 4 Ma. na
@ubhayamantarena . 5 Po. cetiyam anuppatto. Yu. pavayam.
Dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi sampahamsesi .
Atha  kho  cundo  kammaraputto bhagavata dhammiya kathaya sandassito
samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavantam  etadavoca adhivasetu
me  bhante  bhagava  svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati .
Adhivaseti  bhagava  tunhibhavena  .  atha kho cundo kammaraputto
bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  pakkami  . atha kho cundo kammaraputto tassa
rattiya  accayena  sake  nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam
patiyadapetva pahutam ca sukaramaddavam bhagavato kalam arocesi 1- kalo
bhante nitthitam bhattanti.
   {162.1} Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
bhikkhusanghena  saddhim yena cundassa kammaraputtassa nivesanam tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane nisidi . nisajja kho bhagava cundam
kammaraputtam  amantesi  yante  cunda sukaramaddavam patiyattam tena mam
parivisi  2-  yam  panannam  khadaniyam bhojaniyam patiyattam tena bhikkhusangham
parivisati . evam bhanteti kho cundo kammaraputto bhagavato patissutva
yam ahosi sukaramaddavam patiyattam tena bhagavantam parivisi yam panannam khadaniyam
bhojaniyam  patiyattam  tena  bhikkhusangham  parivisati  .  atha kho bhagava
cundam  kammaraputtam  amantesi  yante  cunda  sukaramaddavam  avasittham
tam  sobbhe  nikhanahi  nahantam  cunda  passami  sadevake  loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. arocapesi . 2 Po. Ma. Yu. parivisa.
Samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
yassa tam paribhuttam samma parinamam gaccheyya annatra tathagatassati .
Evam  bhanteti  kho  cundo  kammaraputto  bhagavato patissutva yam
ahosi  sukaramaddavam  avasittham  [1]- sobbhe nikhanitva yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho  cundam  kammaraputtam  bhagava
dhammiya   kathaya   sandassetva  samadapetva  samuttejetva
sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [163]  Atha  kho  bhagavato  cundassa  kammaraputtassa  bhattam
bhuttavissa  kharo  abadho  uppajji  lohitapakkhandika balha 2-
vedana vattanti maranantika 3- . tatra sudam bhagava sato sampajano
adhivaseti  avihannamano  .  atha  kho bhagava ayasmantam anandam
amantesi  ayamananda  yena  kusinara  tenupasankamissamati .
Evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato paccassosi.
     Cundassa bhattam bhunjitva    kammarassati me sutam
     abadham samphusi dhiro       pabalham maranantikam 4-.
        Bhuttassa ca sukaramaddavena
        byadhi pabalho udapadi satthuno
        viriccamano bhagava avoca
        gacchamaham kusinaram nagaranti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Ma. pabalha 3 Ma. Yu. maranantika . 4 Po. kammaraputtassa
@pattam abadham kharam lohitapakkhandikam balham maranantikam.
   [164]  Atha  kho  bhagava  magga  okkamma  yenannataram
rukkhamulam   tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  catuggunam sanghatim pannapehi
kilantosmi  nisidissamiti  .  evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato patissutva catuggunam sanghatim pannapeti 1- . nisidi bhagava
pannatte  asane  .  nisajja  kho  bhagava  ayasmantam  anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti.
   {164.1} Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
idani   bhante   pancamattani   sakatasatani  atikkantani  tam
cakkacchinnam  udakam  parittam  lulitam  avilam  sandati  ayam  bhante
kukuta  nadi  avidure  acchodaka  satodaka  sitodaka setodaka
supatittha  ramaniya  ettha  bhagava  paniyanca  pivissati  gattani
ca  sitam  karissatiti  .  dutiyampi  kho  bhagava ayasmantam anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti.
   {164.2}  Dutiyampi  kho  ayasma  anando  bhagavantam
etadavoca  idani  bhante  pancamattani  sakatasatani  atikkantani
tam  cakkacchinnam  udakam  parittam  lulitam  avilam  sandati  ayam bhante
kukuta  nadi  avidure  acchodaka  satodaka  sitodaka setodaka
supatittha  ramaniya  ettha  bhagava  paniyanca  pivissati  gattani
ca  sitam  karissatiti  .  tatiyampi  kho  bhagava ayasmantam anandam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pannapesi.
Amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti . evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato
patissutva pattam gahetva yena sa nadi tenupasankami.
   [165] Atha kho sa nadi cakkacchinna paritta lulita avila
sandamana  ayasmante  anande  upasankamante  accha vippasanna
anavila  sandati  .  atha  kho  ayasmato anandassa etadahosi
acchariyam  vata  bho  abbhutam  vata  bho  tathagatassa  mahiddhikata
mahanubhavakata  ayanhi  sa  nadi  cakkacchinna  paritta  lulita
avila  sandamana  mayi  upasankamante accha vippasanna anavila
sandatiti  .  pattena  paniyam  adaya  yena  bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam bhante
tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavakata  ayanhi  bhante  sa  nadi
cakkacchinna  paritta  lulita  avila sandamana mayi upasankamante
accha  vippasanna  anavila  sandati  pivatu  bhagava  paniyam pivatu
sugato paniyanti. Atha kho bhagava paniyam apasi 1-.
   [166]  Atha  kho  bhagava  mahata  bhikkhusanghena saddhim yena
kukuta  nadi  tenupasankami  upasankamitva  kukutam nadim ajjhogahetva
nahatva  ca  pivitva  ca paccuttaritva yena ambavanam tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  cundakam  amantesi  ingha  me  tvam
cundaka   catuggunam   sanghatim   pannapehi  kilantosmi  cundaka
@Footnote: 1 Ma. apayi.
Nipajjissamiti  .  evam  bhanteti  kho  ayasma cundako bhagavato
patissutva  catuggunam  sanghatim  pannapeti  .  atha  kho  bhagava
dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappesi  pade  padam  accadhaya
sato  sampajano  utthanasannam  manasikaritva  .  ayasma  pana
cundako tattheva bhagavato purato nisidi.
   [167] Gantvana buddho nadikam kukutam
          acchodakam satodakam vippasannam
          ogahi sattha sukilantarupo
          tathagato appatimodha loke
          nahatva [1]- pivitva ca uttari 2- sattha
          purakkhato bhikkhuganassa majjhe.
          Sattha pavatta bhagava idha dhamme
          upagami ambavanam mahesi.
          Amantayi cundakam nama bhikkhum
          catuggunam santhara me nipajjam.
          So codito bhavitattena cundo
          catuggunam patthari khippameva.
          Nipajji sattha sukilantarupo.
          Cundopi tattha pamukhe nisiditi.
   [168]  Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi siya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca . 2 Ma. cudatari.
Kho   panananda   cundassa  kammaraputtassa  koci  vippatisaram
uppadaheyya 1- tassa te avuso cunda alabha tassa te [2]- dulladdham
yassa te tathagato pacchimam pindapatam paribhunjitva parinibbutoti.
   {168.1} Cundassa ananda kammaraputtassa [3]- vippatisaro
pativinodetabbo tassa te avuso cunda labha tassa te suladdham yassa
te  tathagato  pacchimam  pindapatam  paribhunjitva  parinibbuto sammukha
me  tam  avuso  cunda  bhagavato  sutam sammukha patiggahitam dveme
pindapata  samasamapphala  4-  samasamavipaka  ativiya  annehi
pindapatehi  mahapphalatara  ca mahanisamsatara cati katame dve yanca
pindapatam   paribhunjitva   tathagato   anuttaram   sammasambodhim
abhisambujjhati   yanca   pindapatam   paribhunjitva   anupadisesaya
nibbanadhatuya  parinibbayati  ime  dve  pindapata  samasamapphala
samasamavipaka  ativiya  annehi  pindapatehi  mahapphalatara  ca
mahanisamsatara  ca  ayusamvattanikam  ayasmata  cundena kammaraputtena
kammam  upacitam  vannasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
kammam  upacitam  sukhasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
upacitam  saggasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena  kammam
upacitam  yasasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena  kammam
upacitam  adhipateyyasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
kammam  upacitanti  .  cundassa  ananda  kammaraputtassa  evam
@Footnote: 1 Po. uppadeyya . 2 Yu. avuso . 3 Ma. evam . 4 Po. samapphala
@samavipaka. Yu. samasamapphala samasamavipaka.
Vippatisaro  pativinodetabboti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
  dadato punnam pavaddhati sannamato 1- veram na ciyati 2-
  kusalo ca jahati papakam ragadosamohakkhaya parinibbutoti 3-. Pancamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 208-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=4293&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4293&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=162&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=9541              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=9541              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]