ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [169] 6 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  pāṭaligāmo tadavasari . assosuṃ
kho  pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavā  kira magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pāṭaligāmaṃ  anuppattoti  .  atha kho
pāṭaligāmiyā  upāsakā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu no bhante
bhagavā āvasathāgāranti. Adhivāseti bhagavā tuṇhībhāvena.
   {169.1} Atha kho pāṭaligāmiyā upāsakā bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā   uṭṭhāyāsanā   bhagavantaṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ
katvā   yena   āvasathāgāraṃ   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā
sabbasanthariṃ   āvasathāgāraṃ  santharitvā  āsanāni  paññāpetvā
udakamaṇikaṃ   patiṭṭhāpetvā   telappadīpaṃ   āropetvā   yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ  ṭhitā kho pāṭaligāmiyā upāsakā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  sabbasanthariṃ  santhataṃ  bhante  āvasathāgāraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. saṃyamato . 2 Po. na vijjati . 3 Ma. sanibbuto.
Āsanāni  paññattāni  udakamaṇikaṃ  1-  patiṭṭhāpitaṃ  telappadīpo
āropito  yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti 2- . atha kho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  āvasathāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  majjhimaṃ  thambhaṃ  nissāya
puratthābhimukho  nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho  pāde  pakkhāletvā
āvasathāgāraṃ  pavisitvā  pacchimaṃ  bhattiṃ  nissāya puratthābhimukho nisīdi
bhagavantaṃ  yeva  purakkhitvā  . pāṭaligāmiyāpi kho upāsakā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  puratthimaṃ  bhittiṃ  nissāya
pacchimābhimukhā nisīdiṃsu bhagavantaṃ yeva purakkhitvā.
   [170]  Atha  kho  bhagavā pāṭaligāmiye upāsake āmantesi
pañcime  gahapatayo  ādīnavā  dussīlassa  sīlavippattiyā  katame
pañca  1  idha  gahapatayo  dussīlo  sīlavippanno  pamādādhikaraṇaṃ
mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  ayaṃ  paṭhamo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavippattiyā  .  2 puna ca paraṃ gahapatayo dussīlassa sīlavippannassa
pāpako  kittisaddo  abbhuggato  ayaṃ  dutiyo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavippattiyā  .  3  puna  ca paraṃ gahapatayo dussīlo sīlavippanno
yaññadeva  3-  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ
yadi   gahapatiparisaṃ   yadi   samaṇaparisaṃ   avisārado  upasaṅkamati
maṅkubhūto  ayaṃ  tatiyo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. udakamaṇiko patiṭṭhāpito . 2 Ma. maññasīti . 3 Po. yadideva.
@Ma. Yu. yadeva.
4  Puna  ca  paraṃ  gahapatayo  dussīlo sīlavippanno sammūḷho kālaṃ
karoti  ayaṃ  catuttho  ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā .
5  Puna  ca  paraṃ  gahapatayo  dussīlo sīlavippanno kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati ayaṃ pañcamo
ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā  .  ime  kho gahapatayo pañca
ādīnavā dussīlassa sīlavippattiyā.
   {170.1}  Pañcime  gahapatayo ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya
katame  pañca  1 idha gahapatayo sīlavā sīlasampanno appamādādhikaraṇaṃ
mahantaṃ bhogakkhandhaṃ adhigacchati ayaṃ paṭhamo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya.
2 Puna ca paraṃ gahapatayo sīlavato sīlasampannassa kalyāṇo kittisaddo
abbhuggacchati  ayaṃ  dutiyo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya .
3  Puna  ca  paraṃ gahapatayo sīlasampanno yaññadeva parisaṃ upasaṅkamati
yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ
visārado  upasaṅkamati  amaṅkubhūto  ayaṃ  tatiyo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  4  puna  ca  paraṃ  gahapatayo sīlavā sīlasampanno
asammūḷho  kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  5  puna  ca  paraṃ  gahapatayo sīlavā sīlasampanno
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  ayaṃ
pañcamo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  ime kho gahapatayo
pañcime ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyāti.
   [171] Atha kho bhagavā pāṭaligāmiye upāsake bahūdeva rattiyo 1-
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā   uyyojesi  abhikkantā  kho  gahapatayo  ratti
yassadāni  kālaṃ  maññathāti  .  atha  kho  pāṭaligāmiyā upāsakā
bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkamiṃsu  .  atha  kho  bhagavā
acirapakkantesu pāṭaligāmiyesu upāsakesu suññāgāraṃ pāvisi.
   [172]  Tena kho pana samayena sunīdhavassakārā magadhamahāmattā
pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ paṭibāhāya . tena kho pana
samayena  sambahulā  devatāyo  sahasseva  2-  pāṭaligāme vatthūni
pariggaṇhanti  yasmiṃ  padese  mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ   tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti
nivesanāni māpetuṃ.
   {172.1} Yasmiṃ padese majjhimā devatā vatthūni pariggaṇhanti
majjhimānaṃ   tattha   raññaṃ   rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti
nivesanāni māpetuṃ . yasmiṃ padese nīcā devatā vatthūni pariggaṇhanti
nīcānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni
māpetuṃ  .  addasā  kho  bhagavā  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   tā   devatāyo   sahasseva  pāṭaligāme
vatthūni  pariggaṇhantiyo  yasmiṃ  padese  mahesakkhā  devatā vatthūni
pariggaṇhanti  mahesakkhānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratatiṃ . 2 Ma. Yu. sahassasseva.
Namanti  nivesanāni  māpetuṃ  .  yasmiṃ  padese  majjhimā devatā
vatthūni  pariggaṇhanti  majjhimānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ
cittāni  namanti nivesanāni māpetuṃ . yasmiṃ padese nīcā devatā
vatthūni   pariggaṇhanti   nīcānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ
cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ  .  atha kho bhagavā tassā
rattiyā  paccūsasamaye  paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
ko  nukho  ānanda  pāṭaligāme nagaraṃ māpetīti . sunīdhavassakārā
bhante  magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ
paṭibāhāyāti  .  seyyathāpi  ānanda  devehi  tāvatiṃsehi  saddhiṃ
mantetvā  evameva  kho  ānanda  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā
pāṭaligāme nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāya.
   {172.2}  Idhāhaṃ ānanda addasaṃ dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  sambahulā devatāyo sahasseva pāṭaligāme vatthūni
pariggaṇhantiyo  yasmiṃ padese mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ  tattha  raññaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ . yasmiṃ padese majjhimā devatā vatthūni pariggaṇhanti majjhimānaṃ
tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ .
Yasmiṃ  padese  nīcā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  nīcānaṃ tattha
raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ .
Yāvatā  ānanda  ariyaṃ  āyatanaṃ  yāvatā  vaṇippatho  idaṃ
Agganagaraṃ bhavissati pūṭabhedanaṃ 1- . pāṭaliputtassa kho ānanda tayo
antarāyā bhavissanti aggito vā udakato vā mithubhedato vāti.
   [173]  Atha  kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vitisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā
kho  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no  bhavaṃ  gotamo  ajjattanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {173.1} Atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā yena sako āvasatho tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā sake āvasathe
paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocesuṃ kālo
bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   saddhiṃ   bhikkhusaṅghena   yena  sunīdhavassakārānaṃ
magadhamahāmattānaṃ  āvasatho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi . atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
samparivāresuṃ.
   {173.2} Atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā bhagavantaṃ bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ
nisinne kho sunīdhavassakāre magadhamahāmatte bhagavā imāhi gāthāhi anumodi
@Footnote: 1 Ma. pāṭaliputtaṃ pūṭabhedanaṃ.
     Yasmiṃ padese kappeti   vāsaṃ paṇḍitajātiyo
     sīlavantettha bhojetvā  saññate brahmacārino.
     Yā tattha devatā āsuṃ   tāsaṃ dakkhiṇamādise
     tā pūjitā pūjayanti    mānitā mānayanti naṃ
     tato naṃ anukampanti    mātā puttaṃva orasaṃ.
     Devatānukampito poso  sadā bhadrāni passatīti.
   [174]  Atha  kho  bhagavā  sunidhavassakārānaṃ  magadhamahāmattānaṃ
imāhi  gāthāhi  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi . tena kho
pana  samayena  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  piṭṭhito
piṭṭhito  anubandhā  1-  honti  yenajja samaṇo gotamo dvārena
nikkhamissati  taṃ  gotamadvāraṃ  nāma bhavissati . yena titthena gaṅgaṃ
nadiṃ tarissati taṃ gotamatitthaṃ nāma bhavissatīti.
   {174.1} Atha kho bhagavā yena dvārena nikkhami taṃ gotamadvāraṃ
nāma  ahosi . atha kho bhagavā yena gaṅgā nadī tenupasaṅkami .
Tena kho pana samayena gaṅgā nadī pūrā hoti samatittikā kākapeyyā.
Appekacce  manussā nāvaṃ pariyesanti appekacce uḷumpaṃ pariyesanti
appekacce  kullaṃ  bandhanti  apārā pāraṃ gantukāmā . atha kho
bhagavā  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ
pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  gaṅgāya
nadiyā  orimatīrā  antarahito  pārimatīre  paccuṭṭhāsi  saddhiṃ
@Footnote: 1 Yu. anubaddhā.
Bhikkhusaṅghena  . addasā kho bhagavā te manusse appekacce nāvaṃ
pariyesante  appekacce  uḷumpaṃ  pariyesante  appekacce  kullaṃ
bandhante  apārā  pāraṃ  gantukāme . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        ye taranti aṇṇavaṃ saraṃ
        setuṃ katvāna visajja pallalāni
        kullañhi jano bandhati 1-
        tiṇṇā medhāvino janāti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 215-222. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=4437              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4437              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=169&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=111              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=169              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=9729              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=9729              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]