ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [169] 6 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava magadhesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  pataligamo tadavasari . assosum
kho  pataligamiya  upasaka  bhagava  kira magadhesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pataligamam  anuppattoti  .  atha kho
pataligamiya  upasaka  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
pataligamiya  upasaka  bhagavantam  etadavocum adhivasetu no bhante
bhagava avasathagaranti. Adhivaseti bhagava tunhibhavena.
   {169.1} Atha kho pataligamiya upasaka bhagavato adhivasanam
viditva   utthayasana   bhagavantam   abhivadetva   padakkhinam
katva   yena   avasathagaram   tenupasankamimsu   upasankamitva
sabbasantharim   avasathagaram  santharitva  asanani  pannapetva
udakamanikam   patitthapetva   telappadipam   aropetva   yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  atthamsu  .  ekamantam  thita kho pataligamiya upasaka
bhagavantam  etadavocum  sabbasantharim  santhatam  bhante  avasathagaram
@Footnote: 1 Yu. Ma. samyamato . 2 Po. na vijjati . 3 Ma. sanibbuto.
Asanani  pannattani  udakamanikam  1-  patitthapitam  telappadipo
aropito  yassadani bhante bhagava kalam mannatiti 2- . atha kho
bhagava   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   saddhim
bhikkhusanghena  yena  avasathagaram  tenupasankami  upasankamitva pade
pakkhaletva  avasathagaram  pavisitva  majjhimam  thambham  nissaya
puratthabhimukho  nisidi  .  bhikkhusanghopi  kho  pade  pakkhaletva
avasathagaram  pavisitva  pacchimam  bhattim  nissaya puratthabhimukho nisidi
bhagavantam  yeva  purakkhitva  . pataligamiyapi kho upasaka pade
pakkhaletva  avasathagaram  pavisitva  puratthimam  bhittim  nissaya
pacchimabhimukha nisidimsu bhagavantam yeva purakkhitva.
   [170]  Atha  kho  bhagava pataligamiye upasake amantesi
pancime  gahapatayo  adinava  dussilassa  silavippattiya  katame
panca  1  idha  gahapatayo  dussilo  silavippanno  pamadadhikaranam
mahatim  bhogajanim  nigacchati  ayam  pathamo  adinavo  dussilassa
silavippattiya  .  2 puna ca param gahapatayo dussilassa silavippannassa
papako  kittisaddo  abbhuggato  ayam  dutiyo  adinavo  dussilassa
silavippattiya  .  3  puna  ca param gahapatayo dussilo silavippanno
yannadeva  3-  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam
yadi   gahapatiparisam   yadi   samanaparisam   avisarado  upasankamati
mankubhuto  ayam  tatiyo  adinavo  dussilassa  silavippattiya .
@Footnote: 1 Ma. Yu. udakamaniko patitthapito . 2 Ma. mannasiti . 3 Po. yadideva.
@Ma. Yu. yadeva.
4  Puna  ca  param  gahapatayo  dussilo silavippanno sammulho kalam
karoti  ayam  catuttho  adinavo  dussilassa  silavippattiya .
5  Puna  ca  param  gahapatayo  dussilo silavippanno kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati ayam pancamo
adinavo  dussilassa  silavippattiya  .  ime  kho gahapatayo panca
adinava dussilassa silavippattiya.
   {170.1}  Pancime  gahapatayo anisamsa silavato silasampadaya
katame  panca  1 idha gahapatayo silava silasampanno appamadadhikaranam
mahantam bhogakkhandham adhigacchati ayam pathamo anisamso silavato silasampadaya.
2 Puna ca param gahapatayo silavato silasampannassa kalyano kittisaddo
abbhuggacchati  ayam  dutiyo  anisamso  silavato  silasampadaya .
3  Puna  ca  param gahapatayo silasampanno yannadeva parisam upasankamati
yadi  khattiyaparisam  yadi  brahmanaparisam  yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam
visarado  upasankamati  amankubhuto  ayam  tatiyo  anisamso  silavato
silasampadaya  .  4  puna  ca  param  gahapatayo silava silasampanno
asammulho  kalam  karoti  ayam  catuttho  anisamso  silavato
silasampadaya  .  5  puna  ca  param  gahapatayo silava silasampanno
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  ayam
pancamo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  ime kho gahapatayo
pancime anisamsa silavato silasampadayati.
   [171] Atha kho bhagava pataligamiye upasake bahudeva rattiyo 1-
dhammiya   kathaya   sandassetva  samadapetva  samuttejetva
sampahamsetva   uyyojesi  abhikkanta  kho  gahapatayo  ratti
yassadani  kalam  mannathati  .  atha  kho  pataligamiya upasaka
bhagavato  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  pakkamimsu  .  atha  kho  bhagava
acirapakkantesu pataligamiyesu upasakesu sunnagaram pavisi.
   [172]  Tena kho pana samayena sunidhavassakara magadhamahamatta
pataligame  nagaram  mapenti  vajjinam patibahaya . tena kho pana
samayena  sambahula  devatayo  sahasseva  2-  pataligame vatthuni
parigganhanti  yasmim  padese  mahesakkha devata vatthuni parigganhanti
mahesakkhanam   tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti
nivesanani mapetum.
   {172.1} Yasmim padese majjhima devata vatthuni parigganhanti
majjhimanam   tattha   rannam   rajamahamattanam  cittani  namanti
nivesanani mapetum . yasmim padese nica devata vatthuni parigganhanti
nicanam  tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti  nivesanani
mapetum  .  addasa  kho  bhagava  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   ta   devatayo   sahasseva  pataligame
vatthuni  parigganhantiyo  yasmim  padese  mahesakkha  devata vatthuni
parigganhanti  mahesakkhanam  tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratatim . 2 Ma. Yu. sahassasseva.
Namanti  nivesanani  mapetum  .  yasmim  padese  majjhima devata
vatthuni  parigganhanti  majjhimanam  tattha  rannam  rajamahamattanam
cittani  namanti nivesanani mapetum . yasmim padese nica devata
vatthuni   parigganhanti   nicanam  tattha  rannam  rajamahamattanam
cittani  namanti  nivesanani  mapetum  .  atha kho bhagava tassa
rattiya  paccusasamaye  paccutthaya  ayasmantam  anandam  amantesi
ko  nukho  ananda  pataligame nagaram mapetiti . sunidhavassakara
bhante  magadhamahamatta  pataligame  nagaram  mapenti  vajjinam
patibahayati  .  seyyathapi  ananda  devehi  tavatimsehi  saddhim
mantetva  evameva  kho  ananda  sunidhavassakara  magadhamahamatta
pataligame nagaram mapenti vajjinam patibahaya.
   {172.2}  Idhaham ananda addasam dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  sambahula devatayo sahasseva pataligame vatthuni
parigganhantiyo  yasmim padese mahesakkha devata vatthuni parigganhanti
mahesakkhanam  tattha  rannam rajamahamattanam cittani namanti nivesanani
mapetum . yasmim padese majjhima devata vatthuni parigganhanti majjhimanam
tattha  rannam  rajamahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum .
Yasmim  padese  nica  devata  vatthuni  parigganhanti  nicanam tattha
rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti  nivesanani  mapetum .
Yavata  ananda  ariyam  ayatanam  yavata  vanippatho  idam
Agganagaram bhavissati putabhedanam 1- . pataliputtassa kho ananda tayo
antaraya bhavissanti aggito va udakato va mithubhedato vati.
   [173]  Atha  kho sunidhavassakara magadhamahamatta yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  atthamsu . ekamantam thita
kho  sunidhavassakara  magadhamahamatta  bhagavantam  etadavocum adhivasetu
no  bhavam  gotamo  ajjattanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati .
Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {173.1} Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavato adhivasanam
viditva yena sako avasatho tenupasankamimsu upasankamitva sake avasathe
panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocesum kalo
bho gotama nitthitam bhattanti . atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   saddhim   bhikkhusanghena   yena  sunidhavassakaranam
magadhamahamattanam  avasatho  tenupasankami  upasankamitva  pannatte
asane  nisidi . atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappetva
samparivaresum.
   {173.2} Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam bhuttavim
onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam
nisinne kho sunidhavassakare magadhamahamatte bhagava imahi gathahi anumodi
@Footnote: 1 Ma. pataliputtam putabhedanam.
     Yasmim padese kappeti   vasam panditajatiyo
     silavantettha bhojetva  sannate brahmacarino.
     Ya tattha devata asum   tasam dakkhinamadise
     ta pujita pujayanti    manita manayanti nam
     tato nam anukampanti    mata puttamva orasam.
     Devatanukampito poso  sada bhadrani passatiti.
   [174]  Atha  kho  bhagava  sunidhavassakaranam  magadhamahamattanam
imahi  gathahi  anumoditva  utthayasana  pakkami . tena kho
pana  samayena  sunidhavassakara  magadhamahamatta  bhagavantam  pitthito
pitthito  anubandha  1-  honti  yenajja samano gotamo dvarena
nikkhamissati  tam  gotamadvaram  nama bhavissati . yena titthena gangam
nadim tarissati tam gotamatittham nama bhavissatiti.
   {174.1} Atha kho bhagava yena dvarena nikkhami tam gotamadvaram
nama  ahosi . atha kho bhagava yena ganga nadi tenupasankami .
Tena kho pana samayena ganga nadi pura hoti samatittika kakapeyya.
Appekacce  manussa navam pariyesanti appekacce ulumpam pariyesanti
appekacce  kullam  bandhanti  apara param gantukama . atha kho
bhagava  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam  va  baham
pasareyya  pasaritam  va  baham  samminjeyya  evamevam  gangaya
nadiya  orimatira  antarahito  parimatire  paccutthasi  saddhim
@Footnote: 1 Yu. anubaddha.
Bhikkhusanghena  . addasa kho bhagava te manusse appekacce navam
pariyesante  appekacce  ulumpam  pariyesante  appekacce  kullam
bandhante  apara  param  gantukame . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        ye taranti annavam saram
        setum katvana visajja pallalani
        kullanhi jano bandhati 1-
        tinna medhavino janati. Chattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 215-222. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=4437&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4437&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=169&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=111              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=169              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=9729              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=9729              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com