ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [176]  8  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
visākhāya  migāramātuyā  nattā  kālakatā  hoti piyā manāpā .
Atha  kho  visākhā  migāramātā  allavatthā  allakesā divādivassa
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā
Etadavoca handa kuto nu tvaṃ visākhe āgacchasi allavatthā allakesā
idhupasaṅkantā  divādivassāti  .  nattā  me bhante piyā manāpā
kālakatā   tenāhaṃ   allavatthā   allakesā   idhupasaṅkantā
divādivassāti  .  iccheyyāsi  tvaṃ  visākhe  yāvatikā sāvatthiyā
manussā  tāvatike putte ca nattāro cāti . iccheyyāhaṃ bhante
bhagavā yāvatikā sāvatthiyā manussā tāvatike putte ca nattāro cāti.
   {176.1} Kīva bahukā pana visākhe sāvatthiyā manussā devasikaṃ
kālaṃ  karontīti  . dasapi bhante sāvatthiyā manussā devasikaṃ kālaṃ
karonti  navapi  bhante  sāvatthiyā  manussā devasikaṃ kālaṃ karonti
aṭṭhapi  bhante  sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ kālaṃ karonti sattapi
bhante  sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  chapi bhante
sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  pañcapi  bhante
sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  cattāropi  bhante
sāvatthiyā  manussā devasikaṃ kālaṃ karonti tayopi bhante sāvatthiyā
manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti dvepi bhante sāvatthiyā manussā
devasikaṃ  kālaṃ  karonti  ekopi  bhante  sāvatthiyā  manusso
devasikaṃ  kālaṃ  karoti  avivittā  bhante  sāvatthiyā  manussehi
kālaṃ karontehīti.
   {176.2} Taṃ kiṃ maññasi visākhe api nu tvaṃ kadāci karahaci
allavatthā  vā  bhaveyyāsi  allakesā vāti . no hetaṃ bhante
alaṃ me bhante tāva bahukehi puttehi ca nattārehi cāti.
   {176.3} Yesaṃ kho visākhe sataṃ piyāni sataṃ tesaṃ dukkhāni yesaṃ
navuti  piyāni  navuti  tesaṃ dukkhāni yesaṃ asīti piyāni asīti tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  sattati  piyāni  sattati  tesaṃ dukkhāni yesaṃ saṭṭhī
piyāni  saṭṭhī  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  paññāsaṃ  piyāni  paññāsaṃ
tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  cattāḷīsaṃ  piyāni  cattāḷīsaṃ  tesaṃ dukkhāni
yesaṃ  tiṃsaṃ  piyāni tiṃsaṃ tesaṃ dukkhāni yesaṃ vīsaṃ piyāni vīsaṃ tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  dasa  piyāni  dasa tesaṃ dukkhāni yesaṃ nava piyāni
nava  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  aṭṭha  piyāni  aṭṭha  tesaṃ  dukkhāni
yesaṃ  satta  piyāni satta tesaṃ dukkhāni yesaṃ cha piyāni cha tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  pañca  piyāni  pañca  tesaṃ dukkhāni yesaṃ cattāri
piyāni  cattāri  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  tīṇi  piyāni  tīṇi  tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  dve  piyāni dve tesaṃ dukkhāni yesaṃ ekaṃ piyaṃ
ekaṃ  tesaṃ  dukkhaṃ yesaṃ natthi piyaṃ natthi tesaṃ dukkhaṃ asokā te
virajā anupāyāsāti vadāmīti.
   {176.4}  Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
        yekeci sokā paridevitā vā
        dukkhā ca [1]- lokasmiṃ anekarūpā
        piyaṃ paṭicca bhavanti ete
        piye asante na bhavanti ete
        tasmā hi te sukhino vītasokā
@Footnote: 1 Po. te.
        Yesaṃ piyaṃ natthi kuhiñci loke
        tasmā asokaṃ virajaṃ patthayāno
        piyaṃ na kayirātha kuhiñci loketi. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 223-226. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=4615              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4615              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=176&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=176              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=10181              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=10181              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com