ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [266] 8 Tayome bhikkhave akusalavitakkā andhakaraṇā acakkhukaraṇā
aññāṇakaraṇā   paññānirodhikā   vighātapakkhikā  anibbānasaṃvattanikā
@Footnote: 1 Yu. sūpaṭṭhitāya. 2 Ma. Yu. vā. 3 Ma. vā pana.
Katame  tayo  kāmavitakko  bhikkhave  andhakaraṇo  acakkhukaraṇo
aññāṇakaraṇo    paññānirodhiko    vighātapakkhiko   anibbāna-
saṃvattaniko   .   byāpādavitakko   bhikkhave   andhakaraṇo
acakkhukaraṇo    aññāṇakaraṇo   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko   .   vihiṃsāvitakko   bhikkhave   andhakaraṇo
acakkhukaraṇo    aññāṇakaraṇo   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko  .  ime  kho  bhikkhave tayo akusalā vitakkā
andhakaraṇā    acakkhukaraṇā    aññāṇakaraṇā    paññānirodhikā
vighātapakkhikā anibbānasaṃvattanikā.
   [267] Tayome bhikkhave kusalā vitakkā anandhakaraṇā cakkhukaraṇā
ñāṇakaraṇā   paññāvuddhikā   avighātapakkhikā   nibbānasaṃvattanikā
katame  tayo  nekkhammavitakko  bhikkhave  anandhakaraṇo  cakkhukaraṇo
ñāṇakaraṇo  paññāvuddhiko  avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko  .
Abyāpādavitakko  bhikkhave  anandhakaraṇo  cakkhukaraṇo  ñāṇakaraṇo
paññāvuddhiko  avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko  .  avihiṃsāvitakko
bhikkhave   anandhakaraṇo   cakkhukaraṇo   ñāṇakaraṇo  paññāvuddhiko
avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko . ime kho bhikkhave tayo kusalā
vitakkā   anandhakaraṇā   cakkhukaraṇā   ñāṇakaraṇā  paññāvuddhikā
avighātapakkhikā nibbānasaṃvattanikāti.
        Tayo vitakke kusale vitakkaye
        Tayo pana akusale nirākare
        sa ve vitakkāni vicāritāni
        sameti vuṭṭhīva rajaṃ samūhataṃ
        sa ve vitakkūpasamena cetasā
        idheva so santipadaṃ samajjagāti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 293-295. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6076              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6076              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=266&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=202              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=266              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=6808              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=6808              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]