ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [268]  9  Tayome bhikkhave antarā malā antarā amittā
antarā  sapattā  antarā  vadhakā  antarā  paccatthikā  katame
tayo  lobho  bhikkhave  antarā  malo  antarā  amitto antarā
sapatto  antarā  vadhako  antarā  paccatthiko  . doso bhikkhave
antarā  malo  antarā  amitto  antarā sapatto antarā vadhako
antarā  paccatthiko  .  moho  bhikkhave  antarā  malo antarā
amitto  antarā  sapatto  antarā  vadhako antarā paccatthiko .
Ime  kho  bhikkhave  tayo antarā malā antarā amittā antarā
sapattā antarā vadhakā antarā paccatthikāti.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Luddho atthaṃ na jānāti    luddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ lobho sahate naraṃ.
     Yo ca lobhaṃ pahantvāna    lobhaneyye na lubbhati
     lobho pahiyyate tamhā    udabinduva 1- pokkharā.
@Footnote: 1 Po. Ma. udabindūva.
     Anatthajanano doso      doso cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Duṭṭho atthaṃ na jānāti    duṭṭho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ doso sahate naraṃ.
     Yo ca dosaṃ pahantvāna    dosaneyye na dussati
     doso pahiyyate tamhā    tālapakkaṃva bandhanā.
     Anatthajanano moho      moho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Mūḷho atthaṃ na jānāti    mūḷho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ moho sahate naraṃ.
     Yo ca mohaṃ pahantvāna    mohaneyye na muyhati
     mohaṃ vihanti so sabbaṃ    ādiccovudayaṃ tamanti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 295-296. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6104              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6104              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=268&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=203              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=268              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=6877              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=6877              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]