ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [284] 5 Ye te bhikkhave bhikkhū sīlasampannā samādhisampannā
paññāsampannā     vimuttisampannā     vimuttiñāṇadassanasampannā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Ovādakā   viññāpakā   sandassakā   samādapakā  samuttejakā
sampahaṃsakā  alaṃ  samakkhātāro  saddhammassa  .  dassanampahaṃ bhikkhave
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ  1- vadāmi savanampahaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
bahukāraṃ  vadāmi  upasaṅkamanampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ
vadāmi  payirupāsanampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ  vadāmi
anussatimpahaṃ 2- bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmi anupabbajjampahaṃ
bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmi.
   {284.1}  Taṃ  kissa hetu tathārūpe bhikkhave bhikkhū sevato
bhajato   payirupāsato   aparipūropi   sīlakkhandho  bhāvanāpāripūriṃ
gacchati   aparipūropi   samādhikkhandho   bhāvanāpāripūriṃ   gacchati
aparipūropi   paññākkhandho   bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  aparipūropi
vimuttikkhandho   bhāvanāpāripūriṃ   gacchati   aparipūropi   vimutti-
ñāṇadassanakkhandho  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  evarūpā  ca  te
bhikkhave  bhikkhū  satthārotipi  vuccanti  satthavāhātipi  vuccanti
raṇañjahātipi   vuccanti   tamonudātipi   vuccanti  ālokakarātipi
vuccanti  obhāsakarātipi  vuccanti  pajjotakarātipi  vuccanti  [3]-
pabhaṅkarātipi  vuccanti  ukkādhārāpi  vuccanti  ariyātipi  vuccanti
cakkhumantotipi vuccantīti.
     Pāmojjakaraṇaṭṭhānaṃ 4-   etaṃ 5- hoti vijānataṃ
     yadidaṃ bhāvitattānaṃ       ariyānaṃ dhammajīvinaṃ.
     Te jotayanti saddhammaṃ     bhāsayanti pabhaṅkarā
@Footnote: 1 Po. bahūkāraṃ. Ma. Yu. bahūpakāraṃ .  2 Ma. Yu. anussaraṇampahaṃ. 3 Ma. Yu.
@ukkādhārātipi vuccanti . 4 Po. pāmojjakāraṇaṭṭhānaṃ. Ma. pāmojjakaraṇaṃ ṭhānaṃ.
@Yu. pāmujjakaraṇaṃ ṭhānaṃ. 5 Yu. evaṃ.
     Ālokakaraṇā dhīrā      cakkhumanto raṇañjahā.
     Yesaṃ ve sāsanaṃ sutvā     sammadaññāya paṇḍitā
     jātikkhayamabhiññāya     nāgacchanti punabbhavanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 311-313. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6454              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6454              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=284&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=219              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=284              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=8277              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=8277              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]