ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [289] 10 Seyyathāpi bhikkhave puriso nadiyā sotena ovuyheyya
piyarūpasātarūpena  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  disvā
evaṃ  vadeyya  kiñcāpi  kho  tvaṃ  ambho  purisa nadiyā sotena
ovuyhasi  piyarūpasātarūpena  atthi  cettha  heṭṭhā  rahado  saūmī
sāvaṭṭo  sagaho  sarakkhaso  yaṃ tvaṃ ambho purisa rahadaṃ pāpuṇitvā
maraṇaṃ vā nigacchasi maraṇamattaṃ vā dukkhanti . atha kho so bhikkhave
puriso  tassa purisassa saddaṃ sutvā hatthehi ca pādehi ca paṭisotaṃ
vāyameyya.
   {289.1} Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha  1-  attho  nadiyā  2-  sotenāti  kho bhikkhave
taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ  piyarūpasātarūpenāti  3-  kho bhikkhave channetaṃ
ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  heṭṭhā  rahadoti  kho  bhikkhave
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  adhivacanaṃ  saūmīti  4-  kho
bhikkhave  kodhupāyāsassetaṃ  adhivacanaṃ  sāvaṭṭoti  5-  kho bhikkhave
pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  sagaho  6-  sarakkhasoti  kho
bhikkhave  mātugāmassetaṃ  adhivacanaṃ  paṭisotanti  7-  kho  bhikkhave
nekkhammassetaṃ  adhivacanaṃ  hatthehi  ca  pādehi  ca vāyāmoti kho
bhikkhave  viriyārambhassetaṃ  adhivacanaṃ cakkhumā puriso tīre ṭhitoti kho
bhikkhave tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato sammāsambuddhassāti.
        Sahāpi dukkhena jaheyya kāme
        yogakkhemaṃ āyatiṃ patthayāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayañcettha. 2 Ma. Yu. nadiyā sototi. 3 Ma. piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Yu.
@piyarūpasātarūpaṃ . 4 Ma. ūmibhayanti . 5 Ma. āvaṭṭanti 6 Ma. gaharakkhasoti.
@7 Ma. Yu. paṭisototi
        Sammappajāno suvimuttacitto
        vimuttiyā phassaye tattha tattha
        sa vedagū vūsitabrahmacariyo
        lokantagū pāragatoti vuccatīti. Dasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 316-317. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6545              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=289&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=224              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=289              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=8611              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=8611              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com