ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [290] 11 Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce [1]- bhikkhu adhivāseti
nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti carampi bhikkhave
bhikkhu evaṃbhūto anātāpī anottappī 2- satataṃ samitaṃ kusīto hīnaviriyoti
vuccati.
   {290.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na  vinodeti  na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti ṭhitopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {290.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {290.3} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave . 2 Ma. anottāpi.
Nappajahati  na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti sayānopi
bhikkhave  bhikkhu  jāgaro  evaṃbhūto anātāpī anottappī satataṃ samitaṃ
kusīto hīnaviriyoti vuccati.
   [291] Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu na adhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti carampi bhikkhave bhikkhu
evaṃbhūto ātāpī ottappī 1- satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti
vuccati.
   {291.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu na 2-
adhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti ṭhitopi
bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhave bhikkhu na
adhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.3} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati
kāmavitakko  vā  byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko  vā tañce
bhikkhu  na  adhivāseti  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti
sayānopi  bhikkhave  bhikkhu jāgaro evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ
@Footnote: 1 Ma. ottāpī . 2 Ma. Yu. nādhivāseti.
Samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati 1-.
     Caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ      nisinno udavā sayaṃ
     yo vitakkaṃ vitakketi      pāpakaṃ gehanissitaṃ
     kumaggaṃ paṭipanno so     mohaneyyesu mucchito
     abhabbo tādiso bhikkhu    phuṭṭhuṃ sambodhimuttamaṃ.
     Yo 2- caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ  nisinno udavā sayaṃ
     vitakkaṃ samayitvāna       vitakkūpasame rato
     bhabbo so tādiso bhikkhu    phuṭṭhuṃ sambodhimuttamanti. Ekādasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 317-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6573              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6573              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=290&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=225              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=290              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=8796              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=8796              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]