ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipāte uragavaggassa tatiyaṃ khaggavisāṇasuttaṃ
   [296] |296.458| 3 Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
             aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ
             na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.459| Saṃsaggajātassa bhavanti snehā
@Footnote: 1 Ma. pāragū. 2 Po. gopiko. Ma. gomā.. Yu. Sī. gomiko.
             Snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti
             ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.460| Mitte suhajje anukampamāno
             hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto
             etaṃ bhayaṃ santhavapekkhamāno 1-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.461| Vaṃso visālo va yathā visatto
             puttesu dāresu ca yā apekkhā
             vaṃsākaḷīro 2- va asajjamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.462| Migo araññamhi yathā abandho 3-
             yenicchakaṃ gacchati gocarāya
             viññū naro seritaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.463| Āmantanā hoti sahāyamajjhe
             vāse ṭhāne gamane cārikāya
             anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santhave pekkhamānotipi. 2 Po. vaṃsakaḷirova. Ma. vaṃsakkaḷīrova.
@3 Ma. Yu. abaddho.
   |296.464| Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe
             puttesu ca vipūlaṃ hoti pemaṃ
             piyavippayogaṃ vijigucchamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.465| Cātuddiso appaṭigho ca hoti
             santussamāno itarītarena
             parissayānaṃ sahitā achambhī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.466| Dussaṅgahā pabbajitāpi eke
             atho gahaṭṭhā gharamāvasantā
             appossuko paraputtesu hutvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.467| Oropayitvā gihibyañjanāni
             sañchinnapatto 1- yathā koviḷāro
             chetvāna dhīro gihibandhanāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.468| Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
             saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
             abhibhuyya sabbāni parissayāni
             careyya tenattamano satimā.
@Footnote: 1 Yu. saṃsīnanapatto.
   |296.469| No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
             saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
             rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
             eko care mātaṅgaraññeva nāgo.
   |296.470| Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
             seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā
             ete aladdhā anavajjabhojī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.471| Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
             kammāraputtena suniṭṭhitāni
             saṅghaṭṭamānāni duve bhujasmiṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.472| Evaṃ dutiyena sahāmamassa
             vācābhilāpo abhisajjanā vā
             etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.473| Kāmā hi citrā madhurā manoramā
             virūparūpena mathenti cittaṃ
             ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.474| Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca
             rogo ca sallañca bhayañca metaṃ
             etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.475| Sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ
             vātātape ḍaṃsasiriṃsape 1- ca
             sabbānipetāni abhisambhavitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.476| Nāgova yūthāni vivajjayitvā
             sañjātakkhandho padumī uḷāro
             yathābhirantaṃ viharaṃ 2- araññe
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.477| Aṭṭhāna taṃ saṅgaṇikāratassa
             yaṃ phussaye 3- sāmayikaṃ vimuttaṃ
             ādiccabandhussa vaco nisamma
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.478| Diṭṭhīvisūkāni upātivatto
             patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo
             uppannañāṇomhi anaññaneyyo
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Po. Ma. ḍaṃsasarīsape. 2 Yu. vihare. 3 Ma. Yu. phassaye.
   |296.479| Nillolupo nikkuho nippipāso
             nimmakkho niddhantakasāvamoho
             nirāsayo sabbaloke bhavitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.480| Pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha
             anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ
             sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.481| Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha
             mittaṃ uḷāraṃ paṭibhāṇavantaṃ
             aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.482| Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhañca loke
             analaṅkaritvā anapekkhamāno
             vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.483| Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ
             dhanāni dhaññāni ca bandhavāni 1-
             hitvāna kāmāni yathodhikāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Yu. bandhanāni ca.
   |296.484| Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ
             appassādo dukkhamettha bhiyyo
             gaṇḍo 1- eso iti ñatvā matimā 2-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.485| Sandālayitvāna saṃyojanāni
             jālaṃ va chetvā 3- salilambucārī
             aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.486| Okkhittacakkhu 4- na ca pādalolo
             guttindriyo rakkhitamānasāno
             anavassuto apariḍayhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.487| Ohārayitvā gihibyañjanāni
             sañchinnapatto 5- yathā pārichatto
             kāsāyavattho abhinikkhamitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.488| Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo
             anaññaposī sapadānacārī
             kule kule appaṭibaddhacitto
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaḷo . 2 Ma. Yu. mutīmā . 3 Po. bhitvā . 4 Po. Ma. Yu.
@okkhittacakkhū . 5 Ma. sañchannapatto.
   |296.489| Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso
             upakkilese byapanujja sabbe
             anissito chetvā sinehadosaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.490| Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukkhañca
             pubbeva ca somanassadomanassaṃ
             laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.491| Āraddhaviriyo paramatthapattiyā
             alīnacitto akusītavuttī
             daḷhanikkamo thāmabalūpapanno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.492| Paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno
             dhammesu niccaṃ anudhammacārī
             ādīnavaṃ sammasitā bhavesu
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.493| Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
             anelamūgo sutavā satimā
             saṅkhātadhammo niyato padhānavā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.494| Sīhova saddesu asantasanto
             vātova jālamhi asajjamāno
             padumaṃva toyena alimpamāno 1-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.495| Sīho yathā dāṭhabalī pasayha
             rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
             sevetha pantāni senāsanāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.496| Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttaṃ 2-
             āsevamāno muditañca kāle
             sabbena lokena avirujjhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.497| Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
             sandālayitvāna saṃyojanāni
             asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.498| Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
             nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
             attatthapaññā asucī manussā
             eko care khaggavisāṇakappo.
               Khaggavisāṇasuttaṃ tatiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. alippamāno. 2 Ma. Yu. vimuttiṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 331-339. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6874              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6874              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=296&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=230              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=28&A=1095              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=28&A=1095              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]