ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

     Suttanipate dutiyassa culavaggassa catuttham mangalasuttam
   [317]  4  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho annatara
devata   abhikkantaya   rattiya   abhikkantavanna   kevalakappam
jetavanam  obhasetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthasi  . ekamantam thita kho
sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi
   [318] |318.684| Bahudeva manussa ca    mangalani acintayum
             akankhamana sotthanam  bruhi mangalamuttamam.
   |318.685| Asevana ca balanam     panditananca sevana
             puja ca pujaniyanam 1-   etammangalamuttamam 2-.
   |318.686| Patirupadesavaso ca      pubbe ca katapunnata
             attasammapanidhi ca     etammangalamuttamam.
   |318.687| Bahusaccanca sippanca  vinayo ca susikkhito
             subhasita ca ya vaca   etammangalamuttamam.
   |318.688| Matapituupatthanam     puttadarassa sangaho
@Footnote: 1 Ma. pujaneyyanam. 2 Ma. etam ....
             Anakula ca kammanta  etammangalamuttamam
   |318.689| dananca dhammacariya ca   natakananca sangaho
             anavajjani kammani    etammangalamuttamam.
   |318.690| Arati virati papa      majjapana ca sannamo
             appamado ca dhammesu   etammangalamuttamam.
   |318.691| Garavo ca nivato ca     santutthi 1- ca katannuta
             kalena dhammassavanam     etammangalamuttamam.
   |318.692| Khanti ca sovacassata     samanananca dassanam
             kalena dhammasakaccha   etammangalamuttamam.
   |318.693| Tapo ca brahmacariyanca 2-  ariyasaccanadassanam
             nibbanasacchikiriya ca   etammangalamuttamam.
   |318.694| Phutthassa lokadhammehi    cittam yassa na kampati
             asokam virajam khemam       etammangalamuttamam.
   |318.695| Etadisani katvana    sabbatthamaparajita
             sabbattha sotthim gacchanti tantesam mangalamuttamanti.
                  Mangalasuttam catuttham.
                    -----------
@Footnote: 1 Ma. santutthi. 2 Yu. brahmacariya ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 376-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=7806&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=7806&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=317&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=243              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=317              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=1484              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=1484              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com