ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

           Suttanipāte dutiyassa cūḷavaggassa
            sattamaṃ brāhmaṇadhammikasuttaṃ
   [322] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho sambahulā kosalakā
brāhmaṇamahāsālā   jiṇṇā   vuḍḍhā   mahallakā   addhagatā
vayo  anuppattā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavatā   saddhiṃ   sammodiṃsu   sammodanīyaṃ   kathaṃ   sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te
brāhmaṇamahāsālā   bhagavantaṃ   etadavocuṃ   sandissanti   nu
kho  bho  gotama  etarahi  brāhmaṇā  porāṇānaṃ  brāhmaṇānaṃ
brāhmaṇadhammeti  .  na  kho  brāhmaṇā  sandissanti  etarahi
brāhmaṇā   porāṇānaṃ   brāhmaṇānaṃ   brāhmaṇadhammeti  .
Sādhu  no bhavaṃ [1]- gotamo porāṇānaṃ brāhmaṇānaṃ brāhmaṇadhammaṃ
bhāsatu sace bhoto gotamassa agarūti . tena hi brāhmaṇā suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho te brāhmaṇa-
mahāsālā bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   [323] |323.710| Isayo pubbakā āsuṃ    saññatattā tapassino
             pañca kāmaguṇe hitvā   attadatthamacārisuṃ
   |323.711| na pasū brāhmaṇānāsuṃ   na hiraññaṃ na dhāniyaṃ
             sajjhāyadhanadhaññāsuṃ    brahmaṃ nidhiṃ apālayuṃ 2-
@Footnote: 1 Po. so. 2 Po. brahmanidhimapālayuṃ. Ma. Yu. brahmaṃ nidhimapālayuṃ.
   |323.712| Yaṃ nesaṃ pakataṃ āsi      dvārabhattaṃ upaṭṭhitaṃ
             saddhāpakatamesānaṃ      dātave tadamaññisuṃ.
   |323.713| Nānārattehi vatthehi   sayanehāvasathehi ca
             phītā janapadā raṭṭhā     te namassiṃsu brāhmaṇe.
   |323.714| Avajjhā brāhmaṇā āsuṃ ajeyyā dhammarakkhitā
             na ne koci nivāresi      kuladvāresu sabbaso.
   |323.715| Aṭṭhacattāḷīsaṃ vassāni  (komāra) brahmacariyaṃ cariṃsu te
             vijjācaraṇapariyeṭṭhiṃ 1-   acaruṃ brāhmaṇā pure.
   |323.716| Na brāhmaṇā aññamagamuṃ   napi bhariyaṃ kiṇiṃsu te
             sampiyeneva saṃvāsaṃ      saṅgantvā samarocayuṃ.
   |323.717| Aññatra tamhā samayā  utuveramaṇimpati 2-
             antarā methunaṃ dhammaṃ    nāssu gacchanti brāhmaṇā.
   |323.718| Brahmacariyañca sīlañca  ajjavaṃ maddavaṃ tapaṃ
             soraccaṃ avihiṃsañca      khantiñcāpi avaṇṇayuṃ.
   |323.719| Yo nesaṃ paramo āsi     brahmā daḷhaparakkamo
             sa vāpi methunaṃ dhammaṃ     supinantena 3- nāgamā.
   |323.720| Tassa vattamanusikkhantā  idheke viññujātikā
             brahmacariyañca sīlañca   khantiñcāpi avaṇṇayuṃ.
   |323.721| Taṇḍulaṃ sayanaṃ vatthaṃ     sappitelañca yāciya
             dhammena samodhānetvā 4- tato yaññamakappayuṃ
@Footnote: 1 Yu. ... pariyiṭṭhiṃ .  2 Po. utuveramaṇīpati  3 Po. Ma. supinantepi
@4 Yu. samudānetvā.
   |323.722| Upaṭṭhitasmiṃ yaññasmiṃ   nāssu gāvo haniṃsu te.
             Yathā mātā pitā bhātā  aññe vāpi ca ñātakā
             gāvo no paramā mittā   yāsu jāyanti osathā.
   |323.723| Annadā baladā cetā    vaṇṇadā sukhadā tathā
             etamatthavasaṃ ñatvā     nāssu gāvo haniṃsu te.
   |323.724| Sukhumālā mahākāyā    vaṇṇavanto yasassino
             brāhmaṇā sehi dhammehi  kiccākiccesu ussukā
             yāya 1- loke avattiṃsu   sukhamedhitthayampajā.
   |323.725| Tesaṃ āsi vipallāso    disvāna aṇuto aṇuṃ
             rājino ca viyākāraṃ      nāriyo ca samalaṅkatā
   |323.726| rathe cājaññasaṃyutte    sukate citrasibbane
             nivesane nivese ca       vibhatte bhāgaso mite
   |323.727| gomaṇḍalaparibyuḷhaṃ 2-  nārivaragaṇāyutaṃ
             uḷāraṃ mānusaṃ bhogaṃ      abhijjhāyiṃsu brāhmaṇā.
   |323.728| Te tattha mante ganthetvā okkākaṃ tadupāgamuṃ
             pahūtadhanadhaññosi
             (yajassu bahu te vittaṃ)    yajassu bahu te dhanaṃ.
   |323.729| Tato ca rājā saññatto  brāhmaṇehi rathesabho
             assamedhaṃ purisamedhaṃ (sammāpāsaṃ) vājapeyyaṃ niraggaḷaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. yāva . 2 Yu. paribbūḷhaṃ.
             Ete yāge yajitvāna    brāhmaṇānaṃ adā dhanaṃ
   |323.730| gāvo sayanañca vatthañca  nāriyo ca samalaṅkatā
             rathe cājaññasaṃyutte    sukate citrasibbane 1-
   |323.731| nivesanāni rammāni     suvibhattāni sabbaso 2-
             nānādhaññassa pūretvā  brāhmaṇānaṃ adā dhanaṃ.
   |323.732| Te ca tattha dhanaṃ laddhā    sannidhiṃ samarocayuṃ
             tesaṃ icchāvatiṇṇānaṃ    bhiyyo taṇhā pavaḍḍhatha
             te tattha mante ganthetvā okkākaṃ punamupāgamuṃ.
   |323.733| Yathā āpo ca paṭhavī ca    hiraññaṃ dhanadhāniyaṃ
             evaṃ gāvo manussānaṃ     parikkhāro so hi pāṇinaṃ
             yajassu bahu te vittaṃ     yajassu bahu te dhanaṃ.
   |323.734| Tato ca rājā saññatto  brāhmaṇehi rathesabho
             nekā satasahassiyo      gāvo yaññe aghātayi.
   |323.735| Na pādā na visāṇena    nāssu hiṃsanti kenaci
             gāvo eḷakasamānā     soratā kumbhadūhanā
             tā visāṇe gahetvāna   rājā satthena ghātayi.
   |323.736| Tato ca devā pitaro     indo asurarakkhasā
             adhammo iti pakkanduṃ    yaṃ sattaṃ nipatī gave.
   |323.737| Tayo rogā pure āsuṃ     icchā anasanañjarā
             pasūnañca samārambhā    aṭṭhānavutimāgamuṃ.
@Footnote: 1 Ma. sabbattha cittasibbaneti dissati. 2 Ma. Yu. bhāgaso.
   |323.738| Eso adhammo daṇḍānaṃ  okkanto puraṇo 1- ahu 2-
             adūsikāyo 3- haññanti dhammā dhaṃsanti yājakā.
   |323.739| Evameso anudhammo     porāṇo viññugarahito
             yattha edisakaṃ passati    yajakaṃ 4- garahatī jano.
   |323.740| Evaṃ dhamme viyāpanne    vibhinnā suddavessikā
             puthū vibhinnā khattiyā    patiṃ bhariyā 5- avamaññatha.
   |323.741| Khattiyā brahmabandhū ca   ye caññe gottarakkhitā
             jātivādaṃ niraṅkatvā     kāmānaṃ vasamupāgamunti 6-.
   [324]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇamahāsālā  bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama
seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā
telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ
bhotā  gotamena  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete  mayaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake
no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
          Brāhmaṇadhammikasuttaṃ sattamaṃ.
                   -----------
@Footnote: 1 Ma. purāṇo. 2 Po. Yu. ahū. 3 Po. adūsikā ye. 4 Po. yājakaṃ. Ma. Yu. ājakaṃ.
@5 Ma. patiṃ bhariyāvamaññatha. 6 Po. kāmānaṃ vasamāgamuṃ. Ma. vasamanvagunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 381-385. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=7906              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=7906              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=322&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=246              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=322              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=2801              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=2801              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]