ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa catutthaṃ sundarikasuttaṃ
   [358] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu viharati
sundarikāya nadiyā tīre . tena kho pana samayena sundarikabhāradvājo
brāhmaṇo  sundarikāya  nadiyā  tīre  aggiṃ  juhati  aggihutaṃ
paricarati  .  atha  kho sundarikabhāradvājo brāhmaṇo aggiṃ juhitvā
aggihutaṃ  paricaritvā  uṭṭhāyāsanā  samantā  catuddisā  anuvilokesi
ko nu kho imaṃ habyasesaṃ bhuñjeyyāti. Addasā kho sundarikabhāradvājo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  avidūre  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  sasīsaṃ  pārutaṃ
nisinnaṃ  disvāna  vāmena  hatthena  habyasesaṃ  gahetvā  dakkhiṇena
hatthena kamaṇḍaluṃ [1]- yena bhagavā tenupasaṅkami.
   {358.4} Atha kho bhagavā sundarikabhāradvājassa brāhmaṇassa padasaddena
@Footnote: 1 Ma. Yu. gahetvā.
Sīsaṃ  vivari  .  atha  kho  sundarikabhāradvājo  brāhmaṇo  muṇḍo
ayaṃ  bhavaṃ  muṇḍako  ayaṃ bhavanti tato puna nivattitukāmo ahosi .
Atha  kho  sundarikabhāradvājassa  brāhmaṇassa  etadahosi  muṇḍāpi
hidhekacce  brāhmaṇā  bhavanti  yannūnāhaṃ  upasaṅkamitvā  jātiṃ
puccheyyanti  . atha kho sundarikabhāradvājo brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  kiṃjacco bhavanti .
Atha kho bhagavā sundarikabhāradvājaṃ brāhmaṇaṃ gāthāya 1- ajjhabhāsi
   [359] |359.879| Na brāhmaṇo nomhi na rājaputto
             na vessāyano uda koci nomhi
             gottaṃ pariññāya puthujjanānaṃ
             akiñcano manta carāmi loke
   |359.880| saṅghāṭivāsī agaho carāmi
             nivuttakeso abhinibbutatto
             alimpamāno idha māṇavehi
             akallaṃ 2- maṃ (brāhmaṇa) pucchasi gottapañhaṃ
   |359.881| pucchanti ve bho brāhmaṇā brāhmaṇehi
             saha brāhmaṇo no bhavanti.
   |359.882| Brāhmaṇo ce tvaṃ brūsi  mañca brūsi abrāhmaṇaṃ
             taṃ taṃ sāvittiṃ pucchāmi   tipadaṃ catuvīsatakkharaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāthāhi . 2 Po. Yu. akalla.
   |359.883| Kiṃ nissitā isayo manujā
             khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
             yaññamakappiṃsu puthūdha loke.
   |359.884| Yadantagū vedagū yaññakāle
             yassāhutiṃ labhe tassijjheti brūmi.
   |359.885| Addhā hi tassa hutamijjhe (ti brāhmaṇo)
             yaṃ tādisaṃ vedaguṃ addasāma
             tumhādisānañhi adassanena
             añño jano bhuñjati pūraḷāsaṃ.
   |359.886| Tasmā tiha tvaṃ brāhmaṇa atthena
             atthiko upasaṅkamma puccha
             santaṃ vidhūmaṃ anighaṃ nirāsaṃ
             appevidha abhivinde sumedhaṃ
   |359.887| yaññe ratohaṃ 1- (bho gotama) yaññaṃ yiṭṭhukāmo 2-
             nāhaṃ pajānāmi anusāsatu maṃ bhavaṃ
             yattha hutaṃ ijjhate brūhi metaṃ.
             Tena hi tvaṃ brāhmaṇa odahassu sotaṃ
             dhammaṃ te desissāmi
   |359.888| mā jātiṃ puccha 3- caraṇañca puccha
             kaṭṭhā have jāyati jātavedo
@Footnote: 1 Yu. ratāhaṃ . 2 Yu. yaṭṭhukāmo . 3 Ma. pucchi.
             Nīcākulīnopi munī dhitīmā
             ājāniyo hoti hirīnisedho.
   |359.889| Saccena danto damasā upeto
             vedantagū vūsitabrahmacariyo
             kālena tamhi habyaṃ pavecche
             yo brāhmaṇo puññapekkho yajetha.
   |359.890| Ye kāme hitvā agahā caranti
             susaññatattā tasaraṃva ujjuṃ 1-
             kālena tesu habyaṃ pavecche
             yo brāhmaṇo puññapekkho yajetha.
   |359.891| Ye vītarāgā susamāhitindriyā
             candova rāhugahaṇā pamutto 2-
             kālena tesu habyaṃ pavecche
             yo brāhmaṇo puññapekkho yajetha.
   |359.892| Āsajjamānā vicaranti loke
             sadā satā hitvā mamāyitāni
             kālena tesu habyaṃ pavecche
             yo brāhmaṇo puññapekkho yajetha.
   |359.893| Yo kāme hitvā abhibhuyyacārī
             yo vedi jātīmaraṇassa antaṃ
             parinibbuto udakarahadova sīto
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
@Footnote: 1 Po. Yu. ujju. 2 Po. Ma. Yu. pamuttā.
   |359.894| Samo samehi visamehi dūre
             tathāgato hoti anantapañño
             anūpalitto idha vā huraṃ vā
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.895| Yamhi na māyā vasatī na māno
             yo vītalobho amamo nirāso
             panunnakodho abhinibbutatto
             yo brāhmaṇo sokamalaṃ ahāsi
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.896| Nivesanaṃ yo manaso ahāsi
             pariggahā yassa na santi keci
             anupādiyāno idha vā huraṃ vā
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.897| Samāhito yo udatāri oghaṃ
             dhammañca ñāsi 1- paramāya diṭṭhiyā
             khīṇāsavo antimadehadhārī
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.898| Bhavāsavā yassa vacī kharā ca
             vidhūpitā atthagatā na santi
             sa vedagū sabbadhi vippamutto
@Footnote: 1 Ma. dhammaṃ caññāsi.
             Tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.899| Saṅgātigo yassa na santi saṅgā
             yo mānasattesu amānasatto
             dukkhaṃ pariññāya sakhettavatthuṃ
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.900| Āsaṃ anissāya vivekadassī
             paravediyaṃ diṭṭhimupātivatto
             ārammaṇā yassa na santi keci
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.901| Paroparā yassa samecca dhammā
             vidhūpitā atthagatā na santi
             santo upādānakkhaye vimutto
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.902| Saṃyojanaṃ jātikhayantadassī
             yo pānudī rāgapathaṃ asesaṃ
             suddho niddoso vimalo akāmo 1-
             tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.903| Yo attanāttānaṃ 2- nānupassati
             samāhito ujugato ṭhitatto
             sa ve anejo akhilo 3- akaṅkho
@Footnote: 1 Ma. Yu. akāco . 2 Ma. attano attānaṃ. 3 Po. avilo.
             Tathāgato arahati pūraḷāsaṃ.
   |359.904| Mohantarā yassa na santi keci
             sabbesu dhammesu ca ñāṇadassī
             sarīrañca antimaṃ dhāreti
             patto ca sambodhimanuttaraṃ sivaṃ
             ettāvatā yakkhassa suddhi
             (tathāgato 1- arahati pūraḷāsaṃ .)
   |359.905| hutañca mayhaṃ hutamatthu saccaṃ
             yaṃ tādisaṃ vedagunaṃ alatthaṃ
             brahmā hi sakkhi paṭigaṇhātu me bhagavā
             bhuñjatu me bhagavā pūraḷāsaṃ.
   |359.906| Gāthābhigītaṃ me abhojaneyyaṃ
             samphassataṃ brāhmaṇa nesa dhammo
             gāthābhigītaṃ panudanti buddhā
             dhamme sati brāhmaṇa vuttiresā.
   |359.907| Aññena ca kevalinaṃ mahesiṃ
             khīṇāsavaṃ kukkuccavūpasantaṃ
             annena pānena upaṭṭhahassu
             khettañhi taṃ puññapekkhassa hoti.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho dissati.
   |359.908| Sādhāhaṃ bhagavā tathā vijaññaṃ
             yo dakkhiṇaṃ bhuñjeyya mādisassa
             yaṃ yaññakāle pariyesamāno
                pappuyya tava sāsanaṃ.
   |359.909| Sārambhā yassa vigatā   cittaṃ yassa anāvilaṃ
             vippamutto ca kāmehi   thīnaṃ yassa panūditaṃ
   |359.910| sīmantānaṃ vinetāraṃ     jātimaraṇakovidaṃ
             muniṃ moneyyasampannaṃ  tādisaṃ yaññamāgataṃ
   |359.911| bhakuṭiṃ vinayitvāna      pañjalikā namassatha
             pūjetha annapānena    evaṃ ijjhanti dakkhiṇā.
   |359.912| Buddho bhavaṃ arahati pūraḷāsaṃ  puññakkhettamanuttaraṃ
             āyāgo sabbalokasmiṃ 1-  bhoto dinnaṃ mahapphalanti.
   [360]  Atha  kho  sundarikabhāradvājo  brāhmaṇo  bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama
seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā
telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ
bhotā  gotamena  anekapariyāyena  dhammo pakāsito esāhaṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhoto
gotamassa  santike  pabbajjaṃ  labheyyaṃ  upasampadanti  .  alattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbalokassa.
Kho  sundarikabhāradvājo  brāhmaṇo  bhagavato  santike  pabbajjaṃ
alattha   upasampadaṃ  .  .pe.  aññataro  kho  panāyasmā
sundarikabhāradvājo arahataṃ ahosīti.
              Sundarikabhāradvājasuttaṃ catutthaṃ.
                       -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 412-420. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=8546              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=8546              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=358&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=257              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=5007              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=5007              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]