ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipate tatiyassa mahavaggassa chattham sabhiyasuttam
   [364]  6  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava rajagahe
viharati  veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena sabhiyassa
paribbajakassa  puranasalohitaya  devataya  panha  udittha  honti
yo  te  sabhiya  samano  va brahmano va ime panhe puttho
byakaroti tassa santike brahmacariyam careyyasiti.
   {364.1}  Atha  kho  sabhiyo  paribbajako tassa devataya
santike  [1]- panhe uggahetva ye te samanabrahmana sanghino
ganino  ganacariya  nata  yasassino  titthakara  sadhusammata
bahujanassa  seyyathidam  purano  kassapo  makkhali  gosalo  ajito
kesakambalo  2- pakuddho 3- kaccayano sanjayo velatthaputto 4-
nigantho  nataputto  te  upasankamitva te panhe pucchati . te
sabhiyena  paribbajakena  panhe  puttha  na sampayanti asampayanta
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaronti  api  ca  sabhiyam  5-
paribbajakam patipucchanti.
   {364.2} Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi ye kho
te  bhonto  samanabrahmana  sanghino  ganino  ganacariya  nata
yasassino  titthakara  sadhusammata bahujanassa seyyathidam purano kassapo
.pe.  nigantho  nataputto te maya panhe puttha na sampayanti
asampayanta   kopanca   dosanca   appaccayanca   patukaronti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare teti dissati. 2 Yu. kesakambali. 3 Ma. pakudho
@kaccano. Yu. pakudho. 4 Ma. belatthaputto. Yu. belatthiputto.
@5 Ma. Yu. sabhiyanneva.
Api  ca  mannevettha  patipucchanti  yannunaham  hinayavattitva
kame  paribhunjeyyanti  .  atha  kho  sabhiyassa  paribbajakassa
etadahosi  ayam  1-  kho  samano  gotamo  sanghi ceva gani ca
ganacariyo  nato  yasassi  titthakaro  sadhusammato  bahujanassa .
Yannunaham samanam gotamam upasankamitva ime panhe puccheyyanti.
   {364.3} Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi ye 2- kho
te  bhonto samanabrahmana jinna vuddha mahallaka addhagata vayo
anuppatta  thera  rattannu  cirapabbajita sanghino ganino ganacariya
nata  yasassino  titthakara  sadhusammata  bahujanassa  seyyathidam
purano  kassapo  .pe. nigantho nataputto tepi 3- maya panhe
puttha   na   sampayanti   asampayanta   kopanca  dosanca
appaccayanca  patukaronti  api  ca  mannevettha  patipucchanti .
Kim  pana  me  samano gotamo ime panhe puttho byakarissati .
Samano hi gotamo daharo ceva jatiya navo ca pabbajjayati.
   {364.4} Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi samano kho
gotamo  4-  daharoti na unnatabbo na paribhotabbo 5- daharopi
ce  samano hoti so ca mahiddhiko hoti mahanubhavo . yannunaham
samanam gotamam upasankamitva ime panhe puccheyyanti.
@Footnote: 1 Ma. ayampi. 2 Ma. yepi. 3 Yu. pisaddo natthi. 4 Ma. ayam patho
@natthi. 5 ito param marammapotthake daharopi cesa samano gotamo mahiddhiko
@hoti mahanubhavoti dissati.
   {364.5} Atha kho sabhiyo paribbajako yena rajagaham tena carikam pakkami
anupubbena  carikancaramano  yena  rajagaham  veluvanam kalandakanivapo
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam
nisinno kho sabhiyo paribbajako bhagavantam gathaya ajjhabhasi
   [365] |365.937| Kankhi vecikicchi agamam (iti sabhiyo)
             panhe pucchitum abhikankhamano
             tesantakaro bhavahi panhe me puttho
             anupubbam anudhammam byakarohi me.
   |365.938| Durato agatosi sabhiyati bhagava
             panhe pucchitum abhikankhamano
             tesantakaro bhavami panhe te puttho
             anupubbam anudhammam byakaromi te.
   |365.939| Puccha mam sabhiya panham      yankinci manasicchasi
             tassa tasseva panhassa    aham antam karomi teti.
   [366] Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi acchariyam vata bho
abbhutam  vata  bho  yam vataham annesu samanabrahmanesu okasakamma-
mattampi  nalattham  tamme  idam  samanena  gotamena  okasakammam
katanti   attamano  pamudito  1-  udaggo  pitisomanassajato
@Footnote: 1 Yu. modito.
Bhagavantam panham apucchi
   |366.940| kimpattinamahu bhikkhunam (iti sabhiyo)
             soratam kena kathanca dantamahu
             buddhoti katham pavuccati
             puttho me bhagava byakarohi 1-.
   |366.941| Pajjena katena attana (sabhiyati bhagava)
             parinibbanagato vitinnakankho
             vibhavanca bhavanca vippahaya
             vusitava khinapunabbhavo sa bhikkhu.
   |366.942| Sabbattha upekkhako satima
             na so himsati kanci sabbaloke
             tinno samano anavilo
             ussada yassa na santi sorato so
   |366.943| yassindriyani bhavitani
             ajjhattam bahiddha ca sabbaloke
             nibbijjimam 2- paranca lokam
             kalam kankhati bhavito sa danto.
   |366.944| Kappani viceyya kevalani
             samsaram dubhayam 3- cutupapatam
@Footnote: 1 Yu. vayakarohi. 2 Ma. nibbijja imam . 3 vannanayam tadubhayam.
             Vigatarajamananganam visuddham
             pattam jatikkhayam tamahu buddhanti.
   [367]  Atha  kho  sabhiyo  paribbajako  bhagavato  bhasitam
abhinanditva   anumoditva  attamano  pamudito  1-  udaggo
pitisomanassajato bhagavantam uttarim panham apucchi
   |367.945| kimpattinamahu brahmanam (iti sabhiyo)
             samanam kena kathanca nhatakoti
             nagoti katham pavuccati
             puttho me bhagava byakarohi.
   |367.946| Bahetva 2- sabbapapakani (sabhiyati bhagava)
             vimalo sadhusamahito thitatto
             samsaramaticca kevali so
             anissito 3- tadi pavuccate sa 4- brahma.
   |367.947| Samitavi pahaya punnapapam
             virajo natva imam paranca lokam
             jatimaranam upativatto
             samano tadi pavuccate tathatta.
   |367.948| Ninnahaya sabbapapakani
             ajjhattanca 5- bahiddha ca sabbaloke
@Footnote: 1 Yu. pamodito. 2 Po. Ma. bahitva. 3 Ma. Yu. asito. 4 Yu. ayam
@patho natthi. 5 Ma. casaddo natthi.
             Devamanussesu kappiyesu
             kappam neti tamahu nhatakoti.
   |367.949| Agum na karoti kinci loke
             sabbasamyoge visajja bandhanani
             sabbattha na sajjati vippamutto 1-
             nago tadi pavuccate tathattati.
   [368]  Atha  kho sabhiyo paribbajako .pe. bhagavantam uttarim
panham apucchi
   |368.950| kam khettajinam vadanti buddha (iti sabhiyo)
             kusalam kena kathanca panditoti
             muni nama katham pavuccati
             puttho me bhagava byakarohi.
   |368.951| Khettani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava)
             dibbam 2- manusakanca brahmakhettam
             (sabba) khettamulabandhana pamutto
             khettajino tadi pavuccate tathatta.
   |368.952| Kosani viceyya kevalani
             dibbam manusakanca brahmakosam
             (sabba) kosamulabandhana pamutto
             kusalo tadi pavuccate tathatta.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimutto. 2 Po. dibyam. Yu. divayam.
   |368.953| Dubhayani viceyya pandarani
             ajjhattam bahiddha ca suddhapanno
             kanhasukkam upativatto
             pandito tadi pavuccate tathatta.
   |368.954| Asatanca satanca natva dhammam
             ajjhattam bahiddha ca sabbaloke
             devamanussehi pujiyo 1- so
             sangajalamaticca so muniti.
   [369]  Atha  sabhiyo kho paribbajako .pe. bhagavantam uttarim
panham apucchi
   |369.955| kimpattinamahu vedagum (iti sabhiyo)
             anuviditam kena kathanca viriyavati
             ajaniyo kinti nama hoti
             puttho me bhagava byakarohi.
   |369.956| Vedani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava)
             samananam yanipatthi 2- brahmananam
             sabbavedanasu vitarago
             sabbam vedamaticca vedagu so.
   |369.957| Anuvicca papancanamarupam
@Footnote: 1 pujitotipi patho. Po. Ma. pujaniyo. 2 Po. yanimatthi. Ma. yanidhatthi.
             Ajjhattam bahiddha ca rogamulam
             (sabba) rogamulabandhana pamutto
             anuvidito tadi pavuccate tathatta.
   |369.958| Virato sabbapapakehi
             nirayadukkhamaticca viriyava so
             so viriyava padhanava
             dhiro tadi pavuccate tathatta.
   |369.959| Yassassu lunani 1- bandhanani
             ajjhattam bahiddha ca sangamulam
             sabbasangamulabandhana pamutto
             ajaniyo tadi pavuccate tathatta.
   [370]  Atha  kho sabhiyo paribbajako .pe. bhagavantam uttarim
panham apucchi
   |370.960| kimpattinamahu sottiyam (iti sabhiyo)
             ariyam kena kathanca caranavati
             paribbajako kinti nama hoti
             puttho me bhagava byakarohi.
   |370.961| Sutava sabbadhammam abhinnaya loke (sabhiyati bhagava)
             savajjanavajjam yadatthi kinci
             abhibhum akathankathim vimuttam
@Footnote: 1 Po. Ma. lulani. Yu. lutani.
             Anigham sabbadhimahu sottiyoti.
   |370.962| Chetva alayani asavani 1-
             vidva so na upeti gabbhaseyyam
             sannam tividham panujja pankam
             kappam neti tamahu ariyoti.
   |370.963| Yo idha caranesu pattipatto
             kusalo sabbada ajani 2- dhammam
             sabbattha na sajjati vimuttacitto
             patigha yassa na santi caranava so.
   |370.964| Dukkhavepakkam yadatthi kammam
             uddham adho tiriyancapi 3- majjhe
             paribbajayitva 4- parinnacari
             mayam manamathopi lobhakodham
             pariyantamakasi namarupam
             tam paribbajakamahu pattipattanti.
   [371] Atha kho sabhiyo paribbajako bhagavato bhasitam abhinanditva
anumoditva attamano udaggo pamudito pitisomanassajato utthayasana
ekamsam  uttarasangam  karitva  yena  bhagava  tenanjalimpanametva
bhagavantam sammukha saruppahi gathahi abhitthavi
@Footnote: 1 Ma. Yu. asavani alayani. 2 Po. Ma. ajanati. 3 Po. Ma. tiriyam vapi.
@4 Yu. parivajjayitva.
   |371.965| Yani ca tini yani ca satthi 1-
             samanappavadanissitani 2- bhuripanna
             sannakkharasannanissitani
             osaranani vineyya oghatamaga.
   |371.966| Antagusi paragusi 3- dukkhassa
             arahasi (sammasambuddho) khinasavam tam 4- manne
             jutima matima pahutapanno
             dukkhassantakaram 5- ataresi mam.
   |371.967| Yam me kankhitamannasi vicikiccham 6- mam atarayi
             namo te (muni) monapathesu pattipatta
             akhiladiccabandhu 7- soratosi.
   |371.968| Ya me kankha pure asi   tamme byakasi cakkhuma
             addha munisi sambuddho   natthi nivarana tava.
   |371.969| Upayasa ca te sabbe   viddhasta vinalikata
             sitibhuto damappatto     dhitima saccanikkamo.
   |371.970| Tassa te naganagassa    mahavirassa bhasato
             sabbe deva anumodanti  ubho naradapabbata.
   |371.971| Namo te purisajanna    namo te purisuttama
             sadevakasmim lokasmim     natthi te patipuggalo.
@Footnote: 1 Po. tesatthi. 2 Ma. Yu. samanappavadasitani. 3 Ma. Yu. paragu.
@4 Po. khinasavanti manne . 5 Ma. Yu. dukkhassantakara. 6 Po. vicikiccha.
@Ma. vicikicca mam tarayi . 7 Ma. Yu. akhilaadiccabandhu.
   |371.972| Tuvam buddho tuvam sattha    tuvam marabhibhu muni
             tuvam anusaye chetva     tinno taresimam pajam.
   |371.973| Upadhi te samatikkanta    asava te padalita
             sihosi anupadano     pahinabhayabheravo
   |371.974| pundarikam yatha vaggu     toye na upalimpati
             evam punne ca pape ca   ubhaye tvam na limpasi
             pade vira pasarehi      sabhiyo vandati satthunoti.
   [372]  Atha kho sabhiyo paribbajako bhagavato padesu sirasa
nipatitva  bhagavantam  etadavoca  abhikkantam  bhante  abhikkantam bhante
seyyathapi  bhante  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va
vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam
dhareyya   cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  evamevam  bhagavata
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhagavantam saranam gacchami
dhammanca   bhikkhusanghanca  labheyyaham  bhante  bhagavato  santike
pabbajjam labheyyam upasampadanti.
   {372.1}  Yo kho sabhiya annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye
akankhati  pabbajjam  akankhati  upasampadam  so  cattaro  mase
parivasati   catunnam   masanam   accayena  parivutthaparivasam  1-
araddhacitta   bhikkhu  pabbajenti  upasampadenti  bhikkhubhavaya
api  cettha  2-  puggalavemattata  viditati  .  sace  bhante
annatitthiyapubba   imasmim   dhammavinaye   akankhanta   pabbajjam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. Yu. apica mettha.
Akankhanta  upasampadam  cattaro  mase  parivasanti catunnam masanam
accayena   parivutthaparivase   araddhacitta  bhikkhu  pabbajenti
upasampadenti  bhikkhubhavaya  .  aham  cattari  vassani  parivasami
catunnam  vassanam  accayena  parivutthaparivasam  araddhacitta  bhikkhu
pabbajentu  upasampadentu  bhikkhubhavayati  .  alattha kho sabhiyo
paribbajako bhagavato santike pabbajjam alattha upasampadam.
   {372.2} Acirupasampanno kho panayasma sabhiyo eko vupakattho
appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  na  cirasseva yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  abbhannasi  .  annataro  kho  panayasma  sabhiyo
arahatam ahositi.
                Sabhiyasuttam chatthamam.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 426-437. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=8828&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=8828&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=364&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=259              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=364              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=5488              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=5488              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com